BiznesCIOPolecane tematy

Usługi telekomunikacyjne z wartością dodaną

Executive ViewPoint
O specyfice usług telekomunikacyjnych dla użytkowników biznesowych i konieczności ciągłej rozbudowy infrastruktury, szerokiej ofercie usług dla biznesu, w tym o usługach wspierających funkcjonowanie rozproszonych organizacji, kontroli nad flotą urządzeń mobilnych i bezpieczeństwu danych mówi Bartosz Szczerbiński, ekspert w Dziale Rozwoju Biznesu B2B w Polkomtel sp. z o.o., operatora sieci Plus.

Usługi telekomunikacyjne z wartością dodaną

Co różni usługi telekomunikacyjne skierowane do klientów biznesowych od tych, oferowanych na rynku konsumenckim?

Usługi telekomunikacyjne dla klientów biznesowych z pozoru pełnią te same lub zbliżone funkcje, co usługi dla użytkowników prywatnych. Wchodząc jednak w szczegóły oczekiwań klientów biznesowych – np. w kontekście elementów mogących poprawiać efektywność pracowników firmy – okazuje się, że mówimy o zupełnie innych usługach. Jako operator jednej z największych sieci telekomunikacyjnych w Polsce zdajemy sobie sprawę, że innowacje potrzebne są w każdym obszarze rynku ICT. Dotyczy to także obszaru usług głosowych, w których – jak mogłoby się wydawać – trudno wymyślić coś nowego. Nic bardziej mylnego. Zmieniające się realia biznesowe często wymuszają zmianę modelu działania wielu firm, co sprawia, że kolejne organizacje biznesowe starają się zapewnić jak najwyższą elastyczność realizowanych procesów. Usługi biznesowe – w szczególności zaś usługi telekomunikacyjne – powinny aktywnie podążać za nowymi oczekiwaniami firm, a nierzadko je wyprzedzać.

I tak, w kontekście nowoczesnych usług głosowych coraz częściej spotykamy się z sytuacją, w której klient starając się skontaktować z wybraną przez siebie firmą, dzwoni pod ogólny numer stacjonarny bądź komórkowy, słyszy automatyczną zapowiedź i samodzielnie wybiera dział, z którym chce się połączyć lub sprawę, w jakiej się kontaktuje. Dzięki temu połączenie przychodzące może być automatycznie przekierowane do właściwego pracownika lub działu, a co za tym idzie klient może zostać obsłużony szybciej i w sposób wspierający budowanie pozytywnego doświadczenia. Wśród innych przykładów usług wspierających efektywność zespołów warto wymienić m.in. możliwość łatwego korzystania z usług telefonii głosowej za pośrednictwem najwygodniejszego lub najbardziej dostępnego w danej chwili urządzenia – telefonu komórkowego lub stacjonarnego, czy aplikacji zainstalowanej na komputerze przenośnym. Cenna jest także możliwość łatwego przełączenia rozmowy do innego działu oraz dołączenia do trwającej rozmowy kolejnych uczestników. Przykłady te pokazują, że nawet najbardziej powszechne usługi dla klientów biznesowych mogą zostać wyposażone w szereg dodatkowych funkcjonalności. Jednocześnie – pomimo rosnącej złożoności technicznej – usługi takie powinny pozostać łatwe w użyciu, a także – co istotne – zachowywać najwyższe parametry jakościowe.

W czasach rosnącej powszechności modelu chmury obliczeniowej od dostępności łączy oraz ich wydajności często zależy np. bieżące funkcjonowanie firmy. Fundamentem staje się więc możliwość zagwarantowania sprawnej wymiany danych firmy lub jej oddziałów ze światem. W zastosowaniach biznesowych liczy się jednak nie tylko szybki Internet. Często kluczowe znaczenie ma zapewnienie wysokiej szybkości transmisji danych, niezależnie od tego, czy chodzi o odbieranie danych, czy też ich wysyłanie. Warto zwrócić uwagę, że nie wszystkie dostępne na rynku usługi dostępowe oferują symetryczne pasmo transmisji w obu kierunkach. Jako operator sieci Plus, w ramach usługi SDI jesteśmy w stanie zapewnić stały, symetryczny dostęp do Internetu przy zachowaniu najwyższych parametrów transmisji w krajowej i międzynarodowej sieci IP.

Jakiego rodzaju rozwiązania są niezbędne, aby wyposażyć pracowników w wymienione przez Pana nowoczesne usługi telekomunikacyjne?

W praktyce, za sprawą dzisiejszych sposobów dostarczania technologii IT okazuje się, że w ramach infrastruktury firmowej nie są potrzebne dodatkowe rozwiązania. Wiele firm buduje dziś własne środowiska telekomunikacyjne wyłącznie w oparciu o rozwiązania oferowane w formie usługi.

W jaki sposób oferta firmy Polkomtel odpowiada na specyficzne potrzeby klientów biznesowych?

Dostrzegając różnice pomiędzy specyfiką potrzeb klientów biznesowych, a oczekiwaniami sektora konsumenckiego, proponujemy odrębną gamę usług telekomunikacyjnych skierowanych do użytkowników biznesowych. W ramach tej oferty zapewniamy nie tylko dodatkowe funkcjonalności, ale też właściwości usług telekomunikacyjnych dostosowane do indywidualnych potrzeb konkretnych przedsiębiorstw. Przykładem może być tu m.in. gwarancja dostępności pasma.
Polkomtel jest często postrzegany jako operator konsumencki. Być może wynika to z dużego zainteresowania naszymi usługami komórkowymi i ofertą smartDom. Tak naprawdę jednak jesteśmy jednym z największych operatorów usług biznesowych w Polsce. Korzystają z nich przede wszystkim firmy średniej i dużej wielkości. Nasza oferta usług ICT spotyka się jednak także z zainteresowaniem zarówno największych organizacji, jak i mikroprzedsiębiorstw.

Świadczymy nie tylko usługi mobilne, ale również pełną gamę rozwiązań ze świata stacjonarnego, zarówno ICT, jak i IT. Jedną z nich jest np. usługa zakładająca uruchomienie wirtualnej centrali PBX. Taka wirtualna centrala telefoniczna może być łatwo zintegrowana z usługami telefonii stacjonarnej, jak i mobilnej. Jesteśmy też w stanie zapewnić usługi telekomunikacyjne pozwalające na zintegrowanie rozproszonych oddziałów firmy bądź grupy przedsiębiorstw, w ramach jednej sieci WAN. Zapewniamy tu łącza typu Ethernet lub łącza MPLS o praktycznie dowolnej przepustowości.

Klientom biznesowym oferujemy też usługi pomagające w efektywny sposób wykorzystywać poszczególne elementy naszej oferty. Przykładowo, w ramach usługi SDI zapewniamy wsparcie w konfiguracji urządzeń końcowych, pełny monitoring parametrów transmisji i wyśrubowane warunki SLA. Dajemy też możliwość skalowania przepustowości w miarę wzrostu potrzeb danej firmy.

Wspólnie wdrażamy nowe technologie
Współpracujemy z firmą Polkomtel od ponad 17 lat. W tym czasie byliśmy świadkami wielu rewolucji technologicznych w branży ICT, a firma Polkomtel zawsze była liderem w zakresie wdrażania nowych rozwiązań. Z racji wieloletniej współpracy byliśmy beneficjentem tej zmiany od samego początku. Przez te wszystkie lata przeprowadziliśmy wspólnie wiele projektów o różnym poziomie złożoności.

W naszych oddziałach usytuowanych często poza granicami administracyjnymi dużych miast, gdzie istnieje problem z infrastrukturą, firma Polkomtel dostarczyła nam wszelkie potrzebne technologie. Przykładem jest nowy oddział naszej firmy w miejscowości Czosnów pod Warszawą. Jest to miejsce, w którym nie było dotąd praktycznie żadnej infrastruktury. Tymczasem, zapewnione przez zespół firmy Polkomtel łącza, VPBX spowodowały, że możemy w pełni i komfortowo wykonywać naszą codzienna pracę. Używamy sprzętu, który wynajmujemy za pośrednictwem firmy Polkomtel, w naszych oddziałach mamy wdrożoną usługę wirtualizacji central VPBX, planujemy integrację naszych aplikacji z produktami np. bramką sms. W najbliższych tygodniach rozpoczynamy wdrożenie aplikacji FAMOC. Jest to dla nas tym istotniejsze, że od końca maja w życie wchodzą zapisy RODO, a to rozwiązanie spełnia te wymogi.

W ostatnim okresie zwiększamy zakres współpracy, migrujemy istniejące rozwiązania do sprawdzonych, oferowanych przez dostawcę. Dzisiejszy Polkomtel to nie tylko dostawca usług telekomunikacyjnych. Koncepcja dostarczania różnych usług dla biznesu spowodowała, że zwiększamy zakres współpracy. Jednym z ostatnich projektów jest wdrożenie wraz z działem sprzedaży i marketingu sytemu YouLead. Model biznesowy jaki przyjął nasz dostawca wychodząc poza standardowe usługi, w pełni nam odpowiada. Wspólnie wdrażamy nowe technologie z korzyścią dla obu stron.


Maciej Piątkowski, Kierownik Działu Informatyki, Interhandler Sp. z o.o.

Co wyróżnia Państwa ofertę B2B na tle innych dostawców usług telekomunikacyjnych?

Wysoka jakość i niezawodność oferowanych usług. W sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw z naszych usług dostępowych korzysta kilkaset organizacji, przy czym nasza baza klientów biznesowych systematycznie się rozwija. Pozycja ta wynika też z zaufania klientów. Jeśli świadcząc usługę przez kilka lat faktycznie gwarantujemy jej działanie i zapewniamy wysoką jakość parametrów transmisji danych, to jesteśmy postrzegani jako zaufany partner. Dążymy również do zrozumienia potrzeb klientów w obszarze ICT i staramy się wychodzić z odpowiadającą na nie ofertą. W efekcie nasze usługi stają się fundamentem dla wielu projektów IT realizowanych na potrzeby biznesu. Klientom z sektora B2B zapewniamy też dedykowanego opiekuna.

Wiele firm chętnie korzysta z naszych usług na potrzeby zapewnienia nadmiarowości infrastruktury dostępowej. Co prawda, dziś coraz rzadziej mówi się łączach podstawowych i zapasowych, jednak możemy zbudować uzupełniające się kanały transmisji danych w oparciu o różne media telekomunikacyjne. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość działania biznesu. Jest to o tyle istotne, że obecnie działalność większości firm jest nierozerwalnie związana z infrastrukturą ICT.

Jesteśmy też konkurencyjni cenowo, a nasza infrastruktura spełnia najwyższe standardy w zakresie transferu ruchu IP w sieci krajowej i międzynarodowej. Posiadamy także możliwość zestawiania łączy telekomunikacyjnych na potrzeby lokalizacji słabiej zurbanizowanych i pozbawionych rozbudowanej infrastruktury telekomunikacyjnej, gdzie często istnieją zakłady produkcyjne, czy hale magazynowe. Inni operatorzy często nie są w stanie zapewnić transmisji o odpowiednich parametrach w takich lokalizacjach, podczas gdy w obliczu dzisiejszych potrzeb biznesu, sprawny dostęp do sieci firmowej lub internetowej staje się koniecznością.

Często bywa tak, że w danym budynku posiadamy stację bazową, która pod katem infrastrukturalnym jest zabezpieczona nieporównanie lepiej niż sieci wielu firm, dla których usługi telekomunikacyjne nie stanowią tzw. core businessu. Dlaczego w takiej sytuacji nie mielibyśmy zaproponować klientowi możliwości wykorzystania naszej, niezawodnej infrastruktury?

Jednocześnie, cały czas rozbudowujemy nasze zaplecze technologiczne, co pozwala nam zapewnić niezawodność i wysoką jakość usług w obliczu rosnącego obciążenia sieci. Wdrażamy także system monitorowania jakości usług transmisji danych dla klientów. Zyskają oni możliwość dostępu do precyzyjnych informacji na temat bieżących parametrów działania naszych usług za pośrednictwem dedykowanej aplikacji internetowej. Znacznie ułatwi to dostęp do informacji dotyczących aktualnego i średniego wysycenia łącza w danym okresie. Dzięki temu osoby odpowiedzialne za utrzymanie IT będą mogły łatwiej prognozować potrzeby w zakresie przepływności i sprawniej zareagować, np. podnosząc parametry dotychczas świadczonych usług. Z drugiej strony, jesteśmy w stanie pokazać klientom szczegółowe dane związane z działaniem sieci aż do punktu brzegowego naszej infrastruktury.

Idealnie dopasowane rozwiązania
Zapewnienie symetrycznej przepustowości miało bardzo istotne znaczenie ze względu na profil działalności naszych spółek, które są oddalone od siebie o 100km a ich siedziby znajdują się daleko poza granicami miast powiatowych. Nasze firmy korzystają z nowoczesnych systemów księgowych (ERP), które korzystają ze wspólnych serwerów i wymagają synchronizacji danych w czasie rzeczywistym. Łącze symetryczne oferowane przez firmę Polkomtel było dla nas najlepszym i najbardziej efektywnym rozwiązaniem obecnym na rynku. Wybór tej usługi był podyktowany z jednej strony parametrami technicznymi łącza, a z drugiej bardzo dobrymi parametrami cenowymi. Doświadczenia z dotychczasowej współpracy w zakresie zainstalowanych rozwiązań spełniały i spełniają nasze oczekiwania, a co ważne są to rozwiązania idealnie dopasowane do potrzeb działalności naszej spółki.
Michał Kominiak, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Mykogen Polska SA

Jakie inne usługi IT lub ITC oferuje Polkomtel?

W kontekście bezpieczeństwa oferujemy m.in. możliwość zabezpieczenia transmisji pomiędzy serwerami w firmie, a urządzeniami mobilnymi. Jednym z rozwiązań jest tu mobilny VPN. Proszę pamiętać, że bardzo często nawet serwery poczty elektronicznej są utrzymywane w ramach lokalnych centrów danych. Tymczasem, chęć zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych wymaga także zabezpieczenia danych na wszystkich etapach ich transmisji. Integracja naszych usług dostępowych i mobilnych daje możliwość uproszczenia architektury sieciowej wykorzystywanej na potrzeby przesyłania danych pomiędzy firmowymi urządzeniami mobilnymi, a serwerami zlokalizowanymi w sieci klienta. Takie podejście zmniejsza liczbę potencjalnych punktów awarii i ogranicza skalę zagrożeń związanych z możliwością przechwycenia lub wycieku danych. W przypadku, kiedy firma korzysta z usług komórkowych i łączy internetowych różnych operatorów, wówczas przebieg transmisji jest bardziej złożony i zależny od większej ilości punktów awarii. Może się to przekładać też na inne działanie aplikacji, czy większe opóźnienia w transmisji danych. Co ważne, integracja naszych usług daje możliwość wykorzystania efektów synergii także w wymiarze kosztowym.

Poza usługami operatorskimi posiadamy również ofertę usług i rozwiązań wspierających inne aspekty związane z tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem firmowych środowisk IT. Świadczymy m.in. usługi kolokacji serwerów. Nasze centrum danych pod Warszawą spełnia najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa, zasilania, chłodzenia i oczywiście łączności. Ośrodek ten dysponuje łączną powierzchnią rzędu 4000 mkw. Część tej powierzchni jest przeznaczona dla naszych klientów.

Proponujemy też rozwiązania MDM (Mobile Device Management) usprawniające zarządzanie flotą urządzeń mobilnych przy zachowaniu zgodności z ustalonymi regułami bezpieczeństwa. Dostępna w naszej ofercie platforma Plus FAMOC pozwala na zdalne zarządzanie urządzaniami mobilnymi, daje możliwość monitorowania ich działania i bieżącego reagowania na ewentualne nieprawidłowości, co wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo całego środowiska.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *