BiznesRynekPolecane tematy

IDC: wydatki na komercyjne zastosowania technologii Blockchain do 2022 roku sięgną 12,4 mld USD

W ciągu najbliższych 3 lat globalne wydatki na rozwiązania oparte na technologii łańcucha bloków będą rosły w tempie przekraczającym 70% rocznie i w 2022 roku sięgną zawrotnych 12,4 mld USD. Najwięcej na takie inwestycje wydawać będą firmy ze Stanów Zjednoczonych, głównie z sektora finansowego. Najszybszy wzrost wydatków nastąpi natomiast w Japonii i Kanadzie. To wnioski płynące z analiz IDC.

IDC: wydatki na komercyjne zastosowania technologii Blockchain do 2022 roku sięgną 12,4 mld USD

Analitycy zwracają uwagę, że mamy do czynienia z kluczowym momentem w rozwoju systemów bazujących na technologii Blockchain – chwilą, w której rozwiązania te zaczynają masowo wychodzić z fazy testów i zaczynają być wdrażane w środowiskach produkcyjnych. Przykładami mogą być bazujące na Blockchain systemy zarządzania łańcuchami dostaw, które uruchamiają właśnie amerykańskie sieci handlowe Walmart oraz Sam’s Club – obie te firmy chcą do września 2019 roku mieć gotowy system nadzorowania i śledzenia towarów od momentu ich wyprodukowania aż do sprzedania klientowi końcowemu.

Przedstawiciele IDC wyjaśniają, że spodziewany w tym roku przełom we wdrożeniach systemów bazujących na Blockchain związany jest także z tym, że po rozwiązanie takie coraz częściej sięgają podmioty administracji publicznej, co dodatkowo uwiarygodnia tę technologię w oczach biznesu i sprawia, że także organizacje komercyjne chętniej przeprowadzają takie wdrożenia.

Z prognoz IDC (zawartych w raporcie pt. “Worldwide Semiannual Blockchain Spending Guide”) wynika, że w bieżącym roku wydatki na rozwiązania wykorzystujące Blockchain wzrosną o 88,7% w porównaniu z rokiem 2018, w którym na takie rozwiązania wydano ok. 1,5 mld USD. W kolejnych latach – do 2022 roku – analitycy spodziewają się wzrostu średnio na poziomie 76%, co ostatecznie powinno przełożyć się na 12,4 mld USD pod koniec 2022 roku.

Przeczytaj również
VeeamON Tour Poland 2020: Jak zarządzać danymi w środowiskach chmury obliczeniowej i multicloud

Najwięcej na rozwiązania biznesowe wykorzystujące łańcuch bloków wydawały będą firmy i instytucje z USA (1,1 mld USD), zaś na kolejnych miejscach znajdą się Europa Zachodnia (674 mln USD) oraz Chiny (319 mln USD). Liderami wzrostu będą Japonia oraz Kanada – IDC spodziewa się, że wzrost wydatków na Blockchain może w tych krajach wynosić nawet, odpowiednio, 110 i 90% rocznie.

Jeśli chodzi o sektory rynku, to największych wydatków na ten cel analitycy spodziewają się w branży finansowej (w której systemy bazujące na Blockchain będą wykorzystywane m.in. do obsługi międzynarodowych transferów finansowych oraz umów), a także w przemyśle (do zarządzania dostawami i towarami), instytucjach rządowych oraz służbie zdrowia. Większość prognozowanych wydatków na te cele przeznaczona będzie na usługi IT oraz biznesowe.

Na koniec warto dodać, że tegoroczne prognozy IDC dotyczące wzrostu wydatków na Blockchain znacząco przekraczają ubiegłoroczne przewidywania w tej kwestii – w poprzedniej edycji raportu firmy prognozowane globalne wydatki na Blockchain w 2022 roku szacowano na 9,7 mld USD w 2021 roku i 11,7 mld USD w roku 2022.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.