PracaRynek

Kto straci pracę w USA z powodu sztucznej inteligencji?

Dynamiczny rozwój nowych technologii – a zwłaszcza sztucznej inteligencji – spowodować ma, że kilka branż w Stanach Zjednoczonych stanie w obliczu wyraźnego spowolnienia. Jak wynika z danych Finbold, postęp technologiczny i takie czynniki jak choćby starzenie się społeczeństwa, zmienią tamtejszy rynek pracy, narażając niektóre zawody nawet na ryzyko zniknięcia.

Kto straci pracę w USA z powodu sztucznej inteligencji?

I tak, przewiduje się, że już od III kwartału 2023 roku kasjerzy będą najbardziej kurczącym się zawodem w USA, z ponad 355 tysiącami stanowiskami mniej do 2031 roku. Drugie miejsce w zestawieniu Finbold zajmują sekretarki i asystenci administracyjni (za wyjątkiem prawniczych, medycznych i wykonawczych) z prognozowanym spadkiem ponad 207 tys. miejsc pracy do 2031 roku. Z kolei na trzecim uplasowali się pracownicy biurowi (-130 tys. miejsc pracy).

Pierwszą piątkę wśród zanikających zawodów w Stanach Zjednoczonych uzupełniają przedstawiciele obsługi klienta (-105 tys.) oraz pozostałe sekretarki i asystenci administracyjni (-102 tys.), a z ryzykiem utraty pracy powinni liczyć się też: monterzy w zakładach produkcyjnych, sprzedawcy detaliczni, specjaliści zajmujący się księgowością, rachunkowością i audytem oraz kucharze w fast foodach.

Za redukcję zatrudnienia w wymienionych wyżej zawodach odpowiadać mają m.in. innowacje technologiczne, automatyzacja oraz rozwój narzędzi takich jak ChatGPT. W USA kilku liderów biznesu już wykorzystuje to rozwiązanie do obsługi niektórych zadań. Dane przedstawione przez Finbold za I kwartał 2023 roku wskazują, iż 66% respondentów używa ChatGPT do pisania kodu, 58% do copywritingu i tworzenia treści, a 57% do obsługi klienta. Ponadto 52% ankietowanych przyznało, że wykorzystuje narzędzie firmy OpenAI do tworzenia podsumowań spotkań lub dokumentów. Inne godne uwagi obszary, w których wdrażany jest ChatGPT, obejmują badania (45%) czy generowanie list zadań (45%).

Przeczytaj również
Czy nowy VAT dla e-commerce spowoduje koniec tanich e-zakupów z Chin?

“Oczekuje się, że wpływ AI na rynek pracy będzie znaczący. Jednak większość miejsc pracy i branż zostanie raczej uzupełniona niż zastąpiona przez AI, ponieważ są one tylko częściowo narażone na automatyzację. Pracownicy w takich zawodach prawdopodobnie wykorzystają swoje uwolnione zdolności do angażowania się w produktywne działania, zwiększając w ten sposób produkcję” – czytamy w analizie Finbold.

Jednocześnie we wspomnianym badaniu zwrócono uwagę również na inne istotne czynniki, które mogą doprowadzić do sytuacji zanikania pewnych zawodów. Jak wskazują autorzy analizy: “Jednym z kluczowych czynników jest zbliżający się spadek aktywności zawodowej. Gospodarka zmaga się z wyzwaniami związanymi ze starzeniem się społeczeństwa, ponieważ pokolenie wyżu demograficznego osiąga wiek emerytalny, co prowadzi do spadku aktywnej siły roboczej”.

W kształtowaniu przyszłości wymienionych branż w Stanach Zjednoczonych kluczowe znaczenie dla wspierania tamtejszego rynku pracy oraz wdrażania nowych technologii będzie więc miało znalezienie równowagi między innowacyjnością a odpowiedzialnością, podsumowują autorzy badania.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *