BranżaRynekPolecane tematy

CSIOZ uruchomił przetargi, aby zakończyć budowę platformy P1

Projekt budowy Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Projekt P1) ma nowy harmonogram. Uruchomienie funkcjonalności takich, jak: e-Recepta planowane jest na I kwartał 2018 r.; e-Skierowanie na IV kwartał 2018 r., a zdarzenia medyczne oraz wymiana dokumentacji medycznej na IV kwartał 2019 r.

CSIOZ uruchomił przetargi, aby zakończyć budowę platformy P1

W roku 2016 Komisja Europejska wyraziła zgodę na fazowanie Projektu P1. Pierwsza faza obejmuje lata 2007-2015. Kwota dotychczas poniesionych wydatków na realizację projektu w tej fazie wynosi 485 698 tys. zł, z czego 407 385 tys. zł pochodzi z budżetu środków europejskich.

5 lipca uruchomiono przetarg na dokończenia budowy Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, “Projekt P1 jego utrzymanie i rozwój”, a 17 października dokonano jego korekty. Dzień wcześniej (16 października) przedstawiciele CSIOZ dokonali otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu. Postępowanie podzielone zostało na dwie części, na każdą z nich złożono po jednej ofercie. Obecnie trwa ocena i badanie złożonych w postępowaniu ofert. Do wykonania pierwszej części projektu zgłosiło się konsorcjum: S&T Poland Sp. z o.o. (lider) oraz firmy &T Services Polska Sp. z o.o. i EC2 S.A. proponując kwotę 49,86 mln zł. Wykonawcą drugiej części chciałoby zostać konsorcjum Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. (lider) i JWA S.A. oferując wykonanie projektu za 18,44 mln zł.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert sekretarz Komisji Przetargowej, podał kwotę jaką CSIOZ zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 73,75 mln zł brutto. W tym dla części I jest to 46,96 mln zł brutto, a dla drugiej 26,79 mln zł brutto.

Przeczytaj również
Symmetry zrealizuje projekt dla ZUS

Druga faza Projektu P1 jest planowana do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Jednocześnie uruchomiono przetarg – w trybie przetargu nieograniczonego – na „Wsparcie Zamawiającego w realizacji Projektu pn. „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (Projekt P1)”. Wykonawca będzie świadczył takie usługi, jak wsparcie w zakresie: dostarczenia kompetencji właściwych dla ról projektowych, o których mowa w metodyce PRINCE 2; weryfikacji i opiniowaniu zakresu funkcjonalnego, analizy wymagań, kryteriów jakościowych produktów specjalistycznych; przeglądach jakości (weryfikacja i walidacja produktów oraz procesów ich wytwarzania) oraz odbiorach produktów i etapów; przeglądach i opiniowaniu dokumentacji specjalistycznej; monitorowaniu stanu realizacji Projektu P1 ze względu na osiąganie określonych celów biznesowych Zamawiającego; monitorowaniu stosowania przyjętych standardów.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.