Branża ITRynekPolecane tematy

Jak postęp technologiczny wspiera bardziej elastyczne działanie organizacji

Od niedoboru specjalistów, wojen handlowych po zastój wzrostu i groźbę globalnej recesji, firmy są narażone na wiele zagrożeń. Aby właściwie prosperować, muszą wyjść poza stare ramy myślenia i zastosować bardziej elastyczne modele działania, które pozwolą im szybko zgromadzić zasoby, których potrzebują, stawić czoła aktualnym wyzwaniom i zażegnać je, by firma była bardziej opłacalna.

Jak postęp technologiczny wspiera bardziej elastyczne działanie organizacji

Firmy od zawsze starały się wykorzystywać postęp technologiczny, aby stymulować swoją wydajność. Pierwsza fala produktywności była napędzana technologią klient-serwer i aplikacjami desktopowymi, które uprościły rutynowe zadania. Dzięki nim pracownicy stali się bardziej efektywni i zyskali możliwość łatwiejszego dzielenia się informacjami. Potem pojawiły się systemy ERP, które zautomatyzowały kluczowe procesy finansowe i biznesowe oraz umożliwiły współpracę między organizacjami. Kolejna fala biznesowych innowacji dotyczy rozwiązań opartych na przetwarzaniu w chmurze. To ono pozwoliło firmom na płynne przenoszenie pracowników i cyfrowych zasobów tam, gdzie są one wymagane oraz na udostępnianie użytkownikom odpowiednich informacji, aby zaangażować ich i klientów.

Jak wygrać bitwę o specjalistów?

Tradycyjne modele, w których praca jest zorganizowana wokół biura odchodzą w przeszłość. Nie jest już ściśle powiązana z określonym miejscem, a coraz częściej z dynamicznym i elastycznym zajęciem. Pracownicy też są inni. Po raz pierwszy w historii współpracuje ze sobą pięć różnych pokoleń, a pracownicy kontraktowi czy mobilni stanowią ich większy odsetek niż kiedykolwiek wcześniej. To wszystko przyczynia się do większej swobody, wydajności i innowacji, ale stwarza też nowe wyzwania. Wśród nich coraz częściej wymienia się kryzys specjalistów.

Według szacunków McKinsey, do roku 2020 na całym świecie będzie brakowało 95 mln pracowników o średnich i wysokich kwalifikacjach. Z kolei ankieta IDC skierowana do CIO wykazała, że brak doświadczonych specjalistów hamuje wiele firm przed wprowadzaniem innowacji.

Tradycyjne modele, w których praca jest zorganizowana wokół biura odchodzą w przeszłość. Nie jest już ściśle powiązana z określonym miejscem, a coraz częściej z dynamicznym i elastycznym zajęciem. Pracownicy też są inni. Po raz pierwszy w historii współpracuje ze sobą pięć różnych pokoleń, a pracownicy kontraktowi czy mobilni stanowią ich większy odsetek niż kiedykolwiek wcześniej. To wszystko przyczynia się do większej swobody, wydajności i innowacji, ale stwarza też nowe wyzwania. Wśród nich coraz częściej wymienia się kryzys specjalistów.

Mówi się, że „dobrych pracowników trudno znaleźć”. Rzeczywiście, może się zdarzyć, że tam, gdzie jest zlokalizowana organizacja może ich być niewielu. Jednak dzięki wprowadzeniu cyfrowego środowiska pracy, wymóg konkretnej lokalizacji dla procesu rekrutacji nie jest już kluczowy. Można zatrudniać ludzi mieszkających w dowolnym miejscu. Mogą oni pracować zdalnie, działać z innymi współpracownikami i wymieniać się informacjami w łatwy i bezpieczny sposób. To daje organizacji większą swobodę i jednocześnie pozwala jej tworzyć więcej innowacyjnych projektów.

Ponadto cyfrowe środowisko pracy pomaga aktywować zawodowo inne grupy pracowników. Można np. wprowadzić na nowo w organizację rodziców, którzy wstrzymali karierę, aby opiekować się małymi dziećmi czy osobami starszymi. Skorzystać z wiedzy osób niepełnosprawnych czy tych z wyżu demograficznego, które przeszły na emeryturę i np. zaangażować ich w projekty, przy których będą pracować po 5-10 tygodniowo umożliwiając im pracę z domu w najbardziej dla nich dogodnym czasie.

Elastyczne, ale i bardziej bezpieczne środowisko pracy

Zmiana środowiska pracy na bardziej cyfrowe i elastyczne daje możliwość szybkiego reagowania i dostosowywania zasobów i działań do wymagań użytkowników. W tym celu można zastosować rozwiązanie Citrix Workspace, które pozwala na dostęp do aplikacji i współdzielonych plików z dowolnego urządzenia i miejsca. Jego dodatkowy element stanowi warstwa analityczna, której zadaniem jest obserwacja zachowania użytkowników i wychwytywanie popełnianych przez nich błędów. Ponadto zastosowane w nim cechy inteligentne oparte na mikroaplikacjach pomagają zwiększyć efektywność pracowników.

Według szacunków McKinsey, do roku 2020 na całym świecie będzie brakowało 95 mln pracowników o średnich i wysokich kwalifikacjach. Z kolei ankieta IDC skierowana do CIO wykazała, że brak doświadczonych specjalistów hamuje wiele firm przed wprowadzaniem innowacji. Mówi się, że „dobrych pracowników trudno znaleźć”. Rzeczywiście, może się zdarzyć, że tam, gdzie jest zlokalizowana organizacja może ich być niewielu. Jednak dzięki wprowadzeniu cyfrowego środowiska pracy, wymóg konkretnej lokalizacji dla procesu rekrutacji nie jest już kluczowy. Można zatrudniać ludzi mieszkających w dowolnym miejscu.

Wykorzystanie elastycznych form pracy, nowoczesnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, analityce czy możliwości chmury obliczeniowej służy ludziom zwiększając ich efektywność, produktywność oraz zaangażowanie. Potwierdza to badanie, przeprowadzone przez One Poll, na grupie 5000 pracowników.

  • 85% z nich wskazuje, że lokalizacja, z której pracują – przy korzystaniu z cyfrowego miejsca pracy – nie ma negatywnego wpływu na ich efektywność.
  • 69% twierdzi, że praca zdalna pozwala im być bardziej produktywnymi i skoncentrowanymi.
  • 83% uważa, że umożliwia im osiągnięcie lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
  • 77% wskazało, że mogą zaoszczędzić pieniądze, zmniejszając koszty dojazdu do pracy.

Z tym wiąże się jednak drugie, najczęściej wymieniane zagrożenie – większe pole dla potencjalnych ataków. Elastyczność, ale i zróżnicowanie miejsc, urządzeń końcowych oraz pory wykonywania obowiązków, a także połączeń sieciowych, w ramach, których dziś mamy możliwość pracować – poza oczywistymi korzyściami – wprowadza również nowe możliwości dla potencjalnych ataków i naruszeń. To wymusza na organizacjach większe skupienie na kwestiach bezpieczeństwa.

Jak widać świat biznesu ulega zasadniczej transformacji. W wyniku tego przeobrażenia rola pracowników również zmienia się, ale nie oznacza to, że staną się oni mniej ważni. Nadal pozostają najważniejszym ogniwem łączącym przedsiębiorstwo z jego produktami, usługami i klientami. Różnorodni, entuzjastyczni i kreatywni ludzie często stanowią decydujący czynnik sukcesu wielu organizacji. Najlepszą strategią dla firm jest i pozostanie zatem umiejętne inwestowanie w ludzi.

Sebastian Kisiel, Senior System Engineer, Citrix Systems – Central Eastern Europe

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *