Branża ITRynek

Comarch: 44,9 mln zł zysku w pierwszym kwartale 2020 roku

Ponad 377,8 mln zł przychodów ze sprzedaży i zysk operacyjny o wartości 44,9 mln zł – to wyniki jakie wypracowała Grupa Kapitałowa Comarch za I kwartał 2020 roku. Tym samym przychody wzrosły o 39,1 mln zł, a zysk o 23,9 mln zł w porównaniu z wynikiem osiągniętym w analogicznym okresie rok temu. Jeśli chodzi natomiast o samodzielne wyniki spółki Comarch S.A. to w I kwartale tego roku osiągnęła ona 238 mln zł ze sprzedaży i 21 mln zł zysku netto, a jej rentowność operacyjna wyniosła 11,9%.

Comarch: 44,9 mln zł zysku w pierwszym kwartale 2020 roku
Piotr Krajewski – Fotografia Architektury / Architectural Photography

Zysk EBITDA Grupy Comarch wzrósł rok do roku o 25,5 mln zł do poziomu 66,8 mln zł. Z kolei rentowność operacyjna wyniosła w opisywanym okresie 11,9%, a rentowność netto 3,8%. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł natomiast 14,2 mln zł i był o 7,2 mln zł wyższy niż w I kwartale 2019 roku. Na osiągnięte wyniki duży wpływ miała zmienność kursów walutowych obserwowana w marcu 2020 roku.

Dobre wyniki finansowe Grupy Comarch to, jak informują przedstawiciele spółki, efekt wzrostu przychodów ze sprzedaży zagranicznej, który osiągnięto głównie dzięki zwiększonemu zainteresowaniu rozwiązaniami IT dla telekomunikacji, instytucji finansowych oraz sektora handlowo-usługowego, a także firm przemysłowych w krajach europejskich oraz w Azji. Duży wpływ na poziom przychodów miało również osłabienie się polskiej złotówki wobec głównych walut obcych – dodatnie różnice kursowe z wyceny należności wyniosły 18,7 mln złotych.

„Comarch zaprezentował dobre wyniki finansowe za I kwartał 2020 roku. Wpływ epidemii Covid-19 na działalność firmy w tym okresie był ograniczony do dwóch ostatnich tygodni marca. Zdecydowanie większe skutki pandemii daje się odczuć w II kwartale – widoczne jest spowolnienie w realizacji bieżącej sprzedaży oraz w pozyskiwaniu nowych kontraktów. W prowadzeniu działalności biznesowej w obecnych warunkach sprzyja nam dywersyfikacja zarówno produktowa, jak i sektorowa oraz geograficzna. Rozbudowana struktura sprzedaży oraz bogata oferta produktowa pozwala nam zdobywać i realizować kontrakty na wielu rynkach zagranicznych. Niektóre z oferowanych rozwiązań cieszą się w warunkach epidemii zwiększonym zainteresowaniem, np. te z zakresu telemedycyny czy faktur elektronicznych. Taki model biznesowy zapewnia stabilność i bezpieczeństwo działalności w wypadku zmiennej sytuacji makroekonomicznej w Polsce i na świecie” – mówi Konrad Tarański, dyrektor finansowy i wiceprezes zarządu Comarch.

W Polsce wzrosła sprzedać rozwiązań ERP dla sektora MŚP

Jak się okazuje, największy wzrost sprzedaży wystąpił w sektorze finanse i bankowość – klienci z tego segmentu zakupili produkty i usługi o wartości 57,2 mln zł (+36,2% rdr). Wartość sektora telekomunikacyjnego wzrosła z kolei o 16,4% rdr i wyniosła 97,0 mln zł. Za przyrosty w obu tych sektorach odpowiadają rynki europejskie i azjatyckie. Natomiast sprzedaż rozwiązań ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wzrosła w badanym okresie o 1,6% i osiągnęła wartość 45,5 mln zł. W wypadku sprzedaży do klientów z sektora MŚP w rejonie DACH wzrost przychodów wyniósł zaś 6,2 mln zł (+28,2% rdr)

Grupa odnotowała również wzrost przychodów ze sprzedaży do klientów z sektora handel i usługi. Wartość kontraktów z przedsiębiorstwami z tego segmentu wyniosła 57,0 mln zł czyli o 0,9 mln zł więcej w porównaniu z I kwartałem 2019 roku. W wypadku klientów z sektora przemysłowego przychody wzrosły o 9,2 mln zł, czyli (+22,9%). Z kolei sprzedaż do klientów z sektora medycznego przyrosła o 5,3% i osiągnęła wartość 7,3 mln zł.

Spadek odnotowały natomiast przychody ze sprzedaży do podmiotów publicznych – wyniósł on o 6,7 mln zł, tj. 18,2%, a jak informują przedstawiciele spółki, był spowodowany zmniejszonymi dostawami oprogramowania obcego.

Spodziewany rozwój usług telemedycznych

Comarch aktywnie poszukuje nowych rynków zbytu i możliwości na rozwój biznesu, zapewniają przedstawiciele spółki. W kwietniu tego roku firma przejęła francuską spółkę 2CSI specjalizującą się w dostarczaniu rozwiązań i usług informatycznych dla podmiotów medycznych na rynku francuskim.

„Dzięki temu przejęciu wzmocniliśmy pozycję w usługach informatycznych dla sektora medycznego. Od ponad dziesięciu lat mocno inwestujemy w rozwój rozwiązań IT dla placówek medycznych, wydając na ten cel ponad 100 mln euro. Jesteśmy przekonani, że ten segment biznesu jest przyszłościowy z kilku powodów, m.in. struktury demograficznej i zbyt małej liczby personelu medycznego. Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa pokazała słabości służby zdrowia, która wymaga znacznych nakładów finansowych, w tym właśnie na rozwój usług telemedycznych” – twierdzi Konrad Tarański.

Działalność Grupy w okresie pandemii

Jak zapewniają członkowie firmy, Grupa Comarch jest dobrze przygotowana do działania w warunkach  spodziewanego  spowolnienia  gospodarczego  spowodowanego epidemią Covid-19, a jej działalność prowadzona jest bez zakłóceń. Zapewniono ciągłość w zakresie obsługi klientów we wszystkich obszarach funkcjonalnych, a w kontaktach biznesowych powszechnie wykorzystywane są zdalne metody komunikacji. Także zdecydowana większość osób zatrudnionych w Grupie pracuje obecnie zdalnie. W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej planowany jest stopniowy powrót pracowników do biur, z zachowaniem wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ministerstwa zdrowia oraz pozostałych instytucji państwowych.

„Dobra sytuacja finansowa pozwala nam również utrzymać zatrudnienie oraz realizować założenia polityki personalnej. W I kwartale 2020 roku zwiększyliśmy zatrudnienie i aktualnie w strukturach całej grupy pracuje 6 372 osoby. Ruszamy również z naborem na coroczny, wakacyjny program stażowy dla studentów kierunków informatycznych i pokrewnych” – podsumowuje Konrad Tarański.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *