Branża ITRynek

Comarch zdał “testy” na przejęcie pierwszych usług KSI ZUS

Zgodnie z zapisami umowy przejęcie wszystkich usług KSI ZUS nastąpi do marca 2019 roku. Jak podaje Comarch, zakończył się etap procesu weryfikacji gotowości Comarch do świadczenia pierwszych usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. ZUS potwierdził 100-procentową poprawność wykonania wszystkich jednostek zadaniowych przez Comarch.

Comarch zdał “testy” na przejęcie pierwszych usług KSI ZUS
Piotr Krajewski – Fotografia Architektury / Architectural Photography

ZUS zweryfikował przekrojową wiedzę Comarch o kluczowych technologiach używanych w KSI. Zgodnie z harmonogramem Comarch miał czas na potwierdzenie praktycznej wiedzy do końca sierpnia. Proces zakończył się 23 sierpnia.

Zadania przygotowane przez ZUS miały przekrojowy charakter, weryfikujący nasze umiejętności w kluczowych technologiach KSI ZUS. Jednostki zadaniowe obejmowały szerokie spektrum wiedzy technologicznej pod kątem całości systemu KSI ZUS, a nie tylko zakresu związanego z pierwszymi przejmowanymi przez nas usługami. Aktualnie prace nad przejęciem usług są realizowane zgodnie z przyjętym przez Strony harmonogramem i zgodnie z nim będziemy zgłaszać gotowość do przejęcia kolejnych usług” – mówiPaweł Prokop, wiceprezes Zarządu Comarch.

Comarch 2 marca 2018 r. podpisał umowę na świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Pierwszy miesiąc był poświęcony na przygotowanie koncepcji przejęcia i świadczenia usług utrzymania. Przygotowana koncepcja, która obejmowała swoim zakresem m.in. opis procesów oraz procedur przejęcia i świadczenia usług, harmonogram, uwarunkowania oraz plany awaryjne, została zaakceptowana przez ZUS i jest podstawą do realizowanych obecnie działań w projekcie.

Priorytetem jaki przyjęła spółka Comarch przy realizacji zadania o tak bezprecedensowej skali,  jest zapewnienie nieprzerwanej i bezawaryjnej pracy KSI ZUS podczas operacji przejęcia od Asseco utrzymania systemu. Przy takim założeniu pierwszy okres został przeznaczony na gromadzenie i analizę wiedzy o systemie, który był budowany i utrzymywany przez 20 lat praktycznie przez jednego wykonawcę.

W całym procesie przygotowania do przejęcia spotykamy się z przewidywanymi wcześniej utrudnieniami. Oczywisty brak zbieżności interesów obecnego i nowego wykonawcy tj. Asseco i Comarch jest widoczny na wielu płaszczyznach, również medialnej. Jako spółka z ducha inżynierska koncentrujemy się na merytorycznej stronie umowy rozwiązując na bieżąco identyfikowane zagadnienia. Prace realizujemy zgodnie z przyjętymi założeniami i harmonogramem projektu. Jesteśmy w pełni świadomi zarówno złożoności KSI, jak i znaczenia tego systemu w wymiarze społecznym. Na wrzesień i październik Comarch zaproponował przejęcie niewielkiej ilości usług, aby dzięki temu zweryfikować przygotowane procesy i mechanizmy obsługi przed przejęciem pozostałych usług. Jest to jeden z elementów strategii zarządzania ryzykiem” – mówi Grzegorz Zawadzki, dyrektor Zespołu Utrzymania KSI ZUS w Comarch.

Mając świadomość złożoności KSI, przyjęliśmy strategię budowy zespołów bazując na specjalistach Comarch wzmocnionych wiedzą i doświadczeniem osób, które bardzo dobrze znają KSI. W ten sposób wykorzystujemy efekt synergii, tworząc potencjał intelektualny zarówno do utrzymania usług, jak i realizacji umowy rozwojowej. Ta strategia bardzo dobrze sprawdziła się na etapie realizacji jednostek zadaniowych, gdzie pomimo zwiększającego się w kolejnych dniach poziomu trudności, wszystkie zadania zostały przez nasz zespół projektowy zrealizowane ze 100-procentową poprawnością. Zespół jest rozbudowywany zgodnie z założonym planem” – mówią przedstawiciele Comarch.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *