AnalitykaPracaCDOPolecane tematy

Kompetencje w zakresie analizy i interpretacji danych coraz bardziej w cenie

Systematyczny wzrost ilości danych generowanych, gromadzonych i przetwarzanych przez organizacje biznesowe stwarza nowe potrzeby kompetencyjne w zakresie umiejętnej analizy, selekcji wartościowych i potrzebnych danych, a także – efektywnego ich wykorzystania. Niezbędne stają się nie tylko stosowne rozwiązania informatyczne, ale też kompetencje. Tymczasem na polskim rynku liczba doświadczonych specjalistów z obszaru data science jest ograniczona.

Kompetencje w zakresie analizy i interpretacji danych coraz bardziej w cenie

Rosnące zapotrzebowanie organizacji biznesowych w zakresie umiejętności wykorzystania zaawansowanych narzędzi analitycznych sprawia, że już dziś kompetencje z zakresu data science są wysoce opłacane. Specjaliści posiadający doświadczenie w zakresie analizy, selekcji i efektywnego wykorzystania danych są poszukiwani na całym świecie. W obliczu rosnącego znaczenia zaawansowanej analityki coraz istotniejsza staje się potrzeba kształcenia specjalistów data science. Był to jeden z głównych tematów odbywającej się w Warszawie konferencji „Advanced Analytics and Data Science”.

Rosnące oczekiwania biznesowe względem zastosowania danych w poszczególnych procesach biznesowych, większa ich dostępność, a także chęć budowania organizacji funkcjonujących w oparciu o dane powodują, że w firmach potrzebne stają się kompetencje w zakresie modelowania danych oraz tworzenia i implementacji modeli analitycznych. Nie mniej ważna jest też umiejętność trafnej interpretacji wyników coraz bardziej złożonych i rozległych analiz – w sposób dostosowany do kontekstu danej organizacji. Zdaniem uczestników konferencji „Advanced Analytics and Data Science” dziś na rynku brakuje
specjalistów, którzy łączą wiedzę techniczną z umiejętnościami miękkimi, niezbędnymi aby formułować oraz przekazywać wnioski z analiz w sposób czytelny i użyteczny dla użytkowników i osób decyzyjnych po stronie biznesu. “Liczba specjalistów w Polsce posiadających bogate, wieloletnie doświadczenia z obszaru data science jest ograniczona, co implikuje ich niską dostępność. Na szczęście istnieje wiele ośrodków akademickich, które kształcą osoby o wystarczających umiejętnościach i chęciach podjęcia się roli data scientist” – podkreśla Rafał Latkowski, Data, Delivery & Technology Director w PAYBACK Polska.

Przeczytaj również
Badanie Citrix: Polskie instytucje finansowe widzą konieczność zwiększania bezpieczeństwa IT

Rosnące oczekiwania biznesowe względem zastosowania danych w poszczególnych procesach biznesowych, większa ich dostępność, a także chęć budowania organizacji funkcjonujących w oparciu o dane powodują, że w firmach potrzebne stają się kompetencje w zakresie modelowania danych oraz tworzenia i implementacji modeli analitycznych. Nie mniej ważna jest też umiejętność trafnej interpretacji wyników coraz bardziej złożonych i rozległych analiz – w sposób dostosowany do kontekstu danej organizacji.

Zorganizowana już po raz piąty konferencja była okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz prezentacji najlepszych praktyk w zakresie zastosowań zaawansowanej analityki i innych innowacyjnych technologii w różnych branżach i obszarach biznesowych. Omawiano również praktyczne aspekty związane z cyfrową transformacją biznesu. “W naszej firmie znaleźliśmy optymalny model działania, uwzględniający precyzyjną selekcję kandydatów połączoną z bogatym pakietem szkoleń uzupełniających ewentualne braki w doświadczeniu i umiejętnościach pozyskiwanych kandydatów. Podobny model działania mają niektóre firmy, dla których głównym obszarem działalności jest data science na potrzeby własne, zewnętrzne lub sprzedaż narzędzi analitycznych. Niestety firmy zaczynające drogę z zaawansowaną analityką danych muszą dopiero budować wewnętrzne kompetencje w tym zakresie i często są skazane na konsulting zewnętrzny lub długi proces rekrutacji” – mówi Rafał Latkowski.

Uczestnicy odbywającej się w Szkole Głównej Handlowej konferencji podkreślali duże znaczenie współpracy sektora biznesowego z uczelniami wyższymi w zakresie budowania kadr niezbędnych w kontekście dzisiejszych i przyszłych potrzeb rynku pracy. “Data scientist jest najbardziej pożądaną specjalizacją, która będzie się rozwijać przez najbliższe lata. Szkoła Główna Handlowa współpracuje z przedstawicielami biznesu i reaguje na ich potrzeby, tworząc program kształcenia w taki sposób, aby dostarczać na rynek odpowiednio przygotowanych ekspertów. Co roku mury uczelni opuszcza pokaźna liczba absolwentów z Certyfikatem SAS i praktycznie wszyscy znajdują zatrudnienie w silnych zespołach analitycznych w wiodących firmach na rynku” – mówi profesor Ewa Frątczak, Kierownik Zakładu Analizy Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych, w Instytucie Statystyki i Demografii, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Przeczytaj również
Python najbardziej przyszłościowym językiem programowania wg studentów

Konferencja „Advanced Analytics and Data Science” została objęta patronatem honorowym Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i została zorganizowana we współpracy z SAS Polska. ITwiz był jednym z patronów medialnych konferencji.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *