BranżaBiznesArtykuł z magazynu ITwizExecutive ViewPointRynekPolecane tematy

Stawiamy na specjalizację w kilku dziedzinach
EVP

Executive ViewPoint
Z Pawłem Czajkowskim, wiceprezesem Asseco Data Systems odpowiedzialnym za Pion Infrastruktury, rozmawiamy o nowej ofercie firmy, przejęciu od Asseco Poland Pionu Infrastruktury, związanej z tym wewnętrznej zmianie sposobu funkcjonowania, a także – zapoczątkowanej w styczniu 2017 roku – fuzji z CTPartners i Sigilogic.

Stawiamy na specjalizację w kilku dziedzinach<br><span class=sponsorowany> EVP</span>

Tak jak dawny Pion Infrastruktury w Asseco Poland, realizujemy projekty zarówno dla administracji publicznej, jak i dużych przedsiębiorstw. Naszą mocną stroną jest dział sprzedaży. Oferujemy kompleksowe rozwiązania składające się z różnych, komplementarnych elementów oferty ADS – infrastruktura, szkolenia, rozwiązania dla samorządów, usług Cloud computing – będąc jednocześnie fizycznie obecni na terenie całej Polski, efektywnie docierając do obecnych i potencjalnych odbiorców.

W lipcu 2016 roku Asseco Data Systems przejęło Pion Infrastruktury od Asseco Poland. Jak po zakończeniu integracji tego działu z ADS wygląda współpraca Asseco Data Systems z Asseco Poland przy projektach infrastrukturalnych?

Do Pionu Infrastruktury w ADS przeszło łącznie ok. 140 osób z Asseco Poland. Dla Asseco Data System ta zmiana przyniosła dodatkowe 70 mln zł przychodu w II półroczu 2016 r. Roczny przychód firmy wyniósł prawie 262 mln zł. Spółka specjalizuje się w projektach infrastrukturalnych – realizujemy je zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z innymi pionami Asseco Data Systems, jak również z innymi spółkami z Grupy Asseco. Tak jak dawny Pion Infrastruktury w Asseco Poland, realizujemy projekty zarówno dla administracji publicznej, jak i dużych przedsiębiorstw. Naszą mocną stroną jest dział sprzedaży. Oferujemy kompleksowe rozwiązania składające się z różnych, komplementarnych elementów oferty ADS – infrastruktura, szkolenia, rozwiązania dla samorządów, usługi cloud computing – będąc jednocześnie fizycznie obecni na terenie całej Polski, efektywnie docierając do obecnych i potencjalnych odbiorców.

Czy w związku z przejęciem Pionu Infrastruktury dokonano wewnętrznej reorganizacji?

Przeczytaj również
Czy Salesforce kupi Slack`a?

Przede wszystkim dokonaliśmy zmian w strukturach sprzedaży i utrzymania. Połączyliśmy je ze sobą, trochę na zasadzie zespołów DevOps w firmach tworzących oprogramowanie. Dzięki temu nowe zespoły zupełnie inaczej podchodzą do analizy potrzeb rynku i wyceny prowadzonych projektów. Mają dużo większą samodzielność i odpowiedzialność przez cały cykl trwania projektu (od sprzedaży, poprzez wdrożenie, do utrzymania włącznie). Wynagrodzenia są natomiast mocno uzależnione od rentowności prowadzonych tematów.

Niezbędna była jednak równoczesna optymalizacja zatrudnienia, zważywszy na bardzo trudny rynek w 2016 roku, zwłaszcza w projektach infrastrukturalnych. Według IDC, w roku 2016 znacząco, bo aż o 20% spadła sprzedaż rozwiązań opartych o tradycyjną architekturę typu klient-serwer. W przypadku serwerów x86 był to spadek o ponad 41%, serwerów high-end o 26%, a pamięci masowych o 21%. Rynek ratują inwestycje w nowe technologie. W roku 2016 odnotowano dwucyfrowy wzrost wydatków na bezpieczeństwo, cloud computing i internet rzeczy, co wiąże się np. z inwestycjami w Smart City.

Smart City to jeden z kierunków, na które stawia dziś Asseco Data Systems?

Staliśmy się w Grupie Asseco Poland centrum kompetencyjnym w zakresie rozwiązań Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej. Obejmuje ona takie rozwiązania, jak: parkomaty, biletomaty, elektroniczne tablice informacyjne, karty miejskie, inteligentne rozwiązania transportowe czy inteligentne systemy oświetlenia. Niedawno w Toruniu Obszar Administracji Terenowej zorganizował dla 250 samorządowców VIII Konferencję „Miasto dla mieszkańców”, poświęconą właśnie szeroko rozumianej koncepcji Smart City. To dla urzędów nowa filozofia funkcjonowania, która kładzie duży nacisk na efektywność i synergię prowadzonych działań. Łącząc nasze możliwości technologiczne z potrzebami nowoczesnych miast, stworzyliśmy platformę „Metropolis”, której celem jest zapewnienie spójnego rozwiązania informatycznego wspierającego efektywność zarządzania przestrzenią i usługami miejskimi.

Od 1 stycznia 2017 r. stałą częścią Pionu Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej jest również działająca dotychczas w obszarze inteligentnych budynków firma Sigilogic. Chcemy dalej umacniać nasze kompetencje w zakresie rozwiązań infrastrukturalnych dla inteligentnych miast. Rozmawiamy z samorządami i wiemy, że oni też czują potrzebę korzystania z nowoczesnych technologii. Przyjmuje się, że miasto jest tym „inteligentniejsze”, im więcej obszarów jego działania jest zarządzanych za pomocą technologii cyfrowych i im większa jest sieć czujników IoT obejmujących połączenia z sieciami energetycznymi, wodnymi, transportowymi, oświetleniowymi czy monitoringu wizyjnego.

Przeczytaj również
Chmura obliczeniowa w Polsce – jesteśmy za, a nawet przeciw

Efektywność takich systemów rośnie wraz ze stopniem ich wzajemnej komunikacji. Specjaliści z Pionu Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej od lat projektują, wdrażają i utrzymują rozwiązania infrastrukturalne dla różnych typów systemów wspomagających realizację idei Smart City. Dotyczy to zarówno infrastruktury po stronie centrów przetwarzania danych, jak i sieci oraz urządzeń IoT. W Inteligentnych Systemach Transportu są to np. rozwiązania do kontroli pojazdów, monitoringu i zarządzania pracą sygnalizacji świetlnej, informacji pasażerskiej, czy nawigacji ułatwiającej znalezienie wolnych miejsc parkingowych.

Oprócz Smart City, jakie inne kierunki są priorytetowe dla Obszaru Infrastruktury?

W dobie transformacji rynku IT, rozwijamy także ofertę usług cloud computing w oparciu o infrastrukturę należącą do dawnych firm: Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz oraz Centrum Komputerowe ZETO Łódź. W naszych 3 centrach danych mamy 16 komór serwerowych o łącznej powierzchni prawie 900 m kw. Oprócz komputerów mainframe znajduje się tam ponad 5000 serwerów fizycznych i wirtualnych oraz blisko 100 macierzy. Najnowsza technologia w połączeniu z naszą wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pozwala na realizację różnorodnych projektów teleinformatycznych: przetwarzanie danych w chmurze, backup i archiwizację danych w modelu SaaS, nowoczesne serwery dedykowane, dzierżawę infrastruktury IT oraz kolokację serwerów dopasowanych do indywidualnych wymagań klienta. Równolegle w oparciu o tę infrastrukturę stworzyliśmy pierwszą, oferowaną przez polskie centrum danych usługę Platform-as-a-Service – UniCloud.

Zeszły rok to także poszerzenie kompetencji związanych ze szkoleniami…

Zgodnie z decyzją kierownictwa Asseco Poland, CTPartners uzupełniło ofertę szkoleniową dawnego Combidata Poland. Obie spółki są obecnie częścią Asseco Data Systems. Łącznie to już 9 spółka, która „złożyła” się na obecną, kompleksową ofertę ADS.

W dziedzinie szkoleń wyróżnia nas bardzo różnorodna oferta i elastyczność w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb klienta. W tym roku wygraliśmy m.in. przetarg Ministerstwa Zdrowia na przeszkolenie 3500 pracowników różnych placówek ochrony zdrowia z zakresu umiejętności analitycznych, prowadzenia audytu wewnętrznego, kontraktowania świadczeń zdrowotnych, zarządzania informacją.

Przeczytaj również
Które technologie kreują metatrendy, a które to gwiazdy jednego sezonu?

Ponad 31 mln zł w roku 2016 pochodziło z eksportu rozwiązań oferowanych przez Asseco Data Systems? Jak ważny jest to kierunek rozwoju dla ADS?

Ekspansja na rynki zagraniczne jest dla nas sposobem na dywersyfikację działalności, zwłaszcza w związku z trudną sytuacją projektów integratorskich na polskim rynku. Na rynkach zagranicznych sprzedajemy rozwiązania składające się z komplementarnych elementów pełnej oferty Grupy Asseco. Jednym ze strategicznych dla nas kierunków jest Afryka i Bliski Wschód. Liczba zagranicznych projektów, nad którymi obecnie pracujemy, wzrosła przez ostatni rok z dwóch do czternastu. W kilku jesteśmy na krótkiej liście i mam nadzieję, że w drugiej połowie br. będziemy mogli pochwalić się podpisanymi kontraktami.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *