Artykuł z magazynu ITwizCIOAgilePolecane tematy

Na co zwrócić uwagę, wybierając zewnętrzne centrum danych

Wybór dostawcy usług data center nie jest łatwym zadaniem, a skutki złej decyzji są bardzo poważne. Podpowiadamy, na jakie aspekty usług kolokacji lub przetwarzania zwrócić szczególną uwagę.

Na co zwrócić uwagę, wybierając zewnętrzne centrum danych

Aby najlepiej przygotować się do wyboru odpowiedniego dostawcy usług – na potrzeby kolokacji, budowy podstawowego lub zapasowego ośrodka przetwarzania, chęci wykorzystania zasobów w modelu chmury obliczeniowej – warto odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań. Pozwolą one jednoznacznie sformułować wymagania względem zewnętrznego centrum danych.

Określić bieżące i przyszłe potrzeby

Przede wszystkim należy określić bieżące potrzeby, którym ma służyć wykorzystanie infrastruktury ośrodka przetwarzania niezależnego dostawcy, a także potencjalne przyszłe cele takiego projektu. Mogą to być: kompleksowa migracja środowiska aplikacyjnego do chmury, budowa środowiska o wysokiej gęstości czy wykorzystanie usług zarządzanych. Należy również określić podstawowe wymagania względem infrastruktury – zarówno w wymiarze technologicznym, jak i biznesowym. Przykładowo, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie: czy konieczna jest replikacja lub archiwizacja danych, a co za tym idzie – czy niezbędna jest dodatkowo lokalizacja do replikacji i archiwizacji. Odrębnym zagadnieniem jest ustalenie wymagań w zakresie skalowania i rozwoju dzierżawionej infrastruktury. Dostawca usług – tak kolokacji, jak i przetwarzania w modelu cloud – powinien wspierać skalowanie infrastruktury, tak aby było ją można rozwijać wielotorowo i w zależności od bieżących potrzeb.

Nie mniej ważnym aspektem jest okres umowy zawieranej z dostawcą. W przypadku kontraktów na kolokację średnio obejmują one okres ok. 3 lat, ale zdarzają się umowy nawet na 15 lat. Inaczej bywa w przypadku usług chmurowych. Umowy te są bardziej elastyczne, ale nadal trzeba pamiętać, że ewentualne rozwiązanie umowy przyniesie poważne skutki. W razie takiej decyzji trzeba także zmigrować dane i aplikacje do własnego lub innego centrum danych. Przemyślane decyzje w zakresie wyboru dostawcy oraz warunków świadczenia usług, w tym kwestii cenowych, pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów, związanych m.in. z przestojem wymaganym przez kolejną zmianę infrastruktury.

10 czynników sukcesu

Wybór oferty usług zgodnych z długoterminowymi oczekiwaniami biznesowymi wymaga wzięcia pod uwagę dziesięciu czynników.

Przeczytaj również
Pandemia nie zaszkodziła rynkowi fuzji i przejęć – wzrosły wyceny przejmowanych spółek

1. ZASILANIE
Rosnąca gęstość mocy obliczeniowej w centrach danych sprawia, że wiele firm potrzebuje doprowadzenia już teraz do jednej szafy zasilania na poziomie 10 kW. Niestety, nie wszyscy operatorzy centrów danych są w stanie zapewnić gęstość zasilania wystarczającą do obsługi przyszłych technologii. Problem może się pojawić szczególnie w przypadku centrów danych, zbudowanych przed pojawieniem się rozwiązań obliczeniowych o dużej gęstości. Te często oferują jedynie 4 kW na szafę stelażową. Można stosować obejścia tego ograniczenia, np. poprzez używanie uzupełniających systemów chłodzenia. Prowadzi to jednak do wyższych kosztów.

2. ELASTYCZNOŚĆ UMOWY
Kontrakty są pisane przez dostawców i pod dostawców. Dlatego należy twardo negocjować ich zapisy, szczególnie te krytyczne dla biznesu. Warto też uwzględnić wymogi dotyczące MSA (Master Service Agreement) i SLA (Service Level Agreement) już na etapie wyboru dostawcy, a nie dopiero później negocjować niewygodne zapisy umów.

3. REDUNDANCJA SIECI OPERATORSKIEJ
Firmowe centra danych z reguły mają ograniczoną łączność z sieciami operatorskimi. Najczęściej będzie to połączenie z jednym, ewentualnie dwoma operatorami. W przypadku operatorów zewnętrznych centrów danych należy wybierać tych, którzy są neutralni względem operatorów sieciowych i mają połączenia z wieloma sieciami. Duża liczba połączeń sieciowych daje większy wybór i umożliwia znalezienie korzystnych cenowo ofert. Ponadto ułatwia zbudowanie redundantnych połączeń sieciowych. Istotne jest rozpoznanie, którzy operatorzy są podłączeni bezpośrednio do centrum danych, a którzy za pośrednictwem połączenia z tzw. carrier hotel. Jest to fizyczna lokalizacja, która pośredniczy w komunikacji między operatorami sieciowymi a wieloma centrami danych. W tym drugim przypadku klient ma większe możliwości wyboru, ale musi się liczyć z większymi kosztami za połączenia sieciowe. Istotne jest również zrozumienie, jaką redundancję zapewnia routing wewnątrz centrum danych oraz w komunikacji ze światem zewnętrznym.

4. GĘSTOŚĆ INFRASTRUKTURY
Większa powierzchnia podłogi wcale nie oznacza, że centrum danych jest lepsze. Jeśli można „upchnąć” tę samą ilość sprzętu na mniejszej powierzchni, realna staje się redukcja kosztów operacyjnych. W ten sposób można obniżyć zarówno koszty jednorazowe, jak i okresowe.

Przeczytaj również
Nasze systemy wspierają działania Compliance w organizacjach

5. WŁAŚCIWA LOKALIZACJA FIZYCZNA
Większością elementów centrum danych można zarządzać zdalnie, więc teoretycznie nie musi być ono zlokalizowane blisko siedziby klienta. Tym bardziej że pewna odległość zapewnia ochronę przed klęskami żywiołowymi, np. powodziami. Z drugiej strony, im większa odległość, tym większe koszty za korzystanie z połączeń sieciowych. Wybranie blisko zlokalizowanego centrum danych ułatwia jednak reagowanie w sytuacjach awaryjnych. Jeśli firma jest zainteresowana replikacją danych, poszczególne lokalizacje nie powinny być od siebie w odległości większej niż ok. 100 km.

6. POZIOM BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO
Idealnie, jeśli centrum danych wybranego dostawcy jest chronione z wykorzystaniem wielu systemów, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Warto zapytać m.in. o to, jaki obszar na zewnątrz jest objęty monitoringiem wideo. Warto też poznać procedury bezpieczeństwa i możliwości montażu własnych systemów monitoringu.

7. PLANY CIĄGŁOŚCI BIZNESOWEJ I PRZYWRACANIA PO AWARII
Zasilanie, chłodzenie i sieć w zapasowym centrum danych powinny oferować analogiczne lub lepsze parametry, niż te stosowane w lokalizacji podstawowej. Dzięki temu łatwiej będzie utrzymać ciągłość działania w razie wystąpienia awarii. Ponadto operator centrum danych powinien dysponować kompetencjami niezbędnymi do tego, aby pomagać klientom we wdrażaniu planów przywracania po awarii. Warto wybrać centrum danych, które udostępnia przestrzeń dla inżynierów klienta, by mogli prowadzić testy mechanizmów Disaster Recovery.

8. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM I STANDARDAMI
Operatorzy centrów daną mają skłonność do deklarowania określonych poziomów dostępności swoich ośrodków przetwarzania, choć w rzeczywistości nie mogą pochwalić się certyfikacją potwierdzającą te deklaracje. Dlatego istotne jest weryfikowanie, jakimi certyfikatami faktycznie może pochwalić się określony dostawca. Cenna jest też możliwość przeprowadzenia zewnętrznego audytu, oczywiście bez naliczania dodatkowych kosztów.

9. DODATKOWE USŁUGI
Dostawca powinien oferować co najmniej kompleksowe portfolio usług zarządzanych, aby klienci nie musieli np. wysyłać swojego inżyniera tylko po to, by przestawił jakiś fizyczny przełącznik. Korzystanie z usług zarządzanych umożliwia przeniesienie zespołów IT do zadań bliżej związanych z działalnością biznesową. Istotne, aby operator centrum danych stale się rozwijał, dotrzymując kroku celom biznesowym i informatycznym klientów.

Przeczytaj również
Jak spec-ustawa COVID-19 wpłynie na zamówienia publiczne w IT

10. PRZYSZŁY ROZWÓJ
Technologie IT rozwijają się bardzo szybko, co sprawia, że nie sposób przewidzieć, jakie potrzeby biznesowe lub użytkowe pojawią się za kilka lat. Dlatego należy szukać takiego centrum danych, które umożliwia sprawną rozbudowę w zakresie zasilania czy przestrzeni.

KOMENTARZ EKSPERTA

Na co zwrócić uwagę, wybierając zewnętrzne centrum danychWytyczne do oceny bezpieczeństwa centrum danych

Poziom certyfikacji to jeden z głównych wskaźników umożliwiający rozróżnienie pomiędzy standardami oferowanymi przez różne centra danych. Stanowi ona wytyczne do obiektywnej oceny poziomu zabezpieczenia danych i zasobów IT oferowanych przez dostawcę, ułatwiając decyzję o jego wyborze. Obecnie na rynku do dyspozycji są dwie główne ścieżki certyfikujące: ANSI oraz Uptime Institute. Obie instytucje przydzielają certyfikaty na czterech poziomach bezpieczeństwa. Najwyższy – Rating 4 – oznacza układ odporny na awarie – brak pojedynczego punktu awarii, wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne czy pojedynczy błąd w dowolnym miejscu nie wpływają na działanie centrum danych. Dla klientów obiekt o standardzie Rating 4 oznacza najwyższą gwarancję utrzymania ciągłości działania.

American National Standards Institute (ANSI) to międzynarodowa instytucja ustalająca normy techniczne od 1918 r. Norma ANSI/TIA-942:2014 określa poziom doskonałości obiektów w rozbiciu na cztery obszary: architektoniczny, mechaniczny, elektroenergetyczny i telekomunikacyjny. Centrum danych może być zaklasyfikowane do jednego z czterech poziomów Rating.

Druga z wyróżnionych – Uptime Institute – jako niezależna organizacja z sektora badań, edukacji i doradztwa ds. centrów danych, w swojej działalności skupia się na podnoszeniu wydajności i skuteczności centrów. Jako jedyna tego typu jednostka wydaje certyfikaty zgodności z wytycznymi TIER i wytycznymi stabilności operacyjnej. Poziomy dostępności wg klasyfikacji Tier stopniowane są od wartości I do IV, w kolejności od najprostszego do najbardziej rozbudowanego systemu infrastruktury.

Cezary Gutowski, kierownik wsparcia sprzedaży IT Division, APC by Schneider Electric

Artykuł ukazał się na łamach Raportu ITwiz: Usługi Cloud Computing i Data Center. Szczegóły dotyczące wydania wraz z formularzem dla osób zainteresowanych zakupem publikacji dostępne są na stronie: itwiz.pl/kiosk
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *