InfrastrukturaRynek

Talex Data Center z międzynarodowym certyfikatem ISO/IEC 22237-1:2021

W ubiegłym roku obiekty Talex Data Center poddano audytowi certyfikującemu w zakresie norm: ISO 22237-1:2021 (certyfikacja) oraz EN 50600:2019 (aktualizacja do najnowszej wersji). Oba centra danych (w Poznaniu i Wrocławiu) spełniły wszystkie wymagania i tym samym uzyskały wspomniane certyfikaty. Tym samym Talex Data Center są pierwszymi w Polsce centrami danych z międzynarodowym certyfikatem ISO 22237-1:2021. 

Talex Data Center z międzynarodowym certyfikatem ISO/IEC 22237-1:2021

Obiekty Talex Data Center otrzymały oba wyżej wymienione certyfikaty w najwyższej klasie w każdej z kategorii:

  • Availability : Availability Class 4,
  • Protection: Protection Class 4,
  • Energy Efficiency: Granularity Level 3.

Czym są normy ISO/IEC 22237:2021 oraz EN 50600:2019? Pierwsza z nich to międzynarodowa norma o globalnym zasięgu, która zawiera wymagania i wytyczne dla centrów danych. Standard ten określa wytyczne dla poszczególnych obiektów i infrastruktur, definiuje ogólne koncepcje projektowania i eksploatacji centrów danych, obejmuje analizę ryzyka biznesowego i kosztów operacyjnych, a także system klasyfikacji Data Center pod kątem dostępności, bezpieczeństwa fizycznego i efektywności energetycznej. Norma ISO 22237-1 została opracowany w oparciu o wytyczne normy EN 50600 .

Z kolei certyfikat EN 50600:2019 to europejski standard dla Data Center. Zawiera normy i najlepsze praktyki standardów projektowych (zasilanie, chłodzenie, telekomunikacja bezpieczeństwo), standardy operacyjne, zarządzanie oraz zalecenia dotyczące zrównoważonego rozwoju i redukcji zużycia energii.

Dzięki aktualnym certyfikatom firma spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania dla obu Data Center. Jest to szczególnie istotne, ponieważ współpracuje ona z instytucjami z branży finansowej, telekomunikacyjnej oraz wieloma innymi podmiotami, dla których ciągłość działania, dostępność oraz bezpieczeństwo przechowywanych zasobów są szczególnie istotne.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *