Branża ITRynek

Lenovo notuje rekordowe wyniki za II kwartał

W drugim kwartale roku fiskalnego Grupa Lenovo osiągnęła przychody w wysokości 14,5 mld dol. To o 7% więcej rok do roku – poinformowali przedstawiciele producenta. Dochód Grupy przed opodatkowaniem wyniósł 470 mln dol., a to oznacza wzrost o 52% w porównaniu z drugim kwartałem ubiegłego roku. Z kolei dochód netto osiągnął poziom 310 mln dol. (+53% rdr), ustanawiając tym samym jego rekordową wartość. Co ciekawe, wszystkie działy Grupy wykazały solidny wzrost.

Lenovo notuje rekordowe wyniki za II kwartał

Jak wskazują przedstawiciele Lenovo, oprócz bardzo dobrych wyników kwartalnych, siłę i stabilność finansową firmy potwierdziły ostatnio wysokie inauguracyjne oceny inwestycyjne agencji Moody’s, Standard & Poor’s oraz Fitch, a także udana emisja obligacji global notes.

„Nasze rekordowe wyniki w tym kwartale odzwierciedlają nieustające dążenie do zaspokajania potrzeb szybko rozwijającej się gospodarki opartej na pracy, nauce i rozrywce w domu. Wszystkie nasze działy biznesowe odnotowały wzrost w ujęciu rok do roku, a przychody z oprogramowania i usług sięgnęły rekordowego wyniku” — powiedział Yuanqing Yang, prezes i dyrektor naczelny Lenovo. „Świat wciąż dostosowuje się do nowej rzeczywistości, a my jesteśmy przekonani o długoterminowym potencjale wzrostowym zarówno naszych urządzeń, jak i infrastruktury chmurowej” – dodał

I tak, choć w tym roku na podaż i produkcję wciąż wpływa wiele czynników branżowych (niepewna sytuacja geopolityczna w różnych regionach świata, globalna pandemia COVID-19 oraz niedostateczne dostawy komponentów wskutek wysokiego zapotrzebowania), przedstawiciele Lenovo dostrzegają jednak ogromny potencjał w drugiej połowie 2020 roku. Uważają oni, że nowe modele pracy, nauki i rozrywki będą stymulować długoterminowe trendy w zapotrzebowaniu na urządzenia oraz infrastrukturę, w tym chmurową. W szczególności Grupa oczekuje, że rynek PC ogółem przerośnie obecne prognozy analityków i zbliży się do 300 mln sztuk w roku kalendarzowym 2020 — to o 25 mln więcej niż łączna liczba dostępnych urządzeń na rynku w zeszłym roku.

Szczegółowe omówienie wyników Grupy

Intelligent Devices Group  (IDG) nadal prowadzi w Grupie pod względem wzrostu, osiągając rekordowe przychody na tle całej historii swojego działu PC and Smart Devices Group (PCSD) wynoszące 11,5 mld dol. (+8% rdr). Dział ten odnotował także wysoki dochód przed opodatkowaniem w wysokości 723 mln dol., co oznacza wzrost o 18% rdr – tym samym utrzymano przodującą w branży marżę zysku w wysokości 6,3%. Na te rekordowe wyniki kwartalne wpłynęły między innymi zdolności operacyjne, szybka reakcja na trend pracy i nauki w domu, a także koncentracja na segmentach o wysokim potencjale rozwojowym i premium, informują przedstawiciele firmy, podkreślając jednocześnie, że Lenovo jest liderem globalnego rynku PC z największym udziałem w rynku na poziomie 23,6%.

Drugi dział IDG, Mobile Business Group (MBG) odnotował wzrost przychodów o 39% w ujęciu kwartał do kwartału oraz ponowny wzrost w ujęciu rok do roku, kontynuując zdecydowany powrót do formy po trudnościach związanych z COVID-19, wskazują specjaliści Lenovo. Jak się okazuje, w dalszym ciągu umacniała się solidna pozycja firmy na rynkach Ameryki Łacińskiej i Ameryki Północnej, a rozwój w Europie oraz regionie Azji i Pacyfiku nabrał tempa. W omawianym kwartale wprowadzono do oferty przełomowe innowacje, takie jak składany smartfon Razr 5G oraz pierwszy dedykowany telefon gamingowy pod marką Lenovo Legion. Dział ten ma kontynuować swój rentowny rozwój dzięki solidnej ofercie produktów oraz innowacjom związanym z łącznością 5G – uważają przedstawiciele producenta.

Wzrost kontynuuje także Data Center Group (DCG). Przychody wzrosły o 11% rdr do 1,48 mld dol., zwiększyła się także rentowność działu. Dalszy wzrost następował w segmencie dostawców usług chmurowych — przychody zwiększyły się o 34% w ujęciu rok do roku, a wyniki we wszystkich regionach znacznie wzrosły, informują przedstawiciele firmy. Przychody w segmentach dużych przedsiębiorstw oraz małych i średnich firm utrzymały się z kolei na zbliżonym poziomie w ujęciu rok do roku, ale przekroczyły prognozę rynkową o 3 punkty. Dwucyfrowy wzrost odnotowano w segmentach infrastruktury zdefiniowanej programowo (22%), pamięci masowej (15%), oprogramowania (47%) i usług (11%). Kolejnym obszarem rozwojowym w tym segmencie jest ogłoszone niedawno partnerstwo z SAP. Oferta Lenovo TruScale w modelu „infrastruktura jako usługa” w połączeniu z SAP HANA Enterprise Cloud umożliwiają klientom bezpieczne przechowywanie poufnych danych lokalnie, a jednocześnie korzystanie z elastycznego modelu z opłatami w miarę wykorzystania infrastruktury – przekonują specjaliści firmy.

W badanym II kwartale znacznej dynamiki nabrała inteligentna transformacja Lenovo, dlatego też we wszystkich segmentach odnotowano dwucyfrowy wzrost. Wyniki te potwierdzają znaczenie inteligentnej transformacji jako katalizatora długoterminowego wzrostu dla całej Grupy, wskazują jej przedstawiciele. W segmencie inteligentnych rozwiązań IoT odnotowano znaczny wzrost przekraczający 36% w ujęciu rok do roku, a solidny, dwucyfrowy wzrost zafakturowanych przychodów osiągnęły też segmenty inteligentnej infrastruktury (21%) i inteligentnych rozwiązań branżowych (72%). Z kolei oprogramowanie i usługi odnotowały 39% wzrost przychodów w ujęciu rok do roku do nowego, rekordowego poziomu 1,2 mld dol. — stanowią one obecnie ponad 8,5% przychodów Grupy pomimo ich łącznego wzrostu. Szybki rozwój odnotowały także powiązane usługi i oprogramowanie oraz zarządzane usługi i rozwiązania, a przychody z segmentu e-commerce wzrosły o ponad 40% w ujęciu rok do roku – podsumowują przedstawiciele Lenovo.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *