PracaRynek

Raport IT Workplace of Tomorrow: Po zakończeniu pandemii ponad 82% firm przejdzie na hybrydowy model pracy

Przed pandemią COVID-19 nawet 67,4% organizacji IT dopuszczało tylko i wyłącznie pracę z biura. Jedynie niecałe 30% osób miało możliwość modelu hybrydowego, a tylko 3,1% mogło pracować wyłącznie z domu. Obecnie proporcje te odwróciły się na korzyść modelu hybrydowego, który utrzymuje się na poziomie 82,6% – wynika z raportu IT Workplace of Tomorrow, przygotowanego przez fundację Let’s Manage IT.

Raport IT Workplace of Tomorrow: Po zakończeniu pandemii ponad 82% firm przejdzie na hybrydowy model pracy

Przed pandemią praca zdalna w sektorze technologicznym/IT była praktyką spotykaną znacznie częściej niż w innych branżach. Dominował jednak system, w którym pracownicy tej branży realizowali zadania zdalnie zazwyczaj 1 dzień w tygodniu, z przeznaczeniem na pracę własną czy koncepcyjną.

“Potwierdzają to również odpowiedzi prawie połowy respondentów badania. Jednocześnie przed marcem 2020 model stacjonarny był tym, który mimo wszystko przeważał, co potwierdza 67,5% odpowiadających. Pandemia na tyle zmieniła rzeczywistość i rynek pracy, że obecnie większość branż już pracuje w modelu hybrydowym/ zdalnym lub rozważa wprowadzenie na stałe takiego rozwiązania” – mówi Ilona Zych, HR Manager – Senior HR Business Partner w Nationale Nederlanden.

Po zakończeniu pandemii pracodawcy planują więc zmianę modelu systemu pracy na model hybrydowy. Okazuje się, że w znakomitej większości firm sprawdził się on na tyle dobrze, iż przejście na niego planuje wspomniane już 82,6% ankietowanych. Z kolei zarówno wyłącznie zdalny, jak i wyłącznie stacjonarny model zakłada się w zaledwie 5,3% przypadków.

Raport IT Workplace of Tomorrow: Po zakończeniu pandemii ponad 82% firm przejdzie na hybrydowy model pracy

Według odpowiedzi ankietowanych, najczęściej planowanym systemem hybrydowym jest dopuszczenie
3 dni pracy z domu w tygodniu. Jedynie niecałe 2% respondentów będzie mogło pracować wyłącznie z domu. Warto jednak zwrócić uwagę na dużą liczbę odpowiedzi, w których pracownicy wskazują na dowolność dopuszczoną przez pracodawcę. Nawet 26,6% ankietowanych odpowiedziało bowiem, że model pracy po pandemii nie będzie miał narzuconego harmonogramu i liczba dni może zależeć od indywidualnej decyzji pracownika lub zespołu, czytamy w raporcie.

Przeczytaj również
Rosnąca inflacja może ograniczyć liczbę klientów korzystających z cyfrowych rozrywek

Wady i zalety home office

Niemniej, praca wykonywana z domu niesie za sobą pewne wyzwania czy też wady. I tak, najczęściej wskazywanymi przez respondentów problemami, były te związane z brakiem kontaktu z ludźmi. Jednak nie tylko brak możliwości konsultacji z zespołem (ponad 62% odpowiedzi), ale też poczucie samotności (32,1%) oraz trudności w komunikacji (15,6%). Okazuje się, że duża część respondentów nie posiada również odpowiedniego zaplecza do pracy, co obejmuje:

  • liczne czynniki rozpraszające (prawie 37%);
  • niewygodne warunki, takie jak brak biurka i nieergonomiczne krzesło (26,6%);
  • brak odpowiedniego sprzętu: komputera, drukarki itp. (17,4%).

Ponadto często wymienianym problemem jest też trudność w zachowaniu równowagi między życiem prywatnym a pracą ze względu na brak wyraźnej granicy oddzielającej te dwa obszary, jaką był na przykład moment opuszczenia biura.

Z drugiej strony, praca zdalna doceniana jest przede wszystkim ze względu na oszczędność czasu i środków poprzez eliminację konieczności dojazdów do biura – tak wskazało aż 78,9% ankietowanych w badaniu. Ponad połowa odpowiedzi dotyczyła również możliwości samodzielnego wyboru środowiska pracy (park, kawiarnia – prawie 50% ankietowanych) oraz indywidualnej organizacji przestrzeni (wybór muzyki, sprzętu – prawie 39%). Powyższe kwestie, a także elastyczny czas pracy znacząco przewyższają liczbę odpowiedzi dotyczących bezpieczeństwa pandemicznego pracowników (jedynie 27,5% odpowiedzi).

Raport IT Workplace of Tomorrow: Po zakończeniu pandemii ponad 82% firm przejdzie na hybrydowy model pracy

Kluczowe kompetencje dla pracy hybrydowej

Co ciekawe, 66% pracowników IT uważa, że model hybrydowy ułatwia dotarcie do talentów z różnych części kraju i zwiększa możliwości rekrutacyjne. Warto podkreślić też kolejny wniosek płynący ze wspomnianego badania. Otóż respondenci określili, że istnieje zestaw kompetencji, które są konieczne do pracy hybrydowej. Okazuje się, że największe znaczenie ma umiejętność organizacji własnej pracy (78,3% odpowiedzi) i wysokie poczucie odpowiedzialności (55%).

Przeczytaj również
CYBERSEC Global 2020: Jak zagwarantować cyfrowe bezpieczeństwo Europy?

Raport IT Workplace of Tomorrow: Po zakończeniu pandemii ponad 82% firm przejdzie na hybrydowy model pracy

Kolejne wyzwania

Zmiana modelu pracy to jednak nie jedyne wyzwanie pracodawców IT. Niezmiennie od lat jest nim również stworzenie miejsca pracy przyszłości, które będzie zgodne z oczekiwaniami pracowników, wskazują twórcy badania.

“Ogromną rolę w przejściu pomiędzy pełną pracą zdalną, który jest obecnie już standardem w IT a modelem hybrydowym będzie pokazanie, że nie indywidualna efektywność jest tu najważniejsza, lecz zysk we jakości współpracy zespołu (bezpośredniość, otwartość, szczerość, zaufanie). W tle natomiast rodzi się pytanie jak pracownikom remote-native, czyli tym którzy dołączyli do organizacji w trakcie wymuszonej pracy zdalnej i nie znają innej rzeczywistości zapewnić to poczucie przynależności do zespołu. To zapewne rola dla managerów a końcowo jej wypełnienie będzie mierzalne rotacją kadry. W Home Office pracodawca w Berlinie jest tak samo daleko jak w Krakowie – zaledwie kilka kroków od łóżka” – komentuje Paweł Czarny, zwycięzca konkursu IT Manager of Tomorrow Awards w kategorii Technology Leader oraz Nagrody Publiczności IT Manager, Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.

Ponad 40% respondentów badania IT Workplace of Tomorrow zadeklarowało, że w ciągu miesiąca otrzymało kilka ofert pracy. Zdecydowanie przekłada się to na lepszą pozycję negocjacyjną pracowników względem organizacji, co warunkuje fakt, że wszyscy ankietowani spodziewają się podwyżek w ciągu najbliższego roku.

Jak konkludują autorzy raportu, test, w postaci zmiany modelu pracy, który przyszło zdać organizacjom na przestrzeni ostatnich miesięcy, wydaje się być zdany bardzo dobrze. To jednak nie koniec wyzwań. W kolejnych latach sam model nie będzie już tak istotny jak fakt, że przed organizacjami misja stworzenia workplace of tomorrow, które wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom pracowników.

Przeczytaj również
Intel wzmocni kompetencje cyfrowe szkół rolniczych, organizując szkolenia dotyczące zastosowania AI w rolnictwie

Powyższe informacje, wskazania i komentarze to tylko część wniosków płynących z raportu IT Workplace of Tomorrow. Jego pełną wersję można pobrać po tym linkiem: https://hubs.li/Q011_nBp0

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.