BranżaRynek

Comarch: Ponad 1,5 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2020 roku

Grupa Comarch ogłosiła wyniki finansowe za 2020 rok. W okresie tym przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 1,54 mld zł, co oznacza to, że były wyższe o prawie 100 mln zł niż w roku 2019. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął natomiast wartość 118,7 mln zł (+13,8 mln zł rdr). Z kolei wynik operacyjny wyniósł 186,8 mln zł (+43 mln zł rdr), a zysk EBITDA osiągnął poziom 271,9 mln zł (+43,6 mln zł rdr) – poinformowali przedstawiciele Comarch.

Comarch: Ponad 1,5 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2020 roku
Piotr Krajewski – Fotografia Architektury / Architectural Photography

Największą część przychodów Grupy w ubiegłym roku stanowiła sprzedaż do firm z branży telekomunikacyjnej – jej wartość wyniosła 300,5 mln zł. Ale jak wskazali przedstawiciele Comarch, duży wzrost, blisko 36%, odnotowała sprzedaż do sektora finansów i bankowości. Klienci z tego segmentu zakupili produkty o wartości 258,7 mln zł (+67,7 mln zł rdr). Wzrost odnotowała także sprzedaż systemów i usług dla instytucji administracji publicznej. Jej wartość wyniosła 154,1 mln zł (+23,8 mln zł rdr). Najszybciej z kolei zwiększały się przychody w sektorze medycznym, rosnąc rok do roku o 56% i osiągając 40,5 mln zł.

Comarch poprawił również sprzedaż rozwiązań ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Jej wartość wyniosła 205,8 mln zł, (+15 mln zł rdr). Natomiast sprzedaż rozwiązań ERP na rynku DACH wzrosła o blisko 26% i przekroczyła 126 mln zł. Spadek przychodów nastąpił natomiast w wypadku sektora handel i usługi (-5,9% rdr), co spowodowane było zmniejszonym popytem na rozwiązania IT wśród klientów z branż dotkniętych skutkami epidemii Covid-19. Niewielki spadek odnotowano także w wypadku sektora przemysł i utilities (-0,5% rdr).

Przeczytaj również
Trendy w e-commerce w I półroczu 2020 roku

„Sytuacja biznesowa w okresie 12 miesięcy 2020 roku potwierdziła, że utrzymywanie dywersyfikacji źródeł przychodów i różnorodności oferty jest korzystne dla stabilnego rozwoju działalności Grupy. Dzięki koncentracji na sprzedaży rozwiązań własnych firma odnotowała znaczący wzrost przychodów oraz poprawę rentowności operacyjnej” – powiedział Konrad Tarański, wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch. „Dzięki tym bardzo dobrym wynikom sytuacja finansowa Grupy jest stabilna i gwarantuje bezpieczeństwo działalności w wypadku zmiennej sytuacji makroekonomicznej w Polsce i na świecie. To szczególnie ważne w obliczu rozwoju pandemii Covid-19 oraz wywołanych przez nią skutków ekonomicznych. Grupa kontynuuje przyjętą strategię i świadomie ponosi koszty rozwoju nowych produktów oraz nowych segmentów działalności, zwiększając nakłady na działania badawczo-rozwojowe, a także rozbudowuje działalności na rynkach zagranicznych, inwestując w ten sposób w budowanie przewagi konkurencyjnej na przyszłość” – dodał.

Wyniki za IV kwartał 2020 roku

Przedstawiciele Grupy przedstawili także wyniki finansowe za IV kwartał 2020 roku. I tak, przychody ze sprzedaży w tym okresie osiągnęły poziom 474 mln zł. Wynik operacyjny wyniósł 68,9 mln zł, natomiast zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął wartość 51,8 mln zł. Grupa wypracowała w IV kwartale ubiegłego roku zysk EBITDA o wartości 89,1 mln zł. W badanym okresie pomyślnie rozwijała się sprzedaż dla sektora bankowości i finansów oraz publicznego, a także rozwiązań ERP.

W 2020 roku Grupa Comarch zwiększyła zatrudnienie, głównie w wyniku przeprowadzenia w trzecim kwartale programu letnich staży studenckich – koniec grudnia 2020 roku zatrudniała 6 462 osób. To o 114 osób więcej niż na koniec roku poprzedniego.

Przeczytaj również
Dobre wyniki Comarch za pierwszy kwartał 2021 roku
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *