Cyberbezpieczeństwo

Raport IBM: Średni, globalny koszt naruszenia danych sięgnął 4,45 miliona dolarów

To najwyższy wynik odnotowany od początku publikowania raportów IBM Security i wzrost o 15% w ciągu ostatnich trzech lat. Z kolei wykrywanie i eskalacja, stanowiące główną część kosztów naruszeń, zwiększyły się w tym samym okresie o 42%. 

Raport IBM: Średni, globalny koszt naruszenia danych sięgnął 4,45 miliona dolarów

Jak się okazuje, firmy są podzielone względem tego, jak odpowiedzieć na rosnące koszty i częstotliwość naruszeń danych. Badanie IBM Security z 2023 roku wykazało, że podczas gdy 95% organizacji doświadczyło więcej niż jednego naruszenia, poddane atakom częściej przerzucały koszty incydentów na konsumentów (57%), niż zwiększały inwestycje w bezpieczeństwo (51%).

Główne wnioski z tegorocznej edycji raportu IBM:

  • AI przyspiesza reagowanie na incydenty. Sztuczna inteligencja i automatyzacja miały największy wpływ na szybkość identyfikacji i powstrzymywania naruszeń danych w badanych organizacjach. W organizacjach wykorzystujących AI oraz automatyzację czas trwania naruszenia[1] danych był o 108 dni krótszy w porównaniu do badanych organizacji, które nie wdrożyły wspomnianych technologii (214 dni w porównaniu z 322 dniami). Firmy te zgłosiły również o 1,76 mln USD niższe straty, związane z naruszeniem danych w porównaniu z organizacjami, które nie korzystały z funkcji sztucznej inteligencji i automatyzacji bezpieczeństwa. To największa ze wskazanych w raporcie, możliwość minimalizowania potencjalnych strat.
  • Koszt milczenia. Ofiary ataku oprogramowaniem ransomware, które zaangażowały w proces organy ścigania, straciły o 470 tys. USD mniej na średnich kosztach naruszenia danych w porównaniu z tymi, które nie zdecydowały się zaangażować odpowiednich instytucji. Pomimo tych potencjalnych oszczędności, 37% badanych ofiar ataków ransomware nie zaangażowało organów ścigania. Jednocześnie atakujący skrócili średni czas przeprowadzenia ataku typu ransomware. A ponieważ prawie 40% badanych organizacji, jak dotąd nie wdrożyło rozwiązań opartych na AI i automatyzacji w obszarze cyberbezpieczeństwa, oznacza to, że nadal będzie rosło zapotrzebowanie na odpowiednio szybkie wykrywanie tego typu ataków.
  • Mała wykrywalność. Tylko jedna trzecia z badanych wycieków danych została wykryta przez zespół bezpieczeństwa zaatakowanej organizacji, w porównaniu do nawet 27% ujawnionych przez atakujących, a 40% przez neutralną stronę trzecią, taką jak organy ścigania. Naruszenia danych ujawnione przez atakujących kosztowały zaatakowane organizacje średnio prawie milion dolarów więcej w porównaniu z tymi, które same zidentyfikowały atak.
Przeczytaj również
Badanie Cisco: 90% respondentów przyznało, że prywatność jest dla nich imperatywem biznesowym

Dodatkowe ustalenia zawarte w raporcie IBM 2023:

  • Naruszenie danych w różnych środowiskach. Prawie 40% badanych naruszeń spowodowało utratę danych w środowiskach rozproszonych, składających się z chmury publicznej, prywatnej i on-premise. Ta sytuacja pokazuje, że atakujący byli w stanie naruszyć wiele środowisk, unikając wykrycia. Oznaczało to wyższe koszty naruszenia (średnio 4,75 miliona dolarów).
  • Koszty naruszeń w branży healthcare nadal rosną. Średnie koszty badanego naruszenia w sektorze opieki zdrowotnej w 2023 roku osiągnęły prawie 11 milionów dolarów, co oznacza duży, 53% wzrost od 2020 roku. Według raportu X-Force Threat Intelligence z 2023 roku, cyberprzestępcy zaczęli udostępniać skradzione dane dalszej grupie ofiar wykorzystując dokumentację medyczną jako dźwignię finansową. Cyberprzestępcy zwiększają presję na organizacje, których dane zostały naruszone i wymuszają zapłacenie okupu. W rzeczywistości, we wszystkich badanych branżach, dane osobowe klientów były najczęściej naruszanym i równocześnie najbardziej kosztownym rodzajem informacji.
  • Przewaga DevSecOps. Organizacje ze wszystkich branż stosujące podejście DevSecOps odnotowały o prawie 1,7 miliona dolarów niższy średni koszt naruszenia danych niż uczestnicy badania z niskim poziomem lub brakiem wykorzystania DevSecOps.
  • Koszty naruszenia infrastruktury krytycznej przekroczyły 5 milionów dolarów. Uczestniczące w badaniu organizacje operujące infrastrukturą krytyczną doświadczyły 4,5% wzrostu średnich kosztów naruszenia w porównaniu do ubiegłego roku. Zmiana oznacza wzrost z 4,82 mln do 5,04 mln dolarów – czyli o 590 tys. dolarów więcej niż wynosi średnia globalna.

„Cyberbezpieczeństwo to nie tylko reagowanie na rosnące zagrożenia, lecz także nieustanny wysiłek w rozwoju odpowiednich technologii oraz kompetencji zawodowych. W tym obszarze podejmujemy coraz ściślejszą współpracę z polskimi ośrodkami akademickimi, aby efektywnie wspierać kształcenie przyszłych specjalistów bezpieczeństwa IT” – komentuje Marcin Gajdziński, dyrektor generalny IBM na Polskę, Kraje Bałtyckie i Ukrainę. „Kolejną ważną kwestią jest wspieranie naszych klientów w wyborze właściwej strategii działania i budowania tak zwanego podejścia Zero Trust. Zakłada ono traktowanie każdego użytkownika, urządzenia czy aplikacji jako źródła potencjalnego zagrożenia.  Przekłada się to na lepszą odpowiedź firm na próby naruszeń i wzmacnianie budowy właściwych mechanizmów prewencji” – dodaje.

Przeczytaj również
Bitdefender: Prognoza największych cyberzagrożeń na 2021 rok

Raport IBM o Kosztach Naruszeń Danych 2023 opiera się na dogłębnej analizie rzeczywistych naruszeń danych, których doświadczyły 553 organizacje na świecie w okresie od marca 2022 do marca 2023 roku. Badanie, zlecone i analizowane przez zespół IBM Security, zostało przeprowadzone przez Ponemon Institute i jest sukcesywnie powtarzanie od 18 lat.

[1] „Czas trwania naruszenia danych” definiuje się jako czas, jaki upłynął od początkowego wykrycia naruszenia do jego powstrzymania. „Czas do identyfikacji” określa ilość dni potrzebnych do wykrycia incydentu. „Czas na powstrzymanie” odnosi się do okresu, wyrażonego w dniach, potrzebnego organizacji na rozwiązanie sytuacji i przywrócenie usług po wykryciu naruszenia. Te dwa wskaźniki pomagają określić skuteczność procesów IR i powstrzymywania incydentów w organizacji.
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *