PracaBiznesProgramowaniePolecane tematy

Młodzi programiści rozumieją cele pracodawców. Starsi – niekoniecznie

Zdecydowana większość młodych stażem programistów uważa, że ich osobiste ambicje są zbieżne z celami stawianymi przez pracodawców. Sprawia to, że programiści z relatywnie mniejszym doświadczeniem w naturalny sposób wspierają realizację strategicznych celów biznesowych organizacji, dla których pracują. Gorzej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o starszych programistów – jedna trzecia z nich deklaruje rozbieżność między ich osobistymi celami, a priorytetami pracodawcy. Takie wnioski płyną z raportu przygotowanego przez producenta bazy danych MongoDB.

Młodzi programiści rozumieją cele pracodawców. Starsi – niekoniecznie

Raport MongoDB przygotowano na podstawie ankiet wypełnionych przez 1,5 tys. pracowników dużych firm z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Połowę z nich stanowili programiści, połowę zaś: menedżerowie i kadra zarządzająca. Głównym celem badania było sprawdzenie, jak przebiega współpraca pomiędzy tymi dwiema grupami – w jaki sposób się wspierają, a także – na ile rozumieją wzajemne potrzeby i specyfikę pracy.

Najciekawszym wnioskiem z raportu wydaje się fakt, iż programiści bardzo różnie podchodzą do kwestii realizowania celów biznesowych organizacji. Szczególnie zaskakujący jest fakt, że różnice w tym obszarze są uzależnione od wieku. Okazuje się, że aż 93% młodych deweloperów (przedział wiekowy 25-45 lat) deklaruje, że ich działania i cele są zbieżne z aktywnościami podejmowanymi przez kadrę zarządzającą ich organizacji. W kategorii wiekowej 55+ wynik ten był znacznie gorszy – tam podobną synergię z celami biznesowymi firmy deklarowało tylko 62% ankietowanych.

Autorzy opracowania zwracają uwagę, że takie podejście programistów w dzisiejszych realiach – w świecie biznesu w coraz większym stopniu polegającym na aplikacjach – może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie firmy oraz jej zdolność do realizowania stawianych sobie celów operacyjnych. Przedstawiciele firmy MongoDB nie podejmują się jednak wskazywania przyczyn takich sytuacji – podkreślają natomiast, że problem jest realny i zdecydowanie powinien zostać zaadresowany przez osoby zarządzające nowoczesnymi organizacjami – szczególnie tymi, w których proces tworzenia oprogramowania odgrywa znaczącą rolę w ramach realizacji strategii biznesowej.

Podobne różnice można również dostrzec w tym, jak programiści oceniają wykorzystywane w firmie technologie i narzędzia informatyczne – blisko 92% młodszych specjalistów uważa, że używane w ich organizacjach rozwiązania są odpowiednio dobrane i efektywne. W grupie 55+ pogląd ten podziela zaledwie 66,7%. W tym kontekście jednak można doszukiwać się wyjaśnień. Prawdopodobne wydaje się na przykład, że starsi specjaliści mieli okazję poznać więcej narzędzi, dlatego też wielu przypadkach sądzą, że do danych zastosowań lepiej sprawdzi się inna metodyka lub rozwiązanie. Młodzi programiści mogą mieć tu nieco węższe horyzonty, dlatego są bardziej skłonni uznać, że wykorzystywane przez firmę narzędzia są optymalnym wyborem.

Więcej informacji znaleźć można na stronie MongoDB.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 thought on “Młodzi programiści rozumieją cele pracodawców. Starsi – niekoniecznie”