PracaSztuczna inteligencjaPolecane tematy

Już 39% użytkowników jest gotowych płacić za korzystanie z Generatywnej AI

Blisko połowa konsumentów w Polsce słyszała o generatywnej sztucznej inteligencji. Świadomość istnienia tej technologii deklaruje nawet 84% Polaków poniżej 24 roku życia, ale zaledwie 20% osób powyżej 55 lat. Jak wynika z raportu Digital Consumer Trends 2023, firmy Deloitte, 40% użytkowników rozwiązań opartych na generatywnej AI wykorzystuje je przynajmniej raz w tygodniu, a blisko 40% ankietowanych dopuszcza ponoszenie opłat za tego typu narzędzia, choćby w celu podniesienia efektywności swojej codziennej pracy. Jednocześnie pracownicy obawiają się, że AI może zastąpić ich w wykonywaniu obowiązków zawodowych.

Już 39% użytkowników jest gotowych płacić za korzystanie z Generatywnej AI

Jak wynika z badania, jedna czwarta osób, która używała generatywnej AI twierdzi, że korzystała z tych rozwiązań tylko raz czy dwa lub „na próbę”, ale już 30% sięga po te narzędzia raz w tygodniu. Z kolei co dziesiąty użytkownik wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję co najmniej raz dziennie. Znaczącej części zwolenników stosowania nowej technologii nie odstrasza również konieczność płacenia za jej użytkowanie. Jak już wspomniano, ponad jedna trzecia respondentów (39%) obecnie korzystających z rozwiązań generatywnej AI dopuszcza ponoszenie opłat za tego typu narzędzia, podczas gdy jedynie co czwarty zdecydowanie odrzuca taką możliwość.

W analizie Deloitte czytamy, że co piąty użytkownik generatywnej sztucznej inteligencji korzysta z niej w związku z pracą zawodową, podczas gdy 57% ogółu respondentów przyznało, że nie wie lub nie ma jasności czy pracodawca zgodziłby się na wykorzystywanie tych rozwiązań do celów służbowych. I tak, dwie trzecie ankietowanych użytkowników wykorzystuje nowe rozwiązania AI do celów prywatnych, a 44% w celach edukacyjnych. Niemal trzy czwarte osób w wieku 18-24 lata korzystających z generatywnej sztucznej inteligencji, robi to właśnie w związku z nauką.

Przeczytaj również
eRADS - powstanie polska, oparta o AI platforma do wspomagania diagnostyki raka prostaty

“Nie tylko studenci i pracownicy coraz częściej sięgają po rozwiązania bazujące na generatywnej sztucznej inteligencji. Jak pokazał nasz raport Unlocking the power of AI, ponad 90% firm zamierza osiągnąć wyższy poziom dojrzałości w zakresie sztucznej inteligencji w ciągu najbliższych 3 lat, co widzimy także na polskim rynku” – komentuje Marcin Kruczyk, dyrektor w zespole Artificial Intelligence & Data w Deloitte.

Obawa o rywalizację ze sztuczną inteligencją

Jak wynika z raportu, blisko połowa (42%) respondentów z grupy, która słyszała o generatywnej sztucznej inteligencji, uważa, że jej wykorzystanie może przyczynić się do spadku liczby miejsc pracy, a blisko co trzeci badany (28%) spośród grona świadomych istnienia tej technologii uważa, że w przyszłości może ona przejąć część zadań, które wykonuje. Co ciekawe, spośród osób posiadających osobiste doświadczenia w wykorzystaniu nowej technologii, aż 38 proc. obawia się zastąpienia przez AI.

Jak podkreślają autorzy badania, kluczowe jest zatem znalezienie równowagi pomiędzy pozyskiwaniem nowych kompetencji dla organizacji z zewnątrz, a budową ich w istniejących zespołach. Organizacje potrzebują zrozumieć, w jakim stopniu generatywna AI może wkroczyć do ich branży oraz jak w związku z tym wykorzystać potencjał tej technologii. Zatem nie tylko uregulować jej wykorzystanie w ramach organizacji, określić role i zadania z wykorzystaniem nowych możliwości, zidentyfikować potrzebne kompetencje i rozwój brakujących umiejętności, ale także jak zatrzymać kluczowych pracowników.

Świadomość potencjalnych błędów AI

Trzeba również podkreślić, że jedna czwarta wszystkich respondentów przyjęła błędne założenie, że sztuczna inteligencja zawsze generuje odpowiedzi zgodne z prawdą. Tyle samo ankietowanych wskazało, że uzyskiwane odpowiedzi co do zasady mają charakter obiektywny. Jednocześnie jednak ponad 50% badanych w Polsce nie ma jednoznacznej opinii co do niezawodności otrzymywanych wyników lub wiedzy, jak patrzeć na otrzymywane rezultaty.

Przeczytaj również
5 najbardziej pożądanych specjalizacji w IT w 2022 roku

“W nadchodzącym roku oczekuje się większego nacisku na efektywność i dokładność generatywnej AI, co wymaga świadomości potencjalnych błędów i ryzyk. Ważne jest stworzenie regulacji, które nie tylko chronią prywatność i dane użytkowników, ale także zapewniają odpowiedzialność twórców AI. Kluczowe dla przyszłości sektora będzie zrozumienie takich aktów prawnych jak AI Act w Unii Europejskiej czy GDPR oraz właściwe przeniesienie ich na grunt prawa krajowego i regulacji obowiązujących w firmach. Ważne jest, by konsumenci byli nie tylko dobrze poinformowani o możliwościach samej technologii i konieczności weryfikacji wyników, ale też świadomi istniejącego prawa i ochrony, jaką im daje​” – podsumowuje Piotr Mechliński, partner associate, Risk Analytics & AI w Deloitte.

Pełna wersja raportu Digital Consumer Trends 2023 znajduje się tutaj.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *