BiznesRynek

Większość polskich prezesów nie boi się recesji, planuje akwizycje i zwiększenie zatrudnienia

Pomimo niepewnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej dyrektorzy generalni największych firm w Polsce patrzą w przyszłość z optymizmem. 9 na 10 prezesów z Polski jest pewnych wzrostu przychodów swoich firm w ciągu najbliższych trzech lat, 44% zamierza dokonywać dużych przejęć, które będą miały znaczący wpływ na prowadzoną przez nich organizację, a 76% planuje zwiększyć liczbę pracowników – wynika z raportu KPMG 2022 CEO Outlook. W ramach rozwoju firm zamierzają przeznaczać środki inwestycyjne przede wszystkim na zakup nowych technologii. Rośnie też znaczenie ESG.

Większość polskich prezesów nie boi się recesji, planuje akwizycje i zwiększenie zatrudnienia

Większość (71%) globalnych liderów największych firm jest przekonanych, że światowa gospodarka będzie rosła w ciągu najbliższych trzech lat. Z kolei 68% biorących udział w badaniu dyrektorów generalnych z Polski jest przekonanych o odporności ich organizacji w perspektywie krótkoterminowej, a 92% spodziewa się wzrostu przychodów firmy w ciągu najbliższych trzech lat. Wbrew opinii 86% prezesów z największych firm na świecie, zaledwie 28% ankietowanych z Polski spodziewa się recesji w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Dodatkowo 80% liderów z Polski wyraziło przekonanie o wzroście PKB w dłuższym, trzyletnim okresie. Delikatne obawy, jeżeli chodzi o przewidywaną globalną recesję, widać tylko w zmniejszonym apetycie na przejęcia w porównaniu z poprzednim rokiem, choć mimo wszystko jest on nadal dosyć wysoki – wspomniane już 44% respondentów zapowiada akwizycje.

Pomimo deklarowanego optymizmu, liderzy zarządzający największymi firmami w Polsce już podjęli lub do końca bieżącego roku planują podjąć działania mające na celu dopasowanie strategii organizacji do możliwych skutków kryzysu gospodarczego. Największy odsetek prezesów skupił się na zwiększeniu produktywności swojej firmy.

“Rok 2022 zapisze się, jako kolejny z rzędu, w którym firmy musiały mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Najważniejszym z nich, szczególnie w naszej części Europy są implikacje wojny w Ukrainie. Oprócz napięć geopolitycznych na polskie firmy wpływ ma m.in. także presja inflacyjna, spowolnienie gospodarcze w kraju czy recesja u kluczowych partnerów handlowych. Jednak szybkie reagowanie oraz innowacyjne podejście do obecnych wyzwań może pozwolić nie tylko na adaptację, ale także czerpanie krótko- i długoterminowych korzyści. Ważne, aby sukcesom towarzyszyła dbałość o zrównoważony rozwój, szczególnie, że to właśnie ryzyko reputacyjne, w tym niedostosowanie do nastrojów klientów i społeczeństwa jest wśród prezesów z Polski wymieniane jako potencjalnie największe zagrożenie dla rozwoju ich organizacji w ciągu najbliższych lat” – skomentowała Stacy Ligas, Senior Partner, CEO KPMG w Polsce.

Przeczytaj również
Powstanie Europejska Federacja Chmur

Jednym z wyzwań zatrzymanie pracownika w firmie

W obliczu spowolnienia gospodarczego, część firm zaczyna skłaniać się do krótkofalowego wstrzymywania rekrutacji, a nawet redukcji etatów. Szczególnie jest to widoczne w przypadku przedstawicieli największych firm na świecie, spośród których 39% zamroziło już zatrudnienie, a 46% rozważa zmniejszenie zatrudnienia w ciągu najbliższych miesięcy. Mniej pesymistyczny obraz przedstawia się w przypadku prezesów z Polski. Jak wynika z analizy KPMG, 20% polskich prezesów już zamroziło zatrudnienie, a 32% rozważa zmniejszenie zatrudnienia w najbliższych miesiącach. Warto jednak zaznaczyć, że w dłuższej perspektywie 79% prezesów największych firm na świecie spodziewa się wzrostu zatrudnienia w ciągu najbliższych trzech lat. Więcej niż trzech na czterech prezesów z Polski deklaruje zamiar zwiększania zatrudnienia, z czego 68% przewiduje, że w najbliższych latach ich organizacje będą rosnąć zwiększając zatrudnienie o maksymalnie 5%.

Blisko trzy czwarte prezesów z Polski i globalnych organizacji zgadza się, że zdolność do zatrzymania pracowników w warunkach presji inflacyjnej i rosnących kosztów życia będzie mieć istotny wpływ na funkcjonowanie firmy. Coraz częściej wskazywany jest – zarówno w Polsce (28%), jak i globalnie (25%) jako najwyższy priorytet operacyjny w perspektywie trzyletniej – zestaw korzyści oferowanych pracownikom (EVP – employee value proposition) mający na celu przyciągnięcie i zatrzymanie najcenniejszych talentów. Na przestrzeni roku mimo rosnącego problemu inflacji o połowę zmalał priorytet dotyczący kapitału zabezpieczającego przed nią oraz zmianą kosztów produkcji (z 40% do 20%).

Konieczność digitalizacji to większe inwestycje w technologie

Ankietowani liderzy z Polski w połowie 2022 roku wskazali, że w ramach rozwoju firm zamierzają przeznaczać środki inwestycyjne przede wszystkim na zakup nowych technologii. Niewiele więcej niż jedna czwarta badanych opowiedziała się przy wyborze za inwestycjami w umiejętności swoich pracowników. W ciągu ostatniego roku wśród największych spółek w Polsce wzrosło przekonanie, że to właśnie zasoby technologiczne, a nie ludzkie, są kluczowe dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i będą one rozwijane w pierwszej kolejności. W tym czasie na innych rynkach nieznacznie wzrósł odsetek prezesów stawiających pracowników ponad technologie, jednak wciąż byli oni w mniejszości.

Przeczytaj również
Frontend dla rynku e-commerce

Aby nadążyć za innowacjami firmy muszą podejmować szybkie decyzje, zwłaszcza jeśli to one chcą być pionierami ustanawiającymi trendy rynkowe. Aż 84% prezesów największych firm w Polsce i 70% globalnie uważa, że powinni w szybszym tempie przekierowywać środki w kierunku nowych możliwości rozwoju cyfrowego, a zarazem wychodzić z inwestycji w obszarach przestarzałych technologicznie. W Polsce 76% dyrektorów generalnych deklaruje, że ich firmy kierują się agresywną strategią digitalizacji, której celem jest zdobycie lub utrzymanie pozycji innowacyjnej firmy. Jednocześnie aż 84% respondentów przyznało, że są zadowoleni z obecnego stanu ucyfrowienia swoich organizacji i alokują zasoby w innych obszarach.

Rośnie znaczenie ESG

Z raportu wynika również, iż ważnym narzędziem w rękach przedsiębiorstw staje się ESG. Programy związane z polityką środowiskową, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym z roku na rok przybierają na sile i wpływają na to jak oceniane są firmy w pozafinansowych ratingach. Prawie połowa dyrektorów generalnych z Polski (48%) zadeklarowała, że w perspektywie trzech lat proaktywne podejście do zagadnień społecznych (np. godnych płac, poszanowania praw człowieka) będzie kluczowym czynnikiem przyspieszającym strategię rozwoju ESG (34% odpowiedzi globalnie). Ponadto 68% osób zarządzających największymi firmami w Polsce uważa, że realizacja strategii i zobowiązań w zakresie ESG jest jednym z czynników, który będzie w istotny sposób wpływał na organizację w ciągu najbliższych trzech lat.

Okazuje się, że angażowanie się w programy ESG przekłada się na lepsze wyniki finansowe oraz wzrost przychodów przedsiębiorstw. W 2021 roku tylko 24% respondentów z Polski zgadzało się z tym twierdzeniem, podczas gdy w roku 2022 już dwa razy więcej – 48%. Z kolei 76% prezesów w Polsce uważa, że główne globalne wyzwania ESG, takie jak nierówność dochodów i zmiany klimatyczne, stanowią zagrożenie dla długoterminowego wzrostu i wartości ich organizacji.

Przeczytaj również
Fundusz EQT zwiększa zaangażowanie w IFS i wspiera realizację nowej strategii

“Współcześni prezesi rozumieją, że ESG nie jest już tylko dodatkiem do polityki firmy, a kluczowym sterownikiem przyspieszającym strategię rozwoju. Świadomość rosnącej wagi działań w obszarze społecznym i środowiskowym oraz ich wpływu na wyniki finansowe i wzrost przychodów jest dostrzegalna w tegorocznym badaniu, w ciągu roku wzrosła dwukrotnie. Dyrektorzy generalni coraz częściej rozumieją, że firmy stosujące zasady zrównoważonego rozwoju są w stanie najlepiej zabezpieczyć talenty, wzmocnić zestaw korzyści oferowanych pracownikom (EVP), przyciągnąć lojalnych klientów i pozyskać kapitał. ESG zmieniło się z wizerunkowego dodatku w integralną część długoterminowego sukcesu finansowego” – podsumowała Iwona Galbierz-Sztrauch, Partner, Lider Usług Doradczych dla Sektora Finansowego, Lider ESG w KPMG w Polsce.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *