Biznes

Szpital pod znakiem mobilności

Światowy sektor opieki zdrowotnej stoi dziś wobec dużych wyzwań – od starzejących się społeczeństw i niedoborów kadrowych po rosnące koszty leczenia. Szpitale coraz częściej zwracają się w stronę technologii i automatyzacji, a zwłaszcza rozwiązań mobilnych w celu zmniejszenia obciążeń systemu opieki medycznej. Rozwiązania mobilne w szpitalach podwyższają bowiem standard opieki zdrowotnej i zmniejszają ilość błędów medycznych nawet o 70%.

Szpital pod znakiem mobilności

Tak zwana mobilność kliniczna, czyli korzystanie z urządzeń przenośnych (laptopy, tablety i drukarki przenośne) przez pracowników placówek medycznych ma duży wpływ na system opieki zdrowotnej na świecie. Zmiany jakie powoduje opisuje raport firmy Zebra “The Future of Healthcare 2022 Hospital Vision Study”, który zawiera dane z badania przeprowadzonego w 2019 r. wśród lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników szpitali, a także pacjentów w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Chinach i na Bliskim Wschodzie.

Do roku 2022 roku wyposażenie personelu szpitalnego w urządzenia mobilne wzrośnie o 40%. Już dziś wiadomo, że ich zastosowanie w szpitalach daje wymierne korzyści. Aż 72% respondentów wskazuje jako bezpośredni skutek wdrożenia mobilności klinicznej poprawę jakości opieki nad pacjentem. Z kolei 61% badanych szpitali zgłosiło zmniejszenie liczby błędów w podawaniu leków, a 52% wskazało na zmniejszenie liczby błędów w znakowaniu próbek laboratoryjnych.

Z technologii mobilnych w szpitalu korzystają pielęgniarki, lekarze, farmaceuci, technicy laboratoryjni, radiolodzy, farmaceuci i inni pracownicy a także pacjenci. Do 2022 r. niemal wszystkie pielęgniarki (97%) będą używać urządzeń przenośnych przy łóżku chorego. Już obecnie personel pielęgniarski ma mobilny dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta (62%) i do wyników badań laboratoryjnych (57%), a ponad 50% badanych szpitali od co najmniej 3 lat stosuje technologie mobilne do analizy predykcyjnej. Za 3 lata analityka mobilna stanie się standardem we wszystkich placówkach.

Przeczytaj również
Systemy WMS jako element maksymalizacji satysfakcji klienta

Sprawna komunikacja eliminuje błędy medyczne

W trakcie procesu leczenia pacjenci mogą wymagać opieki ze strony szerokiego grona lekarzy specjalistów, pielęgniarek, techników, terapeutów i farmaceutów. Komunikacja pomiędzy tymi osobami jest kluczowa dla osiągnięcia właściwych efektów terapii. Szybki kontakt pomiędzy zespołami opieki zdrowotnej oraz między świadczeniodawcami a pacjentami pozwoliłby uniknąć o ponad 25% readmisji (ponownego, nieplanowego przyjęcia pacjenta do szpitala z tą samą jednostką chorobową lub powikłaniami po poprzednim leczeniu).

Według The Joint Commission (amerykańskiej organizacji non-profit, która akredytuje ponad 21 000 amerykańskich organizacji i programów opieki zdrowotne) 70% błędów medycznych można przypisać problemom z komunikacją. Wdrażając mobilność kliniczną szpitale poprawiają komunikację między pracownikami, umożliwiają dostęp w czasie rzeczywistym do dokumentacji medycznej i wyników badań laboratoryjnych, co przekłada się na spadek liczby błędów. Nic dziwnego, że ponad 65% administracji szpitalnej wymienia poprawę komunikacji i współpracy jako podstawową korzyść płynącą z mobilności w opiece nad pacjentem.

Technologia w szpitalu to korzyść dla pacjenta i placówki

Obecność technologii w szpitalu w znacznym stopniu przyczyniają się do wzbudzenia zaufania pacjentów. Szpitale, które nie przystosowują się do mobilności klinicznej, prawdopodobnie będą miały trudności z przyciągnięciem i leczeniem pacjentów, którzy zaczynają oczekiwać, że technologia będzie częścią opieki medycznej. Są też pozytywnie nastawieni do dzielenia się danymi określającymi ich parametry zdrowotne. Wśród pacjentów biorących udział w badaniu 57% posiadało urządzenia wearalbles śledzące wskaźniki zdrowotne, a 95% właścicieli tych urządzeń chętnie udostępniłoby te dane szpitalom w zamian za lepszą i bardziej spersonalizowaną opiekę medyczną.

Przeczytaj również
Stacjonarny Lenovo V55t dla biznesu – wysoka wydajność w atrakcyjnej cenie

Śledzenie wszystkich zasobów szpitalnych, personelu oraz pacjentów jest niełatwym zadaniem, gdyż szpitale są dużymi obiektami, złożonymi z kilometrów podobnie wyglądających korytarzy, biur, gabinetów zabiegowych i sal dla pacjentów. W celu zwiększenia widoczności i automatycznego śledzenia na bieżąco wszystkich zasoby, od sprzętu, materiałów eksploatacyjnych i farmaceutyków, po pacjentów i personel szpitale stosują mobilne systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym RTLS (Real-Time Locationing Service) i komputery przenośne, aby śledzić na bieżąco wszystkie zasoby.

Szpitalne aplikacje RTLS rozwijają się w kilku kierunkach. Jest to przede wszystkim oprogramowanie typu THROUGHPUT- zapewniające śledzenie pacjentów od przyjęcia do wypisu. W przypadku szpitala z 275 łóżkami, skrócenie średniej długości pobytu o cztery godziny jest równoznaczne ze zwiększeniem pojemności fizycznej o 10 łóżek. Innym rozwiązaniem tego typu są etykiety PATIENT SECURITY, czyli monitoring na opasce na rękę dziecka lub pacjenta np. z demencją lub chorobą Alzheimera objętego opieką geriatryczną, które np. pomagają zatrzymać pacjenta przed samowolnym wyjściem z budynku. Do rozwiązań RTLS należą także narzędzia typu ASSETS (śledzenie zasobów, takich jak pompy infuzyjne, monitory serca, wózki inwalidzkie, aby były gotowe i dostępne, gdy są najbardziej potrzebne) oraz te służące do identyfikacji fizycznej lokalizacji członka zespołu szpitalnego umożliwiająca wezwanie do w razie pilnej potrzeby. Użycie RTLS do dynamicznego śledzenia przepływu pracy personelu i śledzenia pacjentów wzrosło w szpitalach o 83%.

Mobilny szpital to większa odpowiedzialność IT

Kliniczna mobilność jest dodatkowym obciążeniem dla szpitalnych działów IT. Obecnie już 36% szpitali korzysta z urządzeń mobilnych, a liczba ta ma się podwoić do roku 2022. Całym tym sprzętem będzie musiał zarządzać dział IT. Również sprawy związane z bezpieczeństwem będą pod ich pieczą. Chociaż dostęp do informacji medycznych dotyczących pacjentów podnosi jakość opieki zdrowotnej, to jednak wiąże się on z obawami dotyczącymi ochrony danych. Stąd inwestycje w narzędzia do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM) oraz szyfrowanie danych i zdalne usuwanie danych z urządzeń. Dział IT musi również stworzyć politykę zapewniającą kompatybilność, bezpieczeństwo i właściwe użytkowanie urządzeń mobilnych zarówno dostarczanych przez szpital, jak i przynoszonych przez pracowników. Obecnie tylko 65% szpitali posiada politykę dotyczącą urządzeń przenośnych, a 53% ma zdefiniowane konkretne wymagania dotyczące ochrony danych i wdraża systemy uwierzytelnienia i autoryzacji.

Artykuł ukazał się na łamach Raportu ITwiz BEST100 edycja 2019. Zapraszamy do lektury pełnej wersji Raportu. Wydanie drukowane lub cyfrowe można zamówić bezpośrednio na stronie:
https://itwiz.pl/produkt/raport-itwiz-best100-edycja-2019/
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *