Zmiany kadrowe

Giordano Albertazzi nowym dyrektorem generalnym Vertiv

W roli CEO zapowiada działania zmierzające m.in. do poprawy efektywności operacyjnej, zwiększeniu dochodów, a także wdrażaniu innowacji. Stanowisko objął z początkiem roku.

Giordano Albertazzi nowym dyrektorem generalnym Vertiv

“Jestem zaszczycony, że mogę przejąć stery Vertiv jako CEO. Cieszę się na bliską współpracę z naszym zespołem kierowniczym i pracownikami na całym świecie, aby nadal zwiększać wartość, którą tworzymy dla naszych klientów, dalej wzmacniać nasze wyniki finansowe i tworzyć długoterminową wartość dla naszych udziałowców. Jak zapowiedziałem pracownikom firmy Vertiv, będziemy pracować nad wykorzystaniem naszego pełnego potencjału, koncentrując się na budowaniu wysokowydajnej kultury współpracy i innowacji, instytucjonalizacji doskonałości operacyjnej i jej realizacji, a ostatecznie na zapewnieniu rentownego wzrostu i poprawy przepływów gotówki” – zapowiada Giordano Albertazzi, nowy dyrektor generalny firmy Vertiv. Pod jego kierownictwem nastąpić ma również rozwój współpracy z klientami, ukierunkowany na zaspokojenie potrzeb infrastrukturalnych oraz biznesowych w obszarze centrów danych i w zakresie sieci oraz aplikacji przemysłowych. Giordano Albertazzi ma angażować się też we wprowadzenie optymalizacji pozwalających na zapewnienie efektywnego funkcjonowania firmy w warunkach niepewności makroekonomicznej.

Równolegle Giordano Albertazzi będzie nadal bezpośrednio odpowiedzialny za działalność operacyjną firmy Vertiv w regionie obu Ameryk. Jego rezygnacja z funkcji dyrektora ds. operacyjnych oznacza też, że nadzór operacyjny nad bieżącą działalnością firmy będzie spoczywał na prezesach regionalnych.

Giordano Albertazzi jest związany z firmą Vertiv od 6 lat. Wcześniej, przez ponad dekadę, pracował w firmie Emerson Network Power, gdzie odpowiadał m.in. za działalność w regionie EMEA. Pracował też w lokalnych strukturach firmy Emerson we Włoszech i na Słowacji.

Przeczytaj również
Sylwia Pyśkiewicz nową prezes zarządu Equinix w Polsce
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *