Branża ITRynek

Grupa Spyrosoft odczuwa negatywne skutki spowolnienia gospodarczego

Firma opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2023 roku. W okresie tym przychody Grupy wzrosły o 34,3% r/r do 310,7 mln zł. Skonsolidowany zysk EBITDA spadł natomiast o 16,1% r/r do 31,9 mln zł, a marża EBITDA wyniosła 10,7% na koniec września 2023 roku vs. 17,3% w analogicznym okresie roku 2022 i 10,0% na koniec I półrocza 2023. Odnotowano również spadek zysku netto (o 42,6% r/r) do poziomu 11,3 mln zł. Zarząd podkreśla, że negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy miały w dalszym ciągu koszty związane z zachowaniem tzw. ławki (pracowników czasowo pozostających bez projektu), różnice kursowe oraz wyhamowanie podwyżek za świadczone usługi.

Grupa Spyrosoft odczuwa negatywne skutki spowolnienia gospodarczego

Jak wskazali przedstawiciele Grupy Spyrosoft, w III kwartale tego roku w dalszym ciągu odczuwała ona negatywne skutki spowolnienia gospodarczego, które ma hamujący wpływ na proces digitalizacji przedsiębiorstw. W efekcie zaobserwowano osłabienie popytu na usługi IT i nieznaczne obniżenie stawek dla klientów, co nie jest w pełni rekompensowane przez wyhamowanie tempa wzrostu płac dla współpracowników Grupy.

“Istotniejsze jest jednak dla nas dalsze zwiększanie udziałów rynkowych. Krótkoterminowe obniżenie stawek za świadczone usługi pozwala budować długofalowe relacje z nowymi i obecnymi klientami oraz realizować nasz cel poszerzania skali działalności” – wskazał Konrad Weiske, prezes zarządu Spyrosoft S.A. “W związku z trudniejszym czasem dla branży IT, szczególnym wyzwaniem dla nas od strony kosztowej jest obecnie utrzymanie, tzw. ławki, czyli zespołu pracowników pozostających bez przypisanego projektu. W III kwartale 2023 roku odczuliśmy także negatywne skutki różnic kursowych jako firma działającą przede wszystkim na rynkach międzynarodowych. Ujemne różnice kursowe związane ze spadkiem kursów walut obcych zmniejszyły w efekcie nasz zysk netto o 2,9 mln zł. Podsumowując, choć poziom uzyskanych przychodów wpisuje się w cele założone w naszej Strategii (średnioroczny wzrost na poziomie 33%, od 25% do 35% rocznie), to wspomniane negatywne czynniki przełożyły się na niższą od zakładanej rentowność na poziomie EBITDA. Strategia zakłada bowiem przedział 11%-14% marży EBITDA” – dodał.

Zdywersyfikowana struktura przychodów Grupy Spyrosoft w podziale na geografie pozostaje bez istotnych zmian – rynkami wiodącymi pozostają region DACH (29%), Wielka Brytania (28%), Polska (15%), Stany Zjednoczone (14%) i Skandynawia (7%). Struktura przychodów ujmowana z punktu widzenia branż obsługiwanych przez Grupę Spyrosoft również nie uległa istotnym zmianom. Warto podkreślić, że Grupa rozwija także swoje kompetencje w sektorze robotycznym. W 1-3Q 2023 roku przychody z tego obszaru wyniosły 9,3 mln zł i stanowiły 3% łącznych przychodów Grupy Spyrosoft.

Grupa Spyrosoft odczuwa negatywne skutki spowolnienia gospodarczego
Źródło: Spyrosoft

W samym III kwartale do grona klientów Grupy dołączyło 28 nowych firm. Nowi klienci zostali odnotowani we wszystkich spółkach należących do Grupy. Jest to m.in. firma oferująca rozwiązania z obszaru OZE oraz duża linia lotnicza. Na koniec września Grupa Spyrosoft świadczyła usługi łącznie dla 152 klientów.

Zatrudnienie w Grupie zachowywane jest na stabilnym poziomie. W III kwartale 2023 Grupa Spyrosoft miała 1 520 współpracowników, czyli o 5 więcej niż w kwartale poprzednim. Zarząd podkreśla, że w aktualnym momencie nie ma konieczności znaczącego zwiększania zatrudnienia, skoro Spółka dysponuje zespołem pracowników z „ławki”, którzy są w stanie wspierać bieżące działania w ramach Grupy. Spółka obserwuje także wyhamowanie podwyżek płac, co dotyczy obecnie całej branży IT.

“Przyglądając się perspektywom na kolejne kwartały obecnego i przyszłego roku, nie spodziewamy się istotnych zmian względem bieżącej sytuacji biznesowej i oczekujemy, iż jej poprawa nastąpi nie wcześniej niż za kilka kwartałów. Należy w związku z tym założyć, że będziemy obserwować okresowy spadek tempa wzrostu przychodów, co jest efektem wysokiej bazy 2022 roku i spowolnienia gospodarczego. W związku z tym podjęliśmy szereg działań w różnych obszarach związanych z optymalizacją kosztów naszej działalności. Redukujemy m.in. powierzchnię biurową – np. w Krakowie przenieśliśmy się do mniejszego biura. Bez wątpienia, z uwagi na obecne trudniejsze dla IT czasy i wspomniane perspektywy – 2024 rok będzie dla nas rokiem efektywności kosztowej” – podsumował Konrad Weiske.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *