BiznesArtykuł z magazynu ITwizCDOPolecane tematy

Oracle: Wchodzimy w nową erę usług chmurowych

Do korzyści biznesowych po wykorzystaniu usług chmurowych dołączają te, związane m.in. z możliwością zautomatyzowania wielu działań przy użyciu sztucznej inteligencji. Jednocześnie, usługi chmury obliczeniowej coraz lepiej wpasowują się w oczekiwania związane z cyfrową transformacją.

Oracle: Wchodzimy w nową erę usług chmurowych

Niezbędne staje się umiejętne wykorzystanie potencjału technologii i wspieranie odważnych projektów innowacyjnych oraz działań mających na celu uwolnienie kapitału kreatywności. Należy jednak pamiętać, że innowacje biznesowe nie ograniczają się jedynie do idei i pomysłów. Kluczowe znaczenie ma dziś możliwość wprowadzenia ich w życie i komercjalizacji. Innowacje pozbawione możliwość egzekucji biznesowej w danej organizacji stają się bezwartościowe.
Ian Broughton, kierujący działem Innowacji Biznesowych Oracle w regionie Europy, Środkowego Wschodu i Azji

Możliwości dzisiejszych technologii IT sprzyjają tworzeniu nowych usług i produktów, szybszemu dostarczaniu ich klientom i to w sposób dla nich najwygodniejszy. IT, stając się fundamentem transformacji biznesowej w wielu branżach, pełni rolę czynnika napędzającego innowacje biznesowe. „W Europie Zachodniej duża część projektów cyfrowej transformacji jest inicjowana przez użytkowników biznesowych. W naszej części Europy jest to jednak wciąż zdecydowanie rola IT. Pojawia się wręcz oczekiwania, że innowacje biznesowe będą wychodziły ze strony działów IT” – mówi Ewa Zborowska, Senior Research Manager, IT Services, Poland & Baltics w IDC.

Skala wykorzystania danych w biznesie sprawia, że w praktyce wszystkie firmy – bez względu na to czym się zajmują – stają się podmiotami technologicznymi. Rola działów IT rośnie, tym bardziej że za sprawą rosnącej powszechności wszelkiego rodzaju cyfrowych kanałów komunikacji, to te działy stają się odpowiedzialne za zapewnienie jak najwyższych doświadczeń klienta – niezależnie od tego, czy jest nim konsument, firma, czy obywatel.
Usystematyzowane podejście do innowacji opartych na wykorzystaniu technologii IT wymaga też zdefiniowania relacji pomiędzy działami biznesowymi i technologicznymi. „Presja na działy IT, aby wymyślało nowe produkty, nowe usługi i monetyzowało dane będzie się nasilać. Obecnie problemem większości firm jest duża dostępność danych i brak pomysłu jak je wykorzystać” – mówi Ewa Zborowska. „Jednak realizowanie nowych celów wymaga innego niż dotychczas podejścia do IT. Technologie biznesowe muszą być skalowalne, elastyczne, funkcjonalne i efektywne kosztowo” – dodaje. Oczekiwania te są w dużej mierze tożsame z korzyściami realnymi za sprawą modelu cloud computing, co sprawia, że znaczenie chmury obliczeniowej będzie rosło.

W Europie Zachodniej duża część projektów cyfrowej transformacji jest inicjowana przez użytkowników biznesowych. W naszej części Europy jest to jednak wciąż zdecydowanie rola IT. Pojawia się wręcz oczekiwania, że innowacje biznesowe będą wychodziły ze strony działów IT. Presja na działy IT, aby wymyślało nowe produkty, nowe usługi i monetyzowało dane będzie się nasilać. Obecnie problemem większości firm jest duża dostępność danych i brak pomysłu jak je wykorzystać.
Ewa Zborowska, Senior Research Manager, IT Services, Poland & Baltics w IDC

Przeczytaj również
Hybrydowy SD-WAN od Orange – efektywna łączność i łatwe zarządzanie wielooddziałową firmą

Rolę chmury obliczeniowej w kontekście cyfrowej transformacji i dzisiejszych potrzeb biznesu, a także przykłady oferowanych przez Oracle usług, odpowiadających na te potrzeby, omawiano podczas tegorocznej konferencji Oracle Cloud Day.

Nowe możliwości i nowe potrzeby

„Znajdujemy się dziś w czasach kompleksowych zmian biznesowych, które są uwarunkowane możliwościami nowych technologii. Obserwujemy też szerokie, niespotykane wcześniej możliwość wykorzystywania technologii na potrzeby budowania innowacji biznesowych” – mówi Ian Broughton, kierujący działem Innowacji Biznesowych Oracle w regionie Europy, Środkowego Wschodu i Azji. Skala opartych na nowych technologiach i usługach IT zmian modeli biznesowych pokazuje, że projekty cyfrowej transformacji upowszechniły się w wielu branżach. Oznacza to jednocześnie, że wiele organizacji, które do tej pory nie rozpoczęły stosownych projektów, nie zdąży zrealizować ich przez konkurentami, a co za tym idzie – może utracić dotychczasową pozycję na rzecz podmiotów świadczących analogiczne usługi przy większym zaangażowaniu nowych technologii. Co ważne, nie muszą być to firmy tradycyjnie związane z daną branża i postrzegane dotąd w roli konkurentów. „Niezbędne staje się umiejętne wykorzystanie potencjału technologii i wspieranie odważnych projektów innowacyjnych oraz działań mających na celu uwolnienie kapitału kreatywności. Należy jednak pamiętać, że innowacje biznesowe nie ograniczają się jedynie do idei i pomysłów. Kluczowe znaczenie ma dziś możliwość wprowadzenia ich w życie i komercjalizacji. Innowacje pozbawione możliwość egzekucji biznesowej w danej organizacji stają się bezwartościowe” – dodaje Ian Broughton.

Potencjał biznesowych usług oferowanych w ramach oferty Oracle Cloud wzmocnić mają nowe rozwiązania. Jedną z nowości są gotowe, predefiniowane aplikacje biznesowe wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji w oparciu o powszechne w danych branżach przypadki użycia. Sztuczna inteligencja i chmura to rodzaj technologicznej symbiozy. Algorytmy sztucznej inteligencji cały czas się uczą, ale to dzięki chmurze ma dostęp do ogromnego repozytorium informacji.
Adam Wojtkowski, dyrektor generalny Oracle Polska.

Zdaniem przedstawicieli Oracle, coraz większe znaczenie dla możliwości sprawnej realizacji innowacyjnych projektów biznesowych mają rozwiązania aplikacyjne. Potwierdzają to przykłady projektów zrealizowanych m.in. przez koncern Toyota. W oparciu o wdrożone tam rozwiązania każdy pracownik, który dostrzega potencjalny problem na linii produkcyjnej może od ręki zatrzymać produkcję bez oczekiwania na aprobatę przełożonych. Analogiczne, uporządkowane podejście wdrożone zostało też w sieci hoteli Ritz-Carlton, gdzie każdy pracownik może samodzielnie dysponować kwotą 2000 USD na potrzeby zapewnienia klientom m.in. nietypowych świadczeń lub rabatów.

Niektóre z rozwiązań wymyślonych dla pojedynczych klientów zostają następnie wprowadzone do oferty, co stanowi przykład skuteczności tego rodzaju uprawnień na drodze do wdrażania innowacji biznesowych. „Innowacyjności można się nauczyć, podobnie jak marketingu czy księgowości. Potrzebne jest jednak nałożenie na procedury wspierające realizację innowacji pewnych reguł postępowania i uporządkowanie całego procesu. Ogromna w tym rola dzisiejszych aplikacji. Oracle, przykładowo, na własne potrzeby wykorzystuje narzędzia wzmocnione funkcjami grywalizacyjnymi, które zachęcają pracowników do podejmowania wysiłku i prób stworzenia innowacji” – mówi Ian Broughton.

Przeczytaj również
Jaka jest wysokość zarobków specjalistów IT w Polsce

Rozwiązania i metody

Duże znaczenie modelu cloud computing dla dzisiejszych, biznesowych projektów innowacyjnych ma wynikać m.in. z elastyczności i skalowalności usług chmurowych, swobody dysponowania zasobami chmurowymi za sprawą mechanizmów samoobsługowych oraz mniejszych barier inwestycyjnych. Istotny jest też szeroki zasięg usług opartych na modelu chmury publicznej, co sprzyja, przykładowo, pozyskiwaniu danych z rozproszonej infrastruktury lub dotarciu do nowych grup nabywców. „W ramach Oracle Cloud zapewniamy kompletny, łatwo dostępny zestaw narzędzi, zasobów i rozwiązań wspierających innowacje. Nasze usługi wspierają m.in. pozyskiwanie danych z praktycznie dowolnych urządzeń, sprawne przetwarzanie takich danych, a następnie wykorzystywanie wniosków w konkretnych rozwiązaniach biznesowych odpowiadających na konkretne potrzeby klientów” – twierdzi Ian Broughton.

Podkreśla on też, że Oracle dysponuje też własną metodyką wdrażania innowacji biznesowych w oparciu o nowe technologie. Przedstawiciele firmy podkreślają, że jest ona oparta zarówno na własnych doświadczeniach, jak i na wnioskach płynących z projektów realizowanych wspólnie z klientami. „O cyfrowej transformacji mówi się od kilku lat. Dziś jednak wiemy jak takie projekty realizować. Posiadamy własną metodykę wspierającą innowacje na etapie tworzenia pomysłów odpowiadających konkretnym problemom, prototypowania rozwiązań oraz ich wdrażania w skali organizacji. Za sprawą rozwiązań, które oferujemy prace wdrożeniowe jesteśmy w stanie realizować szybko i efektywnie” – zapewnia Ian Broughton.

Sztuczna inteligencja w chmurze

Potencjał biznesowych usług oferowanych w ramach oferty Oracle Cloud wzmocnić mają nowe rozwiązania. Jedną z nowości są gotowe, predefiniowane aplikacje biznesowe wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji w oparciu o powszechne w danych branżach przypadki użycia. „Sztuczna inteligencja i chmura to rodzaj technologicznej symbiozy. Algorytmy sztucznej inteligencji cały czas się uczą, ale to dzięki chmurze ma dostęp do ogromnego repozytorium informacji. Z drugiej strony dzięki sztucznej inteligencji można oferować w chmurze znacznie doskonalsze i skuteczniejsze biznesowo rozwiązania” – mówi Adam Wojtkowski, dyrektor generalny Oracle Polska.

Funkcje sztucznej inteligencji mają wspierać m.in. automatyzowanie procesów biznesowych oraz wskazywanie użytkownikom najbardziej optymalnych działań. Na ofertę Oracle AI składać mają się zarówno proste do wdrożenia i gotowe do użycia aplikacje, jak i funkcjonalności komplementarne względem dotychczas oferowanych systemów biznesowych Oracle. Nowością w ofercie Oracle Cloud są też usługi oparte na technologii Blockchain. Jak zapewniają przedstawiciele firmy, są to narzędzia pozwalające na wykorzystanie technologii Blockchain w roli rejestru czuwającego nad bezpieczeństwem różnego rodzaju transakcji biznesowych.

Kolejną nowością, ogłoszoną podczas tegorocznej konferencji Oracle OpenWorld jest autonomiczna baza danych Oracle. Wyposażenie środowiska bazodanowego Oracle w funkcje sztucznej inteligencji ma umożliwić m.in. znaczenie ograniczenie nakładów pracy związanych z aktualizacją, rozwojem i zapewnieniem wysokiej dostępności baz danych. „Autonomiczna baza danych Oracle funkcjonuje w sposób poprawiający dostępność i ograniczający koszty utrzymania. Posiada też wbudowany system immunologiczny. System uczy się m.in. reguł działania aplikacji biznesowych i samodzielnie dba o wdrażanie aktualizacji w sposób jak najmniej uciążliwy dla oprogramowania” – mówi Adam Wojtkowski. Kompleksowa automatyzacja procesów administracji środowiskiem bazodanowym pozwolić ma z kolei na zwiększenie zaangażowania specjalistów IT w projekty o charakterze biznesowym.

Przeczytaj również
KPRM: Powstaje system zdalnej pracy oraz nauki dla urzędników i obywateli

Chmura sposobem na bezpieczeństwo

Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji otwierać ma także zupełnie nowe możliwości w zakresie efektywności wykorzystania usług chmurowych na potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa środowisk IT. „Chmura obliczeniowa dysponuje też dużym potencjałem w obszarze bezpieczeństwa sieciowego. Wykorzystanie złożonej, dostępnej za sprawą chmury, analityki daje możliwość podniesienia poziomu ochrony na wyższy poziom. Jednocześnie, coraz mniej jest alternatyw dla usług chmurowych w tym obszarze. Większość firm nie dysponuje środkami kadrowymi, finansowymi i organizacyjnymi, aby odeprzeć ataki na infrastrukturę o dużej skali” – dodaje Adam Wojtkowski.

Odpowiedzią Oracle na tego typu potrzeby jest usługa Oracle Management Cloud, pełniąca rolę platformy nadzorującej funkcjonowanie i wspierającej zarządzanie wydajnością wszystkich warstw infrastruktury IT. „Jest to pierwszy w branży tego typu pakiet narzędzi pozwalający zapewnić bezpieczeństwo IT w oparciu o sztuczną inteligencję. Nasza platforma pełni rolę globalnego, wirtualnego centrum Security Operations Center, które analizuje incydenty bezpieczeństwa w oparciu o dane z całego świata. Gromadzona wiedza jest wykorzystywana na potrzeby zabezpieczenia infrastruktury konkretnej firmy” – mówi Adam Wojtkowski. Zastosowanie mechanizmów sztucznej inteligencji pozwala też na optymalizację funkcjonowania środowiska IT w oparciu o analizę pełnego zakresu danych dotyczących działania poszczególnych warstw infrastruktury, a także na automatyzację i skrócenie czasu rozwiązywania ewentualnych problemów. „Różnorodność oferty i zakres możliwego zastosowania usług Oracle Cloud powoduje, że możemy zaproponować klientom usługi chmurowe odpowiadające na praktycznie wszystkie potrzeby biznesowe. Niektóre z tych usług to rozwiązania stricte biznesowe, związane z konkretnymi procesami” – dodaje.

Warto dodać, że tylko w pierwszym kwartale 2018 roku obrachunkowego Oracle wpływy ze sprzedaży usług chmurowych wyniosły ok. 1,5 mld USD, co odpowiada ok. 16% obrotów koncernu i oznacza wzrost w skali roku na poziomie 51%. Przychody Oracle ze sprzedaży oprogramowania oferowanego w modelu SaaS wyniosły 1,1 mld USD i były o 62% wyższe. Przedstawiciele koncernu podkreślają, że są to wzrosty wielokrotnie wyższe od dynamiki wzrostów widocznych w większości segmentów branży IT. Wysokie wzrosty sprzedaży mają być m.in. efektem systematycznego rozwoju oferty usług chmurowych, ale też stojących u jej podstaw rozwiązań aplikacyjnych i sprzętowych. „Na przestrzeni ostatnich lat Oracle zainwestował gigantyczne środki w rozwój rozwiązań chmurowych – nie tylko w prace badawczo-rozwojowe i przejęcia, ale też w kompetencje. Część inwestycji chmurowych Oracle koncentruje się wręcz na tworzeniu zupełnie nowych rozwiązań, w tym aplikacji, ale i rozwiązań sprzętowych” – podsumowuje Adam Wojtkowski.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *