PracaProgramowaniePolecane tematy

Programiści Blockchain poszukiwani

Umiejętność tworzenia aplikacji wykorzystujących technologię Blockchain staje się jedną z najbardziej poszukiwanych specjalizacji na światowym rynku IT. Z analiz serwisu rekrutacyjnego Upwork wynika, że w ciągu ostatniego roku zapotrzebowanie na niezależnych specjalistów dysponujących umiejętnością tworzenia aplikacji bazujących na rejestrach Blockchain wzrosło o 200 proc. Specjalizacja w zakresie Blockchain ma być obecnie drugą, najbardziej poszukiwaną umiejętnością związaną z tworzeniem specjalistycznych aplikacji – zaraz po developerach zajmujących się programowaniem robotów.

Programiści Blockchain poszukiwani

Z analiz amerykańskiego serwisu Upwork wynika że zainteresowanie usługami freelancerów i niezależnych developerów aplikacji Blockchain jest obecnie o 200 proc. wyższe przed rokiem, a programiści dysponujący odpowiednim zestawem wiedzy i umiejętności z tej dziedziny mogą liczyć na zarobki sięgające nawet 115 USD za godzinę pracy. Co więcej – na kolejnym miejscu listy specjalizacji, na które popyt rośnie najszybciej, znalazła się profesja pokrewna, czyli tworzenie aplikacji do obsługi kryptowalut. Najbardziej poszukiwaną wśród freelancerów zajmujących się tworzeniem aplikacji pozostaje specjalizacja w zakresie programowania robotów. Wnioski te opierają się m.in. na statystykach ofert pracy ogłaszanych za pośrednictwem serwisu Upwork.

Programiści dysponujący odpowiednim zestawem wiedzy i umiejętności z tej dziedziny mogą liczyć na zarobki sięgające nawet 115 USD za godzinę pracy.

Statystyki te pokazują, że nowa technologia – do niedawna kojarzona głównie ze światem Bitcoina i innych kryptowalut – przebojem wdziera się do firm, które doceniają nie tylko jej potencjał w dziedzinie obsługi walut, ale przede wszystkim – jako narzędzie pozwalające na tworzenie odpornych na awarię i jakiekolwiek próby manipulacji zdecentralizowane bazy danych.

Przeczytaj również
Rośnie centrum operacyjne Shell w Krakowie - ponad 4100 specjalistów

Zdaniem ekspertów prym w upowszechnianiu się technologii Blockchain w środowisku korporacyjnym wiodą banki i instytucje finansowe. Jest to naturalną konsekwencją rosnącej popularności kryptowalut obecnie największe wdrożenia z tej dziedziny prowadzą firmy z tego sektora – np. Mastercard. Obecnie jednak rozwiązania oparte na rejestrach Blockchain wdrażają także firmy działające zupełnie w innych branżach – mniej lub bardziej zaawansowane projekty bazujące na łańcuchu bloków prowadzą już choćby firmy Accenture i Deloitte, a także amerykańska rządowa Agencja ds. Żywności i Leków, która chce wykorzystać Blockchain do sprawnego dystrybuowania danych dotyczących m.in. produktów spożywczych.

Wedle prognoz firmy Forrester rok 2018 będzie okresem ogromnego wzrostu zainteresowania technologią Blockchain. W ciągu kilku miesięcy firmy masowo rozpoczną projekty mające na celu wdrożenie, bądź ocenę potencjału technologii Blockchain w kontekście uzupełnienia lub zastąpienia stosowanych obecnie rozwiązań.

Zainteresowanie wspomnianymi mechanizmami wynika przede wszystkim z wysokiej odporności struktur budowanych w oparciu o Blockchain na ataki informatyczne, próby manipulacji i awarie. Baza danych zbudowana z wykorzystaniem tej technologii jest wysoce rozproszona, dostępna i w pełni weryfikowalna. Specyfika budowy rejestru sprawia, że dane są swobodnie dostępne dla uprawnionego użytkownika, a jednocześnie absolutnie odporne na nieautoryzowaną manipulację – wszelkie takie próby są natychmiast widoczne dla wszystkich użytkowników sieci.

Warto dodać, iż wedle prognoz firmy Forrester rok 2018 będzie okresem ogromnego wzrostu zainteresowania technologią Blockchain. Zdaniem autorów raportu zatytułowanego: “Predictions 2018: Be Ready To Face The Realities Behind The Blockchain Hype” w ciągu kilku miesięcy firmy masowo rozpoczną projekty mające na celu wdrożenie, bądź ocenę potencjału technologii Blockchain w kontekście uzupełnienia lub zastąpienia stosowanych obecnie rozwiązań – także w sposób umożliwiający zmianę tradycyjnych modeli prowadzenia działalności biznesowej. Według analityków firmy Forrester projekty takie można podzielić na trzy główne kategorie:
1. typowo badawcze – przedsięwzięcia skupione przede wszystkim na analizowaniu korzyści, które wynikną z wdrożenia w organizacji Blockchain – bez nastawienia na ich szybką realizację i komercjalizację;
2. projekty nastawione na błyskawiczne osiągnięcie korzyści oraz szybkie wdrożenia, mające rozwiązać konkretne, bieżące problemy biznesowe
3. przedsięwzięcia, których celem będzie zidentyfikowanie potrzeb oraz wdrożenie rozwiązań, które długoterminowo będą przynosiły wymierne korzyści dla całej organizacji lub wybranych jej działów – co może zakładać np. absolutne przeorganizowanie zasad funkcjonowania danej firmy lub kluczowych jej procesów i oparcie ich na zasadach analogicznych do tych, stanowiących fundament technologii Blockchain.

Przeczytaj również
5 trendów, które będą kształtować infrastrukturę IT w 2021 roku
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *