Infrastruktura

Jak zarządzać centrami danych podczas upałów?

Ekstremalne upały, które obciążają gospodarki na całym świecie, doskwierają także sektorowi data center. Spowodowały m.in. przestoje i zakłócenia w Wielkiej Brytanii, wpłynęły na zmniejszenie produkcji w elektrowniach we Francji, a także wzbudziły obawy dotyczące zużycia wody w obszarach dotkniętych suszą na całym świecie. Jak centra danych mogą przetrwać fale upałów? Przedstawiciele Vertiv przygotowali pięć rekomendacji dla operatorów data center.

Jak zarządzać centrami danych podczas upałów?
Źródło: Vertiv

Aby zapewnić skuteczne chłodzenie systemów oraz zagwarantować dostępność centrów danych, eksperci Vertiv zalecają natychmiastowe podjęcie następujących działań:

  • W zależności od obciążenia danego bloku, należy uruchomić jak najwięcej sprzętu, aby zrównoważyć poziom obciążenia, a więc także potrzebę chłodzenia każdego urządzenia. Uzyskanie jak najbardziej zbliżonych do siebie współczynników obciążenia jednostek chłodzących spowoduje, że ciśnienie czynnika chłodniczego będzie niższe, więc wyeliminowane zostanie ryzyko wystąpienia wycieków zdarzających się przy wysokim ciśnieniu i wysokiej temperaturze otoczenia. Zapewni to również bardziej efektywny punkt pracy systemu chłodzącego.
  • W przypadku jednostek chłodzących bazujących na kompresorze (DX) zalecane jest stworzenie planu regularnych konserwacji, w tym kwartalne lub częstsze czyszczenie wężownic skraplacza. Brak ich właściwego i regularnego czyszczenia może spowodować obniżenie ogólnej wydajności jednostki klimatyzacji precyzyjnej w większym stopniu niż wpływ samej temperatury otoczenia. Dodatkowo, utrzymanie prawidłowego poziomu ilości czynnika chłodniczego pomaga w sprawnym funkcjonowaniu wydajności i sprawności operacyjnej.

Niespotykane temperatury, które obserwujemy na całym świecie, wywierają zwiększoną presję na operatorów centrów danych i dostawców infrastruktury, stawiając przed nimi wyzwanie utrzymania niezawodności i ciągłości komunikacyjnej . “Ekstremalne zjawiska pogodowe podkreślają znaczenie posiadania porządnie opracowanego planu konserwacji i czyszczenia, dostosowanego do specyficznych warunków panujących w regionie operatora centrum danych. Zarządzający takimi placówkami powinni być przygotowani na ponoszenie kompromisów związanych z wyższymi kosztami operacyjnymi, wynikającymi z posiadania zbyt dużej ilości sprzętu. Istotna tu jest współpraca z wykwalifikowanym dostawcą usług dla centrów danych, w wyniku której powstanie plan konserwacji odpowiadający wymaganiom stawianym przez obecne warunki klimatyczne i związanej z nimi niepewności w przyszłości” – komentuje Steve Madara, wiceprezes ds. sprzedaży rozwiązań klimatyzacji precyzyjnej w firmie Vertiv.

W miarę dalszego ocieplania się planety i nasilania się kryzysu klimatycznego, ekstremalne zjawiska pogodowe staną się jeszcze bardziej powszechne. Działaniom krótkoterminowym będą musiały towarzyszyć bardziej długoterminowe, systemowe zmiany w branży.

“Powinniśmy patrzeć i uczyć się od podmiotów z takich regionów jak Bliski Wschód, Afryka i Australia, które już przystosowały się do wysokich temperatur przez większą część roku. Gdy to zrobimy, unikniemy obecnych problemów w przyszłości. Musimy ponownie przeanalizować plany zagospodarowania przestrzeni na dachach i przeprojektować rozmieszczenie infrastruktury centrów danych nie tylko pod kątem pojemności, aby wytrzymała wyższe obciążenia cieplne” – uważa Steve Madara.

Pozostałe najlepsze praktyki i porady ekspertów Vertiv, dotyczące długoterminowych działań, obejmują:

  • Rozważenie różnych rodzajów systemów chłodzenia, w tym zanurzeniowego, pozbawionego wody i jak też rozwiązania chłodzenia ewaporacyjnego, zaprojektowane w celu zapewnienia niezawodności i wydajności w środowiskach o wysokiej temperaturze.
  • Jeśli źródłem energii są ogniwa słoneczne, należy wziąć pod uwagę spadek ich wydajności wraz ze wzrostem temperatury otoczenia.
  • Zamiast polegać wyłącznie na danych historycznych w celu określenia pojemności centrum danych – takich, które nie uwzględniają obecnych ekstremalnych temperatur – należy zastosować modelowanie predykcyjne.
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *