BranżaRynek

Grupa Spyrosoft osiągnęła blisko 140 mln zł przychodów za I półrocze 2022 roku

Oznacza to wzrost o 87,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Z kolei skonsolidowany zysk EBITDA Grupy zwiększył się w omawianym okresie o 75% do 22,2 mln zł. Zysk netto osiągnął natomiast poziom 10,7 mln zł, co oznacza przyrost o 68,8% r/r.

Grupa Spyrosoft osiągnęła blisko 140 mln zł przychodów za I półrocze 2022 roku

Jak podkreślają przedstawiciele Spyrosoft, perspektywy biznesowe Grupy są optymistyczne, popyt na IT pozostaje wciąż wysoki, a inflacja nie stwarza dodatkowej presji na wynagrodzenia w sektorze.

“Silny, stabilny wzrost przychodów to efekt utrzymującego się stałego zapotrzebowania na usługi IT oraz dużego i zdywersyfikowanego portfela klientów. Do ich grona dołączyło 38 firm, obecnie współpracujemy z 92 klientami. Istotnym czynnikiem wzrostu są przychody ze sprzedaży usług generowanych w spółkach Spyrosoft SA, Spyrosoft Solutions i Spyrosoft Synergy. Obserwujemy rosnące zainteresowanie klientów usługami z obszarów, w które zainwestowaliśmy – Salesforce, platformy low-code, cybersecurity, co w długim okresie będzie dla przychodów Grupy kolejnym czynnikiem wzrostu” – skomentował Sebastian Łękawa, członek zarządu Spyrosoft S.A.

W ślad za intensywnym wzrostem przychodów, zwiększa się także liczba pracowników i współpracowników Grupy Spyrosoft, która na koniec czerwca 2022 roku wyniosła 1271 osób – o 397 więcej w stosunku do końca ubiegłego roku. Jak wskazują przedstawiciele Grupy, planowane jest utrzymanie podobnego tempa zatrudnienia w II półroczu 2022 roku, ze szczególnym naciskiem na rozbudowę swojej obecności poza granicami Polski w nowo utworzonych centrach deweloperskich w Rumunii (Timisoara) i Argentynie.

Warto także wspomnieć, że w pierwszym półroczu tego roku Grupa powiększyła się o spółkę Better Software Group (BSG), specjalizującą się w tworzeniu aplikacji dla branży telewizyjnej i rozrywkowej. Inwestycja ta ma pomóc zwiększyć kompetencje Spyrosoft w obszarze media & entertainment oraz rozbudować portfolio klientów. Inwestycja umożliwia zwiększenie obecności Grupy na rynku skandynawskim oraz wzmocnienie kompetencji w zakresie front-end i mobile, zgodnie z przyjętą strategią.

Przeczytaj również
Firma Netskope otworzyła centrum danych w Warszawie

We wspomnianym okresie do Grupy dołączyła także nowa spółka Spyrosoft eCommerce, oferująca implementację platform sprzedażowych w ramach wiodących technologii Magento i Shopware. Jej pierwsze miesiące działalności pokazują, że obszar ten ma przed sobą dobrą perspektywę rozwoju, wskazują przedstawiciele Grupy.

“Perspektywy biznesowe jeśli chodzi o przychody Grupy w drugim półroczu 2022 roku są stabilne. Pomimo ryzyka spowolnienia gospodarczego, popyt na usługi w sektorze IT utrzymuje się na wysokim poziomie, aczkolwiek niższym niż w szczycie pandemii Covid-19. Nie obserwujemy także wpływu inflacji na tempo wzrostu wynagrodzeń w naszej branży. Powyższe czynniki, w połączeniu ze stałym zapotrzebowaniem na usługi IT, plus rosnąca liczba nowych klientów i współpracowników, a także dobrze przyjęta przez rynek rozbudowa naszych kompetencji i portfolio usług są dobrym predyktorem dla wyników finansowych w kolejnych kwartałach” – podsumował Sebastian Łękawa.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *