Branża ITRynek

Comarch: Ponad 1,5 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2020 roku

Grupa Comarch ogłosiła wyniki finansowe za 2020 rok. W okresie tym przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 1,54 mld zł, co oznacza to, że były wyższe o prawie 100 mln zł niż w roku 2019. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął natomiast wartość 118,7 mln zł (+13,8 mln zł rdr). Z kolei wynik operacyjny wyniósł 186,8 mln zł (+43 mln zł rdr), a zysk EBITDA osiągnął poziom 271,9 mln zł (+43,6 mln zł rdr) – poinformowali przedstawiciele Comarch.

Comarch: Ponad 1,5 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2020 roku
Piotr Krajewski – Fotografia Architektury / Architectural Photography

Największą część przychodów Grupy w ubiegłym roku stanowiła sprzedaż do firm z branży telekomunikacyjnej – jej wartość wyniosła 300,5 mln zł. Ale jak wskazali przedstawiciele Comarch, duży wzrost, blisko 36%, odnotowała sprzedaż do sektora finansów i bankowości. Klienci z tego segmentu zakupili produkty o wartości 258,7 mln zł (+67,7 mln zł rdr). Wzrost odnotowała także sprzedaż systemów i usług dla instytucji administracji publicznej. Jej wartość wyniosła 154,1 mln zł (+23,8 mln zł rdr). Najszybciej z kolei zwiększały się przychody w sektorze medycznym, rosnąc rok do roku o 56% i osiągając 40,5 mln zł.

Comarch poprawił również sprzedaż rozwiązań ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Jej wartość wyniosła 205,8 mln zł, (+15 mln zł rdr). Natomiast sprzedaż rozwiązań ERP na rynku DACH wzrosła o blisko 26% i przekroczyła 126 mln zł. Spadek przychodów nastąpił natomiast w wypadku sektora handel i usługi (-5,9% rdr), co spowodowane było zmniejszonym popytem na rozwiązania IT wśród klientów z branż dotkniętych skutkami epidemii Covid-19. Niewielki spadek odnotowano także w wypadku sektora przemysł i utilities (-0,5% rdr).

„Sytuacja biznesowa w okresie 12 miesięcy 2020 roku potwierdziła, że utrzymywanie dywersyfikacji źródeł przychodów i różnorodności oferty jest korzystne dla stabilnego rozwoju działalności Grupy. Dzięki koncentracji na sprzedaży rozwiązań własnych firma odnotowała znaczący wzrost przychodów oraz poprawę rentowności operacyjnej” – powiedział Konrad Tarański, wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch. „Dzięki tym bardzo dobrym wynikom sytuacja finansowa Grupy jest stabilna i gwarantuje bezpieczeństwo działalności w wypadku zmiennej sytuacji makroekonomicznej w Polsce i na świecie. To szczególnie ważne w obliczu rozwoju pandemii Covid-19 oraz wywołanych przez nią skutków ekonomicznych. Grupa kontynuuje przyjętą strategię i świadomie ponosi koszty rozwoju nowych produktów oraz nowych segmentów działalności, zwiększając nakłady na działania badawczo-rozwojowe, a także rozbudowuje działalności na rynkach zagranicznych, inwestując w ten sposób w budowanie przewagi konkurencyjnej na przyszłość” – dodał.

Wyniki za IV kwartał 2020 roku

Przedstawiciele Grupy przedstawili także wyniki finansowe za IV kwartał 2020 roku. I tak, przychody ze sprzedaży w tym okresie osiągnęły poziom 474 mln zł. Wynik operacyjny wyniósł 68,9 mln zł, natomiast zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął wartość 51,8 mln zł. Grupa wypracowała w IV kwartale ubiegłego roku zysk EBITDA o wartości 89,1 mln zł. W badanym okresie pomyślnie rozwijała się sprzedaż dla sektora bankowości i finansów oraz publicznego, a także rozwiązań ERP.

W 2020 roku Grupa Comarch zwiększyła zatrudnienie, głównie w wyniku przeprowadzenia w trzecim kwartale programu letnich staży studenckich – koniec grudnia 2020 roku zatrudniała 6 462 osób. To o 114 osób więcej niż na koniec roku poprzedniego.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *