CDOCIOPolecane tematy

Polskie firmy coraz bardziej otwarte na model chmury obliczeniowej

Doceniane są m.in. łatwość dostępu do rozwiązań utrzymywanych w oparciu o środowiska chmury obliczeniowej, wyższy poziom bezpieczeństwa oraz niskie bariery inwestycyjne związanych z wdrożeniem aplikacji chmurowych. Jednocześnie, korzystanie z usług chmurowych deklarują przedstawiciele jednej na cztery firmy. W co drugim przypadku są to usługi oparte na środowisku chmury prywatnej. Takie wnioski płyną z analizy przeprowadzonej na zlecenie firmy Aruba.

Polskie firmy coraz bardziej otwarte na model chmury obliczeniowej

Statystycznie z usług chmurowych korzysta 27 proc. działających w Polsce przedsiębiorstw małej lub średniej wielkości. Połowa z nich (51 proc.) wykorzystuje usługi oparte na modelu chmury prywatnej. Z usług udostępnianych w ramach publicznych platform chmurowych korzysta 26 proc. firm wykorzystujących rozwiązania chmurowe, zaś hybrydowe podejście do przetwarzania chmurowego reprezentuje 23 proc. takich firm. Respondenci deklarujący, że w ich firmach stosowane są technologie chmurowe zapewniają jednocześnie, że średnio stanowią one fundament dla jednej trzeciej wykorzystywanych usług IT. Z kolei jedna trzecia (33 proc.) polskich przedsiębiorstw sektora MSP korzysta natomiast przede wszystkim z dedykowanych serwerów. Podobna liczba firm (31 proc.) wykorzystuje przede wszystkim zasoby hostingu współdzielonego. “Pomimo, że firmy w Polsce nadal opierają swoją infrastrukturę informatyczną głównie na rozwiązaniach lokalnych, to widzimy stopniowy i stały wzrost popularności chmury. Poziom wiedzy na temat technologii chmurowych rośnie i przedsiębiorstwa coraz częściej dochodzą do wniosku, że taki model może im pomóc znacząco zoptymalizować koszty IT i usprawnić procesy biznesowe. Kwestia bezpieczeństwa wydaje się być dla firm najważniejsza, co nie powinno dziwić” – mówi Marcin Zmaczyński, dyrektor regionalny Aruba Cloud w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jako czynniki dotyczące użyteczności zasobów IT oferowanych w modelu chmurowym wskazywane są z kolei: wysoka dostępność (53 proc. respondentów) i skalowalność (42 proc.), elastyczność wykorzystania (36 proc.), a także możliwość szybkiego pozyskania dodatkowych zasobów w razie potrzeby (26 proc.).

Wśród korzyści wynikających z wykorzystania modelu chmury obliczeniowej najczęściej wskazywana jest łatwość użytkowania aplikacji i usług chmurowych. Tego typu ułatwienia docenia niemal 40 proc. ankietowanych. Uczestnicy badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Aruba cenią też wysoki poziom bezpieczeństwa danych (38 proc.) oraz niższe koszty wstępne rozwiązań chmurowych w porównaniu do technologii lokalnych (36 proc.). Wśród innych czynników zachęcających do wdrożenia rozwiązań bazujących na modelu cloud computing wymieniane są też: zaufanie do dostawcy (29 proc.), elastyczność (23 proc.) oraz wysoka skalowalność (23 proc.). Jako czynniki dotyczące użyteczności zasobów IT oferowanych w modelu chmurowym wskazywane są z kolei: wysoka dostępność (53 proc. respondentów) i skalowalność (42 proc.), elastyczność wykorzystania (36 proc.), a także możliwość szybkiego pozyskania dodatkowych zasobów w razie potrzeby (26 proc.). Co trzeci ankietowany wśród kwestii użytkowych wskazuje też na aspekty dotyczące elastyczności finansowania usług chmurowych.

Z kolei wśród czynników zniechęcających polskie firmy do korzystania z usług chmurowych najczęściej wymieniane są – ponownie – kwestie związane z bezpieczeństwem danych. Zdaniem autorów badania wskazuje to na dużą polaryzację odpowiedzi badanych, ponieważ 38 proc. ankietowanych uważa poziom bezpieczeństwo danych w chmurze za kwestię zachęcającą do wykorzystania tego modelu. Co trzeci (35 proc.) uczestnik badania obawia się też uzależnienia od zewnętrznego dostawcy. Jeden na czterech (27 proc.) – wysokich kosztów wdrożenia i korzystania z usług chmurowych. Niewiele mniejszy (23 proc.) odsetek badanych jako czynnik zniechęcający do wdrożenia usług opartych na modelu chmury obliczeniowej wskazuje opóźnienia wynikające z korzystania z usług zdalnych.

Model chmury obliczeniowej najczęściej znajduje zastosowanie w kontekście przechowywania danych. Wykorzystanie usług chmurowych w tym właśnie celu deklaruje 55 proc. uczestników badania. Z oprogramowania w formie usługi oraz rozwiązań backupu w chmurze korzysta odpowiednio 32 proc. i 31 proc. badanych.

W kontekście bezpieczeństwa danych warto wspomnieć, że zgodność z nowym rozporządzeniem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) jest wymieniana przez uczestników badania Aruba jako najistotniejszy czynnik wpływający na wybór dostawcy usług cloud computing. Istotny jest też poziom certyfikacji wykorzystywanego centrum danych, co znajduje potwierdzenie w rekomendacjach specjalistów firmy Aruba. “W obliczu ostatnich doniesień o awariach europejskich centrów danych dbałość o integralność i dostępność danych powinna być kluczową kwestią. Tutaj przedsiębiorstwa powinny zwrócić uwagę na do czy usługi chmurowe świadczone są przez dostawcę dysponującego centrum danych o odpowiednich parametrach technicznych, popartych najwyższymi certyfikatami” – dodaje Marcin Zmaczyński. Jednocześnie, niemal połowa ankietowanych uważa za kluczowy lub bardzo istotny fakt, czy oferowane przez poszczególnych dostawców usługi chmurowe są świadczone z oparciu o centrum danych zlokalizowane w Polsce. Na decyzję o wyborze konkretnego usługodawcy wpływają też m.in. rekomendacje ekspertów i specjalistów z własnej firmy, wnioski z przeprowadzanych we własnym zakresie analiz dostępnych usług, a także wyniki niezależnych testów usług chmurowych. Zaufanie do marki danego dostawcy usług chmurowych ma wpływ na decyzje niemal jednej czwartej ankietowanych.

Z badania wynika także, że model chmury obliczeniowej najczęściej znajduje zastosowanie w kontekście przechowywania danych. Wykorzystanie usług chmurowych w tym właśnie celu deklaruje 55 proc. uczestników badania. Z oprogramowania w formie usługi oraz rozwiązań backupu w chmurze korzysta odpowiednio 32 proc. i 31 proc. badanych. Usługi typu PaaS i IaaS znajdują natomiast zastosowanie odpowiednio w 21 proc. oraz 18 proc. polskich firm.

Badanie zlecone przez Aruba zostało przeprowadzone w październiku 2017 roku przez firmę ARC Opinia i Rynek. Wzięło w nim udział 300 osób reprezentujących małe i średnie firmy, które nie korzystają z usług outsourcingu obsługi IT i działają w sektorze usług, przemysłu, budownictwa lub handlu.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *