Branża ITRynek

Dobre wyniki TenderHut i plany giełdowe na 2021 rok

Mimo zawirowań w gospodarce spowodowanych globalną pandemią, spółka TenderHut odnotowała zwiększenie przychodów na poziomie 9,55 mln zł (+21,5% rdr). Z kolei skonsolidowany przychód Grupy Kapitałowej TenderHut najprawdopodobniej zamknie miniony rok z wynikiem prawie 46 mln zł. W 2021 roku spółka planuje natomiast wejście na giełdę – najpierw na rynek NewConnect, a następnie na główny parkiet, informują jej przedstawiciele.  

Dobre wyniki TenderHut i plany giełdowe na 2021 rok
Robert Strzelecki, prezes zarządu TenderHut   Fot. Tomek Pikula

Mimo, że branża IT stosunkowo łagodnie przeszła pandemię, to nie obyło się bez zawirowań na globalnych rynkach, na których działa Grupa TenderHut. Jak podkreślają jej przedstawiciele, zwłaszcza pierwsza fala koronawirusa spowodowała zamrożenie realizacji kilku ważnych dla spółki projektów. Straciła ona także klientów z branży travel. „Jednak po chwilowym przetasowaniu zaczęliśmy odrabiać straty. 2020 rok spowodował przyspieszenie uruchomienia kilku strategicznych projektów w grupie, których owoce zaczęliśmy zbierać już w ostatnim kwartale ubiegłego roku” – wyjaśnia Robert Strzelecki, prezes zarządu TenderHut. „Finalnie spółka uzyskała prawie 46 mln zł przychodu. To mniej niż zakładaliśmy, jednak biorąc pod uwagę pierwszą trudną połowę roku uważam, że osiągnęliśmy świetny wynik” – dodaje.

Miniony rok był także czasem na uporządkowanie struktury grupy kapitałowej i przygotowania jej do debiutu na giełdzie. Pierwszym etapem będzie rynek NewConnect. To jednak tylko pierwszy krok. „Docelowo chcemy być notowani na głównym parkiecie, który umożliwiłby nam pozyskanie finansowania strategicznych projektów i wejście do grona dużych graczy IT na polskim rynku kapitałowym” – podkreśla Robert Strzelecki.

Spółka zamierza nadal realizować swoją strategię rozwoju. Nowe biura pojawią się między innymi w USA, aby wspomóc realizację idei obsługi klientów w myśl zasady “Follow the sun”, czyli w każdej strefie czasowej przez 24/h na dobę 7 dni w tygodniu. Rynki, na których Grupa zamierza realizować sprzedaż, to głównie kraje skandynawskie, Wielka Brytania, Chiny i USA oraz Japonia. Oprócz swojej głównej działalności, jaką jest outsourcing usług IT, TenderHut rozwija także własne produkty, które po fazie wewnętrznej akceleracji zasilają grono spółek od niej zależnych, tworząc portfolio dla VenturesHut, podkreślają specjaliści firmy.

Wewnętrzny fundusz innowacyjności

VenturesHut to koncept, według którego wszystkie start-upy powstające w Grupie TH, będą funkcjonowały w ramach własnego funduszu kapitałowego. Do tej pory spółka zrealizowała szereg projektów corp-upowych, które już odniosły rynkowy sukces. Przypomnijmy, że są wśród nich: Zonifero, Grow Uperion, czy najnowsze dziecko spółka Holo4Med. Idea własnej kuźni start-upów skupionych wokół tworzenia rozwiązań dotyczących konkretnych zagadnień biznesowych, ma być przewagą konkurencyjną całej grupy. Spółki te nie tylko szybko akcelerują i stają się samodzielne, ale także cieszą się ogromnym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych, podkreślają przedstawiciele TenderHut.

W 2020 roku dwie spółki z Grupy zamknęły swoje rundy crowdfundingowe w mniej niż tydzień. Grow Uperion – start-up tworzący innowacyjne rozwiązania do motywowania pracowników w 8 godzin zebrał 1 milion zł przy wycenie pre money na poziomie 10 mln zł. Z kolei spółka Holo4Labs, tworząca autorskie oprogramowanie na HoloLens służące do przeniesienia pracy w laboratoriach badawczych do świata Mixed Reality, zebrała 1,2 mln zł w 3,5 dnia. Oba te start-upy są przykładem tego, jak w korporacjach mogą powstawać innowacje.

Ponadto Grupa rozwijając własne start-upy lub spółki celowe, tworzy portfolio, które w przyszłości ma zapewnić jej zwrot z inwestycji. Przykładem takiego działania są wyniki spółki Solution4Labs wchodzącej w jej skład, a zajmującej się transformacją cyfrową w laboratoriach. W 2020 roku została ona ujęta wśród 50 najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w Europie Centralnej w rankingu Deloitte Technology Fast 50. W latach 2016-2019 Solution4Labs wypracowała wzrost przychodów na poziomie 2367% i ten wynik zagwarantował jej 7. miejsce w Europie Centralnej oraz 3. miejsce w Polsce. Start-upy takie jak Holo4Med, Zonifero, Grow Uperion czy Holo4Labs działają w branżach, które w wyniku pandemii rozwijają się w błyskawicznie – podsumowują przedstawiciele TenderHut.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *