BiznesAnalitykaCDOPolecane tematy

Firmy tylko w niewielkim stopniu wykorzystują potencjał posiadanych danych

Połowa firm wykorzystuje tylko w niewielkiej części potencjał dostępnych, pochodzących z różnych źródeł, danych. Tylko 5 proc. przedsiębiorstw tworzy cyfrową reprezentację istotnych obiektów fizycznych, aby za ich pośrednictwem pozyskiwać dane przydatne pod kątem optymalizacji procesów biznesowych. Z kolei inwestycje w obszarze Internetu Rzeczy napędza m.in. chęć poprawy doświadczeń klientów. To wnioski z badania firmy Zebra Technologies.

Z badania ankietowego przeprowadzonego na zlecenie firmy Zebra Technologies wynika, że statystycznie niemal połowa (48 proc.) firm posiada m.in. wizję wykorzystania koncepcji Internetu Rzeczy oraz plan wdrażania nowych technologii mobilnych i rozwiązań w modelu cloud computing w celu zoptymalizowania wybranych procesów.

Większość ankietowanych jest zdania, że czynnikiem, który najskuteczniej stymuluje inwestycje w IoT jest dziś poprawa doświadczeń klientów.

Zdaniem autorów badania, większość ankietowanych deklaruje chęć zwiększenia nakładów w obszarze IoT. Już dziś 42 proc. respondentów deklaruje, że w ich firmach wydatki na rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy sięgają ponad 1 mln USD rocznie. Średnia skala inwestycji w IoT wynosi 3,1 mln USD. Większość, bo 75 proc., ankietowanych przewiduje wzrost wydatków w tym zakresie w ciągu maksymalnie dwóch lat. Według 42 proc. badanych wzrost inwestycji w technologie związane z koncepcją Internetu Rzeczy wyniesie 11-20 proc.

Jednocześnie, jak wynika z analizy Zebra Technologies, inwestycje w obszarze Internetu Rzeczy napędza m.in. chęć poprawy doświadczeń klientów. Aż 70 proc. ankietowanych jest zdania, że czynnikiem, który najskuteczniej stymuluje inwestycje w IoT jest dziś poprawa doświadczeń klientów. W przyszłości czynnikami takimi mają być też: chęć zwiększenia obrotów i rozwój działalności na nowych rynkach. Ponad połowa (57 proc.) organizacji dysponować ma już dziś konkretną wizją rozwoju infrastruktury Internetu Rzeczy i realizuje działania zmierzające do jej realizacji.

Większość ankietowanych deklaruje chęć zwiększenia nakładów w obszarze IoT. Już dziś 42 proc. respondentów deklaruje, że w ich firmach wydatki na rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy sięgają ponad 1 mln USD rocznie. Średnia skala inwestycji w IoT wynosi 3,1 mln USD.

Badanie ankietowe pokazuje jednak, że w wielu firmach brakuje planu uwzględniającego promowanie zmian w kulturze organizacyjnej oraz kompetencjach pracowników, które są niezbędne do adaptacji nowych technologii. Ponad 50 proc. ankietowanych oczekuje oporu ze strony pracowników wobec wykorzystania na szeroką skalę technologii Internetu Rzeczy. Tylko 21 proc. przedsiębiorstw, w których taki opór jest oczekiwany, posiada stosowną strategię wdrażania zmian organizacyjnych. Mimo to, trzy czwarte firm (77 proc.) dysponuje narzędziami pozwalającymi na pomiar zwrotu z inwestycji w rozwiązania Internetu Rzeczy.

Większość (70 proc.) spośród organizacji, które wykorzystują już technologie Internetu Rzeczy w kontekście istotnych procesów biznesowych udostępnia pracownikom dane IoT – w dwóch na trzy organizacje takie dane dostępne są w czasie rzeczywistym lub tylko z niewielkim opóźnieniem. Najczęściej pracownicy mają jednak dostęp do danych nieprzetworzonych (62 proc.). Tylko w co trzeciej firmie wykorzystującej infrastrukturę IoT pochodzące z niej dane są udostępniane w sposób pozwalający na ich łatwe wykorzystanie przy podejmowaniu decyzji informacje do wszystkich pracowników.

Jak podkreślają przedstawiciele Zebra Technologies celem badania było opracowanie wskaźnika „Intelligent Enterprise Index”. Ma on oddawać stopień zaawansowania przedsiębiorstw z kontekście wykorzystania dostępnych danych na potrzeby zwiększenia widoczności zjawisk gospodarczych oraz procesów zachodzących w firmie i jej otoczeniu, a także poprawy efektywności procesów biznesowych i zdynamizowania rozwoju działalności. Wskaźnik ten uwzględnia m.in. planowane i faktycznie podejmowane działania mające na celu efektywne wykorzystanie dostępnych rozwiązań Internetu Rzeczy oraz technologii analitycznych z korzyścią dla realizacji celów biznesowych danej firmy. Tylko jedna na dwadzieścia organizacji dysponuje już zaawansowanymi rozwiązaniami w tym zakresie. „W inteligentnym przedsiębiorstwie wykorzystuje się związki między światem realnym i cyfrowym w celu poprawienia widoczności procesów i wykorzystania przydatnych przy podejmowaniu decyzji danych. Pozwala to na poprawę doświadczeń klientów, zwiększenie wydajności operacyjnej oraz powstawanie nowych modeli biznesowych” – mówi Tom Bianculli, Chief Technology Officer w firmie Zebra Technologies. „Jak widać, wiele przedsiębiorstw jest jeszcze w trakcie tworzenia strategii IoT. Widzimy jednak segmenty, w których cele skonkretyzowały się, a rozwiązania są dynamicznie wdrażane” – dodaje.

Badanie przeprowadzono na grupie niemal tysiąca osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w obszarze IT w firmach z sektora produkcji, handlu detalicznego, transportu i logistyki, a także ochrony zdrowia. Respondenci reprezentowali organizacje z 9 krajów, w tym ze: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Chin i Indii.

Tagi

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *