Artykuł z magazynu ITwizAdvertorialBiznesAnalitykaCIOPolecane tematy

Warto postawić na przejrzystą analitykę
Advertorial

Advertorial
Nadeszły czasy biznesu odpowiedzialnego, w którym skuteczna analiza danych i strategiczne podejście do zarządzania na wielu szczeblach organizacji stanowią o istotnej przewadze w warunkach stale zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Warto postawić na przejrzystą analitykę<br><span class=sponsorowany> Advertorial</span>

Prowadzenie działalności biznesowej – niezależnie od skali – wymaga coraz bardziej racjonalnego podejścia. Mniej jest czasu na podejmowanie decyzji. Mniejsze są też marginesy błędów. Miejsce intuicji stopniowo zajmuje zarządzanie oparte na twardych danych. Jednocześnie dostępność danych, które mogą zostać wykorzystane w procesach podejmowania decyzji, systematycznie wzrasta. Powszechnie gromadzone i przetwarzane są dziś nie tylko dane pochodzące z wykorzystywanych w firmie systemów biznesowych, lecz także informacje płynące z serwisów społecznościowych, urządzeń mobilnych, narzędzi dostępnych w modelu cloud computing oraz czujników stanowiących element internetu rzeczy. Niezbędne stają się rozwiązania, które pozwalają zastosować wiedzę zgromadzoną w zróżnicowanych danych na potrzeby działań zarządczych i operacyjnych. Nowe potrzeby wynikają jednak nie tylko z zaostrzenia konkurencji rynkowej, ale także ze zmian w sposobie zarządzania zespołami.

Pracownicy drugiego millennium

W najbliższych latach na rynek pracy trafi kolejne pokolenie pracowników. Pokolenie przyzwyczajone do pracy z nowymi technologiami i znające ich możliwości oraz ograniczenia. Szacuje się, że na świecie – w perspektywie kilku najbliższych lat – Millenialsi stanowić będą ok. 75% pracowników. Ich potrzeby i oczekiwania niewątpliwie wpłyną na sposób zarządzania biznesem.

Jak pokazują badania, osoby urodzone na przełomie lat 80. i 90. XX wieku są otwarci na innowacje, elastyczny czas pracy i realizację ciekawych zadań. Są też skoncentrowani na celu, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Chcą mieć poczucie wpływu na siebie i swoje otoczenie. Jednocześnie – zanim podejmą decyzję – starają się sięgnąć do wszelkich możliwych informacji. Zależy im zarazem na zrozumieniu, dlaczego muszą wykonać dane zadanie, oraz na poczuciu, że jest ono zgodne z ich osobistymi wartościami. Przekonanie o pozytywnym wpływie biznesu na otaczający świat przekłada się również na priorytety pracowników. Ponad 80% osób zaliczanych do Millenialsów, zamiast zdobywać osobisty rozgłos, woli przyczynić się do sukcesu organizacji, którą reprezentują.

Chęć sprostania tego rodzaju oczekiwaniom i wykorzystania kompetencji pracowników młodego pokolenia będzie wiązała się z potrzebą zmiany sposobu zarządzania zespołem oraz delegowania zadań. Menedżerowie, aby zaangażować podwładnych, powinni nie tylko zlecić im realizację określonych zadań, lecz także wskazać, w jaki sposób ich obowiązki wpłyną na realizację strategicznych celów organizacji oraz jej powodzenia rynkowego.

PRZYKŁADOWE, OBSŁUGIWANE PRZEZ POWER BI ŹRÓDŁA DANYCH:
• Aplikacje w modelu Software-as-a-Service,
• Dane przechowywane lokalnie,
• Bazy danych,
• Zewnętrzne usługi udostępniające dane,
• Usługi Microsoft Azure,
• Pliki Excel,
• Pliki Power BI Desktop.

Potrzeba podręcznych analiz

Narzędziem, które pozwala wyostrzyć spojrzenie na szerszy kontekst biznesowy, a także lepiej – i w wielu wymiarach – przeanalizować dostępne dane, jest oprogramowanie Microsoft Power BI. W każdej sytuacji daje ono pracownikom możliwość wydobycia największej wartości z dostępnych danych – i to w czasie rzeczywistym.

Co jest innowacyjnego w Power BI, skoro w ramach podstawowych modułów większości systemów klasy ERP dostępne są funkcjonalności pozwalające analizować dane biznesowe? Jednocześnie danym biznesowym poświęcone były nierzadko całe, prowadzone w wielu firmach, projekty IT. Przede wszystkim innowacyjny jest sposób, w jaki dane są zbierane, analizowane i prezentowane użytkownikom.

Łatwość dostępu do analiz oraz przejrzysty sposób prezentacji informacji ułatwiają podejmowanie codziennych decyzji biznesowych, co z kolei pozwala przyspieszyć decyzyjność w ramach organizacji, daje możliwość lepszego wykorzystania pojawiających się okazji sprzedażowych i ma pozytywny wpływ na rentowność przedsiębiorstwa.

OPROGRAMOWANIE MICROSOFT POWER BI CECHUJĄ:
Zróżnicowanie – zamiast polegać na jednym zbiorze danych, Power BI może być łatwo zintegrowany z wieloma źródłami zróżnicowanych danych – począwszy od tradycyjnych systemów biznesowych, przez rozwiązania chmurowe, po infrastrukturę internetu rzeczy. Dzięki Power BI dane pobierane z różnych źródeł mogą mieć jedną formę, co dodatkowo ułatwia analizę porównawczą.

Aktualność danych – Power BI pozwala na przetwarzanie dużej ilości danych w czasie rzeczywistym. Wysoka wydajność przetwarzania, dostępna nawet na komputerze przenośnym, gwarantuje, że prowadzone analizy uwzględniają najbardziej aktualne i szczegółowe dane. To z kolei w znacznym stopniu wpływa na możliwość szybkiego podejmowania uzasadnionych danymi decyzji biznesowych.

Łatwość tworzenia raportów – przygotowanie raportu lub przeprowadzenie analizy danych za pośrednictwem Power BI nie wymaga zaangażowania programisty lub konsultanta wdrożeniowego. Każdy upoważniony pracownik może samodzielnie tworzyć nawet bardziej skomplikowane raporty. Interfejs oprogramowania Power BI jest zbudowany na bazie doświadczeń Microsoft w tworzeniu rozwiązań biznesowych. Poruszanie się po nim jest więc intuicyjne. Power BI jest potężnym, choć prostym w obsłudze i interaktywnym narzędziem analitycznym, które dodatkowo jest natywnie zintegrowane z powszechnie znanym arkuszem Microsoft Excel.

Przydatność także dla małych firm – narzędzie Power BI może być z powodzeniem stosowane także do analizy obszarów operacyjnych, co pozwala wykorzystywać jego możliwości w mniejszych firmach. Jest to ważne, ponieważ nawet mniejsze ilości danych zaprezentowane szybko i w syntetycznej, czytelnej formie ułatwiają rozwój biznesu.

Jak działa Power BI?

Microsoft Power BI to – dostępne w modelu chmury obliczeniowej, a także w formie aplikacji instalowanej lokalnie – narzędzie do analiz biznesowych, które pozwala w sposób szybszy, bardziej wydajny przetwarzać i prezentować dane. Za sprawą oprogramowania Power BI istnieje możliwość tworzenia interaktywnych raportów i atrakcyjnych graficznie wizualizacji na podstawie różnego rodzaju obszernych zbiorów danych. Za niewielką opłatą możliwości oprogramowania Power BI są też dostępne dla użytkowników pakietu Office 365. Warto dodać, że narzędzie to idealnie współpracuje m.in. z systemem Microsoft Dynamics NAV, może także komunikować się z innymi źródłami danych. Co istotne, jest to komunikacja bez „warstwy pośredniej”, którą najczęściej stanowi dedykowany zespół programistów, ponieważ narzędzie jest na tyle proste w obsłudze, że końcowi użytkownicy mogą sami budować raporty i wizualizacje.

W przypadku kadry zarządzającej profity z wykorzystania oprogramowania Power BI to: wysoka dynamika działania, możliwość przetworzenia dużych ilości danych, a także przejrzysty i interaktywny sposób prezentacji wyników analiz. To wszystko wprost przekłada się na usprawnienie procesów decyzyjnych oraz lepszy nadzór zarządczy.

Jednocześnie, Power BI może być z powodzeniem wykorzystywany jako narzędzie operacyjne we wszystkich działach biznesowych. Dzięki analizom dostępnym w czasie rzeczywistym pracownicy działów produkcji, sprzedaży czy logistyki mogą szybko wychwycić błędy lub szanse i sprawnie na nie zareagować. Możliwości Power BI ułatwiają też analizę efektywności funkcjonowania poszczególnych komórek organizacji i pozwalają w prosty oraz przystępny sposób ocenić ich realny wpływ na realizację celów biznesowych firmy.

Przykładowo, menedżerowie sprzedaży, mając bieżącą, detaliczną kontrolę nad działaniami sprzedażowymi, mogą od razu przekładać wnioski z analiz na wyniki. Szefowie projektów zyskują możliwość precyzyjnego kontrolowania kosztów projektów w trakcie ich realizacji. Kierownicy serwisów, śledząc na bieżąco napływające zgłoszenia, mogą decydować o wyborze najbardziej odpowiednich rozwiązań pod kątem kodów usterek i dochodowości umów serwisowych. Dla osób odpowiedzialnych za obszar produkcji, Power BI stanowi praktyczne narzędzie ułatwiające śledzenie skali produkcji w kwestii napływających zleceń i stanów magazynowych. Z kolei w przypadku pracowników działów finansowych, Power BI zapewnia funkcjonalności umożliwiające zwiększenie dynamiki analiz.

Marta Osiak,
Dynamics NAV Department Manager w EIP

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *