Rynek

Przemysł wytwórczy transformuje się w kierunku zrównoważonego rozwoju

Firma Schneider Electric, we współpracy z MIT Technology Review, przygotowała raport ukazujący rewolucję w zakresie zrównoważonego rozwoju w działalności firm produkcyjnych. Jak się okazuje, wiodący na rynku producenci poszukują obecnie pełnej widoczności emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu dostaw, odchodząc od zwykłej wydajności procesów.

Przemysł wytwórczy transformuje się w kierunku zrównoważonego rozwoju

Przeprowadzone wspólne badanie pt. „Zarządzanie wyposażeniem i zrównoważony rozwój” pokazuje, że wiodący w branży producenci dążą do tego, aby zrównoważony rozwój stał się celem usprawniania procesów, a nie tylko produktem ubocznym odpowiedzialnego zarządzania wyposażeniem.

Kluczowe wnioski z raportu to:

1. Rośnie liczba wdrażanych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju dotyczących poszczególnych produktów.

Firmy modernizują procesy, aby realizować sprawniejszą dekarbonizację. Osiąga się to przez poprawę działania urządzeń, zmniejszenie ilości odpadów oraz wytwarzanie produktów przy użyciu mniej emisyjnych czynników produkcji.

Raport sugeruje, że producenci dążą do zwiększenia dostępu do widoczności dzięki analityce danych i cyfrowo połączonym łańcuchom dostaw. Przyjmując zasady Przemysłu 4.0, producenci wykorzystują czujniki i narzędzia do zarządzania wydajnością, aby zwiększyć przepływ danych dotyczących emisji dwutlenku węgla i zrównoważonego rozwoju w całej działalności firmy.

2. Procesy modułowe umożliwiające lepsze prognozowanie.

Technologia wykorzystywana jest do tworzenia lepszych procesów predykcyjnych i reorganizacji ich w taki sposób, aby były bardziej uproszczone i modułowe. Dzięki temu producenci mogą dostosowywać linie montażowe, procesy i nakłady materiałów w celu uzyskania bardziej precyzyjnej kalibracji. To z kolei pozwala na lepsze prognozowanie i produkcję na żądanie, dostosowaną do potrzeb klienta, wskazują autorzy raportu.

Przeczytaj również
Debata Kochański & Partners - kierunki uregulowania i opodatkowania krypto

Obecnie organizacje mogą wykorzystywać projekty wirtualne, tzw. cyfrowych bliźniaków do testowania nowych modeli produkcji zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju w rzeczywistości wirtualnej, zanim wprowadzą je do fizycznej rzeczywistości, w której emisja dwutlenku węgla jest bardzo wysoka.

3. Projektowanie celowe wspomaga gospodarkę obiegu zamkniętego.

Liderzy rynku produkcyjnego zmieniają koncepcję procesów produkcyjnych, dążąc do osiągnięcia celów gospodarki obiegu zamkniętego. Często wiąże się to z długoterminowym planem biznesowym w zakresie zarządzania materiałami oraz zasadami produkcji zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Obejmują one budowę obiektów umożliwiających demontaż istniejących produktów w celu lepszego wykorzystania części zamiennych oraz modele całkowitego kosztu posiadania (TCO). Te ostatnie łączą projektowanie produktów z mniejszą liczbą procesów, bardziej zrównoważonymi nakładami, a nawet skróceniem okresu eksploatacji produktów, wymagających dużego parku maszynowego w celu wykorzystania innowacji iteracyjnych w zakresie efektywności elektrycznej.

“Badanie pokazuje, że produkcja przechodzi od przypadkowego do celowego zrównoważonego rozwoju. Takiego, który nie jest już szczęśliwym zbiegiem okoliczności. Obecnie dzięki połączeniu efektywnego zarządzania sprzętem z celowymi zasadami ekologicznymi, produkcja znajduje się na kursie prowadzącym do skutecznej dekarbonizacji w perspektywie długoterminowej. Mimo to czas, jaki mamy na dekarbonizację, szybko się kurczy. Producenci muszą przyspieszyć swoje działania przez optymalne wykorzystanie danych i technologii cyfrowych, jeśli branża ma wnieść znaczący wkład w realizację międzynarodowych celów klimatycznych” – podsumowuje Frédéric Godemel, EVP of Power Systems & Services w Schneider Electric.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *