Branża ITRynek

Grupa Atende z rekordowymi wynikami po trzech kwartałach 2023 roku

W okresie pełnych trzech kwartałów 2023 roku, z wyższych o 57% niż rok wcześniej skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (224,7 mln zł) Grupa wypracowała o 52% większy zysk brutto na sprzedaży (52,2 mln zł) oraz zysk wysokości 12,8 mln zł (wobec straty 3,5 mln zł w roku 2022). Zysk EBITDA wyniósł natomiast 20,8 mln zł, co oznacza wzrost o 447% r/r – poinformowali przedstawiciele Grupy Atende.

Grupa Atende z rekordowymi wynikami po trzech kwartałach 2023 roku

Z kolei w samym już III kwartale 2023 roku Grupa Atende uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 78,9 mln zł, czyli wyższe o 96% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 17,8 mln zł (wzrost o 97% r/r), a zysk EBITDA 6,9 mln zł, (wobec 1,9 mln zł straty rok wcześniej).

To najlepsze wyniki finansowe spośród wszystkich takich okresów w historii Grupy, na poziomach przychodów ze sprzedaży, zysku operacyjnego, EBITDA, przed opodatkowaniem i netto. Te wysokie wynik Grupa Atende zawdzięcza przede wszystkim ostatnim sukcesom sprzedaży w segmencie integracji systemów teleinformatycznych, wynikających m.in. z zeszłorocznych zmian struktury sprzedaży i reorganizacji pracy zespołów. W III kwartale był to wzrost sprzedaży o 34,4 mln zł r/r, czyli o 101%. Również marża ze sprzedaży integracyjnej wzrosła wobec poziomu osiągniętego rok wcześniej o 10,8 mln zł, czyli o 95%.

Duże znaczenie dla wyniku miał pozyskany w I połowie 2023 roku kontrakt z jednym z operatorów mobilnych na wdrożenie autorskiego systemu SMaCS (ang. Service Management and Charging System), służącego do zarządzania usługami abonenckimi w sieciach IP i rozliczania abonentów za korzystanie z tych usług.

Przeczytaj również
Raport Cisco: Kluczowa rola prywatności w obliczu pandemii

“W minionym kwartale Atende zakończyło etap implementacji i przystąpiło do uruchomienia produkcyjnego systemu SMaCS u nowego klienta. W praktyce oznacza to dla nas migrację wielu milionów abonentów do nowego systemu, w pełni przygotowanego do realizowania usług w technologii zarówno 4G jak i 5G. To dla nas ogromne wyróżnienie, że możemy uczestniczyć w historycznej dla operatorów mobilnych transformacji technologicznej związanej z dostosowaniem sieci do świadczenia innowacyjnych usług 5G” – powiedział Marcin Petrykowski, prezes zarządu Atende.

Ważny sektor energetyczny

Zgodnie ze Strategią Atende Next 2022-2024, spółka bierze także aktywny udział w transformacji sektora energetycznego w Polsce, dostarczając klientom nowoczesne rozwiązania, począwszy od infrastruktury IT, poprzez rozwiązania chmurowe, systemy billingowe i CRM, aż po autorskie systemy inteligentnego opomiarowania sieci energetycznych i zarządzania spółdzielniami energetycznymi.

Przychody od klientów tego sektora w trzech kwartałach 2023 r. były wyższe niż rok wcześniej o 163% i wyniosły 41,0 mln zł. Największym kontraktem w tym segmencie była budowa sieci LAN/WAN dla łączności radiowej operatora energetycznego. Inny, kluczowy i długoterminowy projekt dla Grupy Atende w tym obszarze dotyczy wdrożenia centralnych systemów CRM i Billing w spółkach Grupy PGE przez spółkę A2 Customer Care, którego zakończenie przewidywane jest na pierwszą połowę 2025 r.

Ponadto na szczególną uwagę zasługuje nowo pozyskany kontrakt w zakresie usług ICT dla międzynarodowego klienta. Będzie to pierwszy projekt związany ze świadczeniem usług zarządzanych (ang. Managed Services) na tak wielką skalę, realizowany aż w 40 krajach. Poza tym, Atende z sukcesem pozyskuje kolejnych klientów na innowacyjną, autorską usługę Atende Security Suite, obejmującą monitorowanie i wykrywanie zagrożeń, zapobieganie im oraz odpowiadanie na cyberzagrożenia.

Przeczytaj również
Wdrażamy najnowsze technologie Microsoft Dynamics dla biznesu w ponad 30 krajach świata

“Kończymy trzeci kwartał tego roku z rekordowymi wynikami zarówno na poziomie kwartalnym, jak i w wynikach narastających. Jednocześnie mamy bardzo obiecujące perspektywy na czwarty kwartał, który zawsze jest najmocniejszy dla naszej spółki. Efekty ciężkiej pracy naszego zespołu wymagają szczególnej wdzięczności, podziwu oraz szacunku dla każdego pracownika naszej grupy za niezwykły wkład w transformację, którą wspólnie zainicjowaliśmy ponad dwa lata temu” – podsumował Marcin Petrykowski.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *