BiznesRynek

Dług technologiczny barierą dla rozwoju biznesu

W obliczu rosnącej digitalizacji procesów gospodarczych dług technologiczny staje się istotnym czynnikiem ograniczającym możliwości budowania konkurencyjności rynkowej oraz rozwoju biznesu. Wykorzystanie usług chmurowych może okazać się sposobem na szybkie zniwelowanie długu technologicznego i przyspieszenie procesu cyfryzacji kluczowych procesów.

Dług technologiczny barierą dla rozwoju biznesu

Na problem długu technologicznego jako czynnika hamującego rozwój organizacji wskazało dwóch na trzech respondentów raportu “Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Chmura i nowe technologie” opracowanego przez firmy Polcom i Intel. Co ważne był to drugi, po brakach kompetencyjnych, najczęściej wskazywany czynnik ograniczający rozwój polskich firm.

Jednocześnie, aż 69% ankietowanych przedstawicieli polskich firm postrzega inwestycje w nowe technologie nie tylko jako sposób na zniwelowanie długu technologicznego i poprawę efektywności funkcjonowania, ale także – wzmocnienie przewagi konkurencyjnej. Warto również dodać, że według 67% uczestników badania Intel i Polcom to rozwiązania oferowane w modelu chmury obliczeniowej są obecnie głównym motorem zmian technologicznych w IT. Mogą również stanowić sposób na szybką modernizację firmowego środowiska IT – zmiana sposobu korzystania z infrastruktury IT i przejście z modelu inwestycyjnego do outsourcingu zasobów oraz usług IT w modelu chmurowym może bowiem umożliwić przyspieszenie zmian modernizacyjnych w obszarze IT, a co za tym idzie zniwelowanie długu technologicznego danej organizacji. Efektem może być też przyspieszenie procesów cyfrowej transformacji oraz wzmocnienie rozwoju biznesu.

“Zaletą rozwiązań chmurowych jest ich skalowalność – wykorzystuje się tylko to oprogramowanie i infrastrukturę, która jest potrzebna, łatwo zmniejszyć lub zwiększyć zasoby. Trzeba jednak brać pod uwagę deklarowany i zawarty w umowie SLA poziom dostępności usług. Przejście na rozwiązania chmurowe ogranicza wydatki na sprzęt czy oprogramowanie – to dostawca jest odpowiedzialny za dostarczanie środowiska najwyższej jakości. Odciąża to działy IT, które mogą w pełni skupić się na budowaniu przewag konkurencyjnych organizacji i rozwijaniu swoich produktów i usług” – mówi Piotr Szypułka, kierownik działu utrzymania infrastruktury w firmie Polcom.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *