PracaRynek

4 najbardziej pożądane kompetencje na rynku pracy

Budowanie przez pracowników odpowiednich umiejętności i zdolności do elastyczności oraz rozwoju w szybko zmieniającym się realiach staje się obecnie kluczową kwestią. Nawet 68% liderów HR stwierdziło w badaniu Gartnera CHRO w 2021 roku, że krytyczne umiejętności i kompetencje są ich głównym celem na nadchodzące lata.

4 najbardziej pożądane kompetencje na rynku pracy

Jakie są zatem te pożądane umiejętności krytyczne na przyszłość? W jaki sposób liderzy HR mogą wprowadzić i rozwinąć te kompetencje w swoich zespołach? Na te pytania odpowiedzi udzielili specjaliści z firmy HRForecast.

Umiejętności cyfrowe

Umiejętności cyfrowe obejmują szeroki zakres kompetencji: od korzystania z Internetu, komputerów i oprogramowania, pracy z mediami społecznościowymi oraz narzędziami komunikacyjnymi, do bezpieczeństwa online, zarządzania prywatnością danych, umiejętności wyszukiwania informacji i innych. Ich posiadanie staje się niemal powszechnym wymogiem dla pracowników, niezależnie od branży. Przykładowo, w samej Wielkiej Brytanii, umiejętności cyfrowe wymienione są w 82% ogłoszeń o pracę online.

Stanowiska wymagające umiejętności korzystania z technologii cyfrowych są wyżej opłacane, pomagają w rozwoju kariery, a nawet pozwalają uniknąć ryzyka automatyzacji. Na przykład konkretne umiejętności cyfrowe, takie jak projektowanie, pisanie czy komunikacja, są trudne do zautomatyzowania i pozostają kluczowe dla biznesu.

Analityka danych

Uczenie maszynowe, prawdopodobieństwo i statystyka, zarządzanie danymi, ekonometria i inne umiejętności związane z nauką o danych oraz analityką pozwalają kandydatom wyróżnić się w procesach rekrutacji.

Zapotrzebowanie rynku na umiejętności w zakresie danych i analityki w połączeniu z cyfryzacją kształtuje również zapotrzebowanie na specjalistów z praktyczną znajomością konkretnych rozwiązań technologicznych, narzędzi i platform, niezbędnych do przetwarzania, zarządzania i wizualizacji danych. Oczywiście każda funkcja uwzględnia inne narzędzia do opanowania, np. specjaliści ds. marketingu, HR, handlu detalicznego i inżynierii będą musieli zagłębić się w odrębne platformy.

Przeczytaj również
W 2021 roku działy IT będą nadal odczuwać silną presję ze strony biznesu

Niezbędne umiejętności mogą obejmować np. znajomość co najmniej jednego analitycznego języka programowania, takiego jak R, MATLAB lub Python, podstawy SQL do pisania prostych zapytań do bazy danych oraz zaawansowane umiejętności obsługi programu Microsoft Excel.

Myślenie krytyczne i umiejętności interpersonalne

Oprócz wspomnianych wcześniej umiejętności związanych z cyfryzacją koncepcja przyszłego miejsca pracy wymaga również wzmocnienia umiejętności poznawczych i interpersonalnych.

Aby organizacje były gotowe do wprowadzania innowacji i stawiania czoła przyszłym wyzwaniom, pierwszą rzeczą, którą liderzy HR muszą napędzać, jest elastyczność pracowników i ich zdolność do adaptacji do zmian w miejscu pracy.

Ważne jest także rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, wyszukiwania istotnych informacji, wykrywania uprzedzeń, zadawania właściwych pytań, aktywnego słuchania, opowiadania historii i innych umiejętności związanych z krytycznym myśleniem oraz komunikacją. Pracownicy powinni również posiadać umiejętności takie, jak współpraca, zdolność do rozwiązywania konfliktów, motywowanie i wzmacnianie innych, wspieranie kultury inkluzywności, wykazywanie empatii, towarzyskości i ogólnie rozwijanie relacji w miejscu pracy.

Umiejętności przywódcze

Umiejętności takie, jak pomaganie innym w rozwoju, dawanie przykładu, napędzanie zmian i innowacji, wykazywanie się odpowiedzialnością i wytrwałością oraz inspirowanie innych są niezbędne do budowania przyszłościowej organizacji.

Według badania przeprowadzonego przez firmę McKinsey, dziewięciu na dziesięciu prezesów uważa, że umiejętności przywódcze są niezbędne, zwłaszcza w przypadku stale rozwijających się i ekspansywnych firm. Stworzenie takiej kultury wymaga jednak wdrożenia wielu praktyk. Wśród nich są: mentoring, utrzymywanie regularnych informacji zwrotnych, zapewnienie możliwości rozwoju oraz zachęcanie pracowników do udziału w szkoleniach z zakresu umiejętności przywódczych.

Przeczytaj również
Transition Technologies Managed Services dołączyła do Innovation Hub NATO
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.