Biznes

Ponad 3/4 decydentów z sektora bankowego uważa, że branża ta powinna dbać o dobro społeczne

Tak wynika z raportu “Bankowość w 2035: globalne badanie sektora bankowego”, przygotowanego przez Economist Impact we współpracy z frimą SAS. Dodatkowo 79% respondentów twierdzi, że branża powinna bardziej angażować się w rozwiązywanie społecznych problemów, a 82% sądzi, że instytucje finansowe mogą przyczyniać się do poprawy sytuacji społecznej, dążąc jednocześnie do osiągania zysków. Jest to konieczne, gdyż konsumenci są dziś lojalni wobec firm, które prowadzą działalność w sposób transparentny i zrównoważony, czytamy w badaniu.

Ponad 3/4 decydentów z sektora bankowego uważa, że branża ta powinna dbać o dobro społeczne

Wspomniany raport zbiera i analizuje spostrzeżenia około 500 przedstawicieli kadry zarządzającej banków z całego świata i wskazuje, jak instytucje te przygotowują się do postcyfryzacyjnych zmian w perspektywie 2035 roku.

I tak, badanie opisuje m.in. trendy oraz ryzyka istotne dla sektora bankowego w ciągu najbliższych kilkunastu lat:

  • dla 55% respondentów digitalizacja usług finansowych i wprowadzanie nowych technologii należą do najważniejszych trendów;
  • 53% jako główne ryzyko widzi zagrożenia cyberbezpieczeństwa;
  • 64% kadry zarządzającej jest przekonana, że bankowość zostaje w tyle za innymi sektorami, jeśli chodzi o realizację celów ESG (raportowanie pozafinansowe uwzględniające wpływ na środowisko, społeczną odpowiedzialność i ład korporacyjny).

Analityka wytycza kierunki rozwoju

Kadra zarządzająca z sektora bankowości zdaje sobie sprawę z wagi technologii w budowaniu odporności i tworzeniu lepszej przyszłości – zarówno dla ich własnych organizacji, jak i całej branży. Prawie połowa respondentów (48%) wskazała zaawansowaną analitykę jako najważniejszą technologię potrzebną do utrzymania konkurencyjności ich organizacji w niepewnych czasach. Podobnie, ponad trzy czwarte (77%) ocenia swoją organizację jako wyprzedzającą (42%) lub będącą na dobrej drodze (35%) w realizacji celów związanych z transformacją cyfrową. Transformacja cyfrowa znalazła się na pierwszym miejscu listy priorytetów strategicznych, na których skupi się kadra kierownicza w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat (57% odpowiedzi). Kolejne obszary to bezpieczeństwo i ochrona danych (55%) oraz doświadczenie klienta i zarządzanie ryzykiem (39%).

Przeczytaj również
Technologie wizyjne wspierają bezpieczeństwo placówek bankowych

“Wielkie nadzieje, które pokładamy teraz w bankowości, będą napędzane przez analitykę i AI w chmurze. Liderzy sektora bankowego wiedzą, że nie mogą rozpocząć głębokiej transformacji bez przekucia zasad działania organizacji we wnioski, które można łatwo udostępnić interesariuszom i opinii publicznej. Osiągnięcie optymalnych wyników jest możliwe wyłącznie przez podejmowanie przemyślanych decyzji w oparciu o dane” – wskazuje Alex Kwiatkowski, Director of Global Financial Services w SAS.

Wspomniany raport jest drugą częścią badania dotyczącego przyszłości sektora bankowego. O pierwszej odsłonie pt. ”Bankowość w 2035: Trzy scenariusze dla branży”, która analizowała potencjalne ścieżki rozwoju branży, pisaliśmy już na łamach ITwiz.

Więcej informacji na temat usprawniania procesów bankowych jest dostępnych na SAS.com/betterbanking.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *