Branża ITRynek

Grupa Comarch z ponad 1,62 mld zł przychodów ze sprzedaży za 2021 rok

To prawie 88 mln zł więcej niż przed rokiem, poinformowali przedstawiciele Grupy. Z kolei zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął wartość 120,5 mln zł i był zbliżony do wyniku osiągniętego w 2020 roku. Porównywalny do zeszłorocznego wyniku był również zysk EBITDA, który wyniósł 278 mln zł. Wynik operacyjny wyniósł natomiast 186 mln zł – to mniej o ok. 6 mln zł niż w roku 2020.

Grupa Comarch z ponad 1,62 mld zł przychodów ze sprzedaży za 2021 rok
Piotr Krajewski – Fotografia Architektury / Architectural Photography

Jak wskazali przedstawiciele Comarch, wzrost przychodów spółki wynika zarówno z rozwoju działalności zagranicznej, głównie w sektorze telekomunikacyjnym, jak i przyrostu sprzedaży na rynku polskim, na którym pomyślnie rozwijała się sprzedaż dla sektora medycznego, a także rozwiązań ERP. Łączna wartość sprzedaży zagranicznej całej grupy kapitałowej wyniosła 937,6 mln zł, co stanowi 57,7% całości biznesu.

Podczas konferencji wynikowej, podano także dane finansowe za IV kwartał 2021 roku. I tak, przychody ze sprzedaży w tym okresie osiągnęły poziom 517,4 mln zł. Wynik operacyjny wyniósł 61,8 mln zł, natomiast zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął wartość 35,6 mln zł. W czwartym kwartale ubiegłego roku Grupa wypracowała zysk EBITDA o wartości 89 mln zł.

Konsekwentny rozwój

Jak się okazuje, największą część przychodów w 2021 roku stanowiła sprzedaż do firm z branży telekomunikacyjnej – wyniosła ona 403,4 mln zł. Z kolei najwyższy wzrost – 53% – odnotowała sprzedaż do sektora medycznego, którego klienci zakupili systemy i usługi o wartości 62,5 mln zł. Dynamicznie rozwijała się również sprzedaż rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Jej wartość wyniosła 239,5 mln zł, czyli ok. 33 mln więcej niż przed rokiem, wskazali przedstawiciele Comarch. Wzrost odnotowała także sprzedaż do klientów z sektora handel i usługi, której wartość wyniosła 246 mln zł – o 14,5 mln złotych więcej niż w 2020 roku. Spółka poprawił również sprzedaż do odbiorców z sektora przemysł i utilities o blisko 2,5 mln zł.

Jeśli chodzi natomiast o spadki, to nastąpiły one w przypadku sektora finanse i bankowość  (o 12,7%) oraz sektora administracja publiczna (o 13,6%). O 14,8% zmniejszyła się też sprzedaż rozwiązań ERP na rynku DACH.

Przedstawiciele zarządu firmy wskazali, że wyniki finansowe Grupy dowodzą, iż jej sytuacja jest stabilna, a biznes konsekwentnie się rozwija. “Rozbudowa międzynarodowej sieci sprzedaży oraz doświadczenie w prowadzeniu projektów dla globalnych firm przynosi korzyści i przekłada się na kontrakty podpisywane m.in. w krajach azjatyckich, które bardzo mocno inwestują w nowoczesne technologie od zagranicznych dostawców. Wzmacniamy również naszą obecność na Antypodach, gdzie realizujemy największy kontrakt w historii Comarchu – umowę z Vodafone New Zealand na dostawę oprogramowania oraz świadczenie usług utrzymania systemów informatycznych” – skomentował Konrad Tarański, wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch. “Jednocześnie firma nie zwalnia tempa w krajach Europy Zachodniej, gdzie sprzedaż stale się rozwija. Dobra sytuacja finansowa firmy pozwala nam również realizować inwestycje zarówno w rozwój nowych oraz istniejących produktów, jak i infrastrukturę. Trwa budowa centrum przetwarzania danych w miejscowości Mesa w stanie Arizona. Planowane na bieżący rok uruchomienie własnego data center pozwoli nam na umocnienie pozycji w Stanach Zjednoczonych oraz na zwiększenie dywersyfikacji infrastruktury teleinformatycznej Comarch” – dodał.

Wpływ sytuacji w Ukrainie na biznes Comarch

Jak poinformowano na konferencji, obecnie skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę nie mają istotnego negatywnego wpływu na sytuację gospodarczą Grupy Comarch, a działalność operacyjna prowadzona jest bez zakłóceń. Podkreślano, że działalność spółki jest dobrze zdywersyfikowana geograficznie, produktowo i branżowo. Grupa prowadzi obecnie projekty w ponad 60 krajach i na 6 kontynentach. Comarch niezmiennie pozostaje również stabilnym miejscem pracy (w 2021 roku zwiększono zatrudnienie o 261 osób w porównaniu z rokiem poprzednim) oraz partnerem biznesowym dla klientów na całym świecie, zapewniano.

Jak się okazuje, przychody Grupy ze sprzedaży w Ukrainie i Rosji w 2021 roku wynosiły 1,5% całkowitych przychodów ze sprzedaży. W tym roku przychody ze sprzedaży do Rosji będą mniejsze, gdyż Grupa zaprzestała prowadzenia działalności w Rosji w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie i wprowadzanymi sankcjami. Dochowane mają zostać natomiast wszelkie starania, aby utrzymać ciągłość realizacji projektów w Ukrainie. Jak poinformowano, zarząd Grupy monitoruje na bieżąco wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej w Ukrainie i Rosji na swoją działalność.

“W pełni solidaryzujemy się z narodem Ukraińskim i już pierwszego dnia konfliktu, 24 lutego, rozpoczeliśmy zorganizowaną akcję wsparcia przyjazdu do Polski i zapewnienia pobytu dla swoich pracowników z Ukrainy wraz z rodzinami. Pomocą zostało objętych kilkadziesiąt osób, głównie kobiety i dzieci. Równolegle naszą pomoc adresujemy do wszystkich obywateli Ukrainy. Udzielamy wsparcia we wszelkich możliwych formach m.in. poprzez bezpośrednie finansowanie dostaw materiałów potrzebnych w Ukrainie, wykorzystanie floty samochodowej do organizacji transportu, poprzez udostępnienie mieszkań służbowych, opieki medycznej w Centrum Medycznym iMed24, infrastruktury rekreacyjnej Comarch oraz pomagamy w organizacji pobytu w Polsce dla osób przyjeżdżających z Ukrainy. Koordynujemy także pomoc organizowaną przez pracowników Comarch” – podsumował Konrad Tarański.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *