Branża ITRynek

Comarch zwiększa przychody w I półroczu 2020 roku

Przychody ze sprzedaży Grupy Comarch za I półrocze 2020 roku wyniosły 708,8 mln zł i były o ponad 6% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego – poinformował zarząd spółki. W badanym okresie firma wypracowała 71,8 mln zł zysku operacyjnego – to o ponad 25 mln zł więcej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku. Z kolei wynik EBITDA był wyższy o blisko 32 mln złotych  i osiągnął wartość 118,2 mln zł.

Comarch zwiększa przychody w I półroczu 2020 roku
Piotr Krajewski – Fotografia Architektury / Architectural Photography

Należące do Grupy spółki, ponad 60% przychodów ze sprzedaży wygenerowały na rynkach zagranicznych. Rozwijały one sprzedaży rozwiązań z zakresu bankowości i finansów, lojalnościowych, a także ERP na rynkach europejskich oraz azjatyckich. I tak, wartość przychodów ze sprzedaży zagranicznej wyniosła 434,1 mln zł i była o 51 mln zł wyższa niż przed rokiem. Jak wskazują przedstawiciele Grupy, zysk netto przypadający na akcjonariuszy Comarch SA wyniósł ponad 34,5 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 7 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Więcej wzrostów niż spadków

Duży wzrost zanotowała zwłaszcza sprzedaż do klientów z sektora finansów i bankowości, którzy zakupili produkty o wartości 121,2 mln zł (o 37,5% więcej niż przed rokiem) oraz do przedsiębiorstw z branży handlu i usług, gdzie wartość przychodów wyniosła 125,7 mln zł (+12,3% rdr) – podkreślają członkowie zarządu firmy. Dwucyfrową dynamikę zanotowała również sprzedaż systemów dla sektora służby zdrowia. Placówki medyczne zakupiły produkty o wartości 19,7 mln zł (+44% rdr). Grupa poprawiła też wynik w segmencie przemysł i utilities, generując sprzedaż o wartości 86 mln zł (+8% rdr). Jeśli chodzi natomiast o segment MSP, to wartość sprzedaży rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP w Polsce i za granicą wyniosła 144,3 mln zł (+13%).

Spadek zanotowała natomiast sprzedaż do klientów z sektora publicznego, informują przedstawiciele Grupy Comarch. W I połowie tego roku firma dostarczył produkty i usługi dla administracji publicznej o wartości 56,9 mln zł, osiągając tym samym wynik o 12,4 mln zł słabszy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży systemów i usług IT do firm z branży telekomunikacyjnej odnotowały z kolei wartość 142 mln zł (-11,6% rdr). Niższa wartość przychodów była związana z zakończeniem w II kwartale 2020 roku realizacji kilku dużych kontraktów i związanym z tym odpowiednim przeliczeniem kontraktów długoterminowych zgodnie z MSSF 15 – tłumaczą członkowie zarządu Grupy.

„Sytuacja biznesowa w I półroczu 2020 roku potwierdziła, że utrzymywanie dywersyfikacji źródeł przychodów i różnorodności oferty jest korzystne dla stabilnego rozwoju działalności Grupy, szczególnie w trudnych warunkach ogólnoświatowej pandemii. Ta skomplikowana sytuacja makroekonomiczna wymaga zwiększonych działań i stałego nacisku na dalszy rozwój, aby firma wyszła z ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego obronną ręką. Dlatego aktywnie poszukujemy nowych rynków zbytu, obserwujemy bieżące warunki biznesowe na poszczególnych rynkach, dopasowując do nich model oraz skalę działalności oraz kontynuujemy inwestycje w nowe produkty i usługi informatyczne, ponosząc nakłady na działania badawczo-rozwojowe” – komentuje Konrad Tarański, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Comarch S.A. „Dzięki bardzo dobrym wynikom finansowym osiągniętym w pierwszym półroczu 2020 roku sytuacja finansowa Grupy Comarch jest stabilna i gwarantuje bezpieczeństwo działalności w przypadku zmiennej sytuacji makroekonomicznej w Polsce i na świecie” – podsumowuje.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *