AdvertorialCDOBEST100 - ranking 2018Polecane tematy

Nadchodzi czas małych i średnich przedsiębiorstw!

Advertorial

Małe i średnie przedsiębiorstwa postrzegają chmurę obliczeniową jako niezbędny czynnik, mający wpływ na ich konkurencyjność. Istotnie, model cloud computing może pomóc małym firmom w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej – i to na globalnych rynkach.

Nadchodzi czas małych i średnich przedsiębiorstw!

Przez dekady wysokie koszty sprzętu komputerowego i oprogramowania sprawiały, że małe i średnie przedsiębiorstwa, chcące rozwinąć swoją działalność na globalnych rynkach, znajdowały się na przegranej pozycji. Pomimo tego, że lokalnie przedsiębiorstwa te działają szybko i elastycznie, przez co łatwiej im jest dostosować się do wymagań klientów, to tylko niewielki ich odsetek może pozwolić sobie na zbudowanie kompletnej infrastruktury IT, niezbędnej do właściwego przeprowadzenia procesu międzynarodowej ekspansji sprzedaży i operacji biznesowych. Model chmury obliczeniowej, po latach dyskusji – często niemających poparcia w praktyce biznesowej – zmienia warunki konkurowania w realiach globalnej gospodarki, mniejszym firmom dając szansę na skuteczną rywalizację z większymi gigantami.

Za sprawą chmury firmy z sektora MŚP nie muszą już inwestować w budowę drogiej infrastruktury IT, wspierającej funkcje biznesowe niezbędne do prowadzenia nowoczesnego, a w szczególności rozproszonego pod względem geograficznym, biznesu. Model cloud computing pozwala w efektywny kosztowo sposób korzystać z potrzebnych narzędzi – także tych, które do tej pory były osiągalne jedynie dla dużych korporacji – bez względu na fizyczną lokalizację poszczególnych pracowników. Prowadzenie biznesu na dużą skalę staje się więc zdecydowanie łatwiejsze.

Zarządzanie procesami PLM w chmurze przyspiesza tempo innowacji w erze transformacji cyfrowej

Rozwiązania chmurowe już dziś zmieniają nastawienie małych i średnich firm także w kontekście procesów zarządzania tradycyjnymi łańcuchami dostaw, w ślad za tym idą też zmiany w podejściu do procesu kreowania wartości. Nic dziwnego. Zaletą usług w chmurze, w porównaniu z modelem klasycznym jest to, że wysiłek organizacyjny i wydatki związane z instalacją i eksploatacją infrastruktury IT mogą zostać znacznie zmniejszone, a „uwolniony” w ten sposób budżet alokowany w ramach innych projektów biznesowych. Potwierdzają to choćby wnioski płynące ze zleconego przez firmę Dassault Systèmes badania zatytułowanego: „Następny etap transformacji cyfrowej w Niemczech: technologia PLM w chmurze kluczem do większej innowacyjności produktu i wydajności”. Analizy przeprowadzone przez IDC na grupie 100 przedstawicieli niemieckich firm koncentrują się na obszarach związanych z zarządzaniem cyklem życia produktów i potwierdzają wartość modelu chmury obliczeniowej dla procesów PLM.

Przeczytaj również
Chmura hybrydowa dla przemysłu – dlaczego warto na nią postawić?

Nadchodzi czas małych i średnich przedsiębiorstw!

Model cloud computing pozwala w efektywny kosztowo sposób korzystać z potrzebnych narzędzi – także tych, które do tej pory były osiągalne jedynie dla dużych korporacji. Prowadzenie biznesu na dużą skalę staje się więc zdecydowanie łatwiejsze.
Dariusz Kudzia,
General Manager Poland at Dassault Systèmes

Według uczestników badania najistotniejszym czynnikiem decydującym o wyborze rozwiązania tej klasy pozostaje ogólny koszt wdrożenia. Duże znaczenie ma również możliwość szybkiego wdrożenia oprogramowania. Ceniona jest też łatwość integracji, a także ich dynamika rozwoju funkcjonalnego. Wszystkie te oczekiwania wprost idealnie wpasowują się w istotę modelu chmury obliczeniowej. Warto również wspomnieć, że w modelu Cloud computing zarządzanie zasobami IT na etapie eksploatacji – w tym skalowanie w zależności od rozwoju firmy, aktualizacje oprogramowania oraz kwestie bezpieczeństwa – leży w gestii dostawcy usługi.

Wśród głównych oczekiwań funkcjonalnych względem rozwiązań PLM wymieniane są m.in. łatwość integracji z rozwiązaniami partnerów i dostawców, wsparcie wersjonowania i śledzenie wprowadzanych zmian, wsparcie pracy zespołowej bezpośrednio na planach, dokumentach czy rysunkach, a także funkcje z zakresu wizualizacji oraz raportowania. Rozwiązania oferowane w modelu chmury obliczeniowej dobrze wpisują się również i w tego rodzaju potrzeby. Wymienione cechy rozwiązań opartych na modelu chmury obliczeniowej podnoszą ogólną sprawność przedsiębiorstwa. Odpowiadają też wymaganiom stawianym rozwiązaniom klasy PLM zarówno przez działy IT, jak i te skoncentrowane na podstawowym biznesie.

Firmy, które wzięły udział w badaniu IDC, przy wyborze oprogramowania PLM kierowały się przede wszystkim kryterium wartości (w kontekście najniższego możliwego kosztu), szybkiej dostępności usługi i dużego stopnia standaryzacji. To właśnie w tym zakresie rozwiązania chmurowe przewyższają klasyczny model on-premise. Mając to na uwadze, nie dziwi fakt, że 56% badanych niemieckich przedsiębiorstw korzysta już z części usług PLM w chmurze, a pozostałe są gotowe na przeniesienie części swoich rozwiązań PLM z modelu on-premise do środowiska chmury.

Przeczytaj również
Rozwiązania Oracle Fusion Cloud z nowymi możliwościami automatyzacji procesów i przewidywania zdarzeń

Praktyka pokazuje również, że w ostatnich latach istotnie zmniejszyła się liczba zastrzeżeń względem technologii chmurowych, ustępując miejsca konstruktywnej dyskusji na temat wartości dodanej tego modelu zarządzania zasobami IT. Na przykładzie rozwiązań klasy PLM widać, że firmy uznawane za prekursorów inwestycji w obszarze Przemysłu 4.0, częściej niż ich konkurenci, korzystają z usług w chmurze, odnotowując znaczne korzyści wynikające z większej integracji hali produkcyjnej, cyfrowej ciągłości procesu tworzenia wartości dodanej i nowych modeli biznesowych. Zdaniem ekspertów IDC „PLM w chmurze pełni w tym przypadku rolę akceleratora innowacji w erze transformacji cyfrowej”.

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA MOGĄ POPRAWIĆ WYDAJNOŚĆ PRZY MINIMALNYCH KOSZTACH IT – STUDIUM PRZYPADKU BRM AERO

Nadchodzi czas małych i średnich przedsiębiorstw!

Założona w 2009 roku firma BRM Aero specjalizuje się w produkcji ultralekkich i lekkich samolotów sportowych. Produkcja jest realizowana nierzadko w sposób jednostkowy, pozwalający zagwarantować dopasowanie wyrobów do wymogów klientów. Jako nowoczesne, małe przedsiębiorstwo produkcyjne, BRM Aero z powodzeniem wykorzystuje rozwiązania Dassault Systèmes, które zapewniają zaplecze niezbędne do realizacji założonych celów biznesowych. Od 2017 roku w firmie BRM Aero wykorzystywane jest, oparte na modelu chmury obliczeniowej i działające w ramach platformy 3DEXPERIENCE, rozwiązanie branżowe „Engineered to Fly”. Rozwiązanie to zapewnia inżynierom BRM Aero rozbudowane możliwości w zakresie modelowania trójwymiarowego oraz symulacji elementów konstrukcyjnych samolotów. W szczególności złożonych powierzchni wykonanych z blachy. Za sprawą tego rodzaju funkcjonalności zespół BRM Aero może wirtualnie analizować koncepcje projektowe, uzupełniać je złożonymi kształtami oraz sprawdzać ich wykonalność w warunkach produkcyjnych.

Rozwiązania Dassault Systèmes zapewniają zunifikowane, cyfrowe środowisko pracy, które umożliwia efektywną współpracę wielu członków zespołów projektowych i produkcyjnych w czasie rzeczywistym, bezpośrednio na danych projektowych. Tego rodzaju funkcjonalność pozwala ograniczyć czas potrzebny na realizację jednego cyklu produkcyjnego, a także zmniejszyć liczbę zmian wprowadzanych na końcowym etapie procesu konstrukcyjnego. Zachowana jest przy tym ciągłość śledzenia danych i bezpieczeństwo własności intelektualnej.

Przeczytaj również
Mastercard oficjalnym udziałowcem PSP – niebawem BLIK stanie się uniwersalną i globalną metodą płatności

Procesy oparte na platformie 3DEXPERIENCE, minimalizując przepływ dokumentacji papierowej, wzmacniają odpowiedzialność za jakość produktu i gwarantują wysoki poziom walidacji efektów pracy zespołu. Mając na uwadze szczególne warunki, w jakich działa branża lotnicza, niezwykle ważna z punktu widzenia możliwości sprostania wymogom regulatorów oraz identyfikacji źródła ewentualnych usterek jest funkcjonalność śledzenia zmian projektowych dokonywanych w ramach całego procesu produkcji.

Oprogramowanie Dassault Systèmes ułatwiło również wdrożenie gruntownych zmian w modelu biznesowym BRM Aero, a także w organizacji przebiegu prac projektowych. Obecnie, zespół projektantów BRM Aero pracuje w oparciu o jedno, ujednolicone i umieszczone w bezpiecznym środowisku chmury obliczeniowej narzędzie. Wszystkie osoby zaangażowane w projektowanie poszczególnych produktów maję dostęp w czasie rzeczywistym do najnowszych wersji projektów oraz wprowadzonych modyfikacji. Wyeliminowano więc m.in. konieczność czasochłonnego weryfikowania danych gromadzonych w licznych, odrębnych bazach danych projektowych oraz wykonywania niezliczonych poprawek na wersjach papierowych projektów krążących pomiędzy różnymi zespołami.

Chmura zmienia sposób myślenia małych i średnich przedsiębiorstw

Wszystkie bez wyjątku firmy przemysłowe chcą projektować, a następnie produkować najlepsze na rynku produkty, gwarantując przy tym doskonałą obsługę klienta. W dzisiejszych realiach realizacja tego celu jest najczęściej uzależniona od wykorzystywanego oprogramowania wspierającego obszar PLM.

Od jego możliwości zależy bowiem coraz częściej możność konkurowania na globalnych rynkach. W tym kontekście model chmury obliczeniowej przestał być ciekawostką technologiczną, którą rozumieją i wykorzystują wyłącznie działy IT. Dziś chmura jest strategicznym narzędziem biznesowym niezbędnym każdemu przedsiębiorstwu, które dąży do tworzenia wyróżniającej go na tle konkurencji wartości dla klientów, budując przy tym ich lojalność.

Artykuł ukazał się na łamach Raportu ITwiz BEST100 edycja 2018. Szczegóły dotyczące publikacji wraz z formularzem dla osób zainteresowanych zakupem wydania dostępne są na stronie: https://itwiz.pl/kiosk

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 thoughts on “Nadchodzi czas małych i średnich przedsiębiorstw!”

  1. Czas dla przedsiębiorcy jest niezwykle ważny. Niestety jest go bardzo mało, na tak dużą ilość obowiązków oraz zadań do wypełnienia. Ja znalazłam rozwiązanie, sposób aby zaoszczędzić swój czas. Mianowicie – system CRM Kamflex. Jest to innowacyjne narzędzie, proste w obsłudze. Pomaga nam zarządzać danymi w zespole, czasem oraz organizacja zadań. Moja praca stała się płynna. Wszystko mam zaplanowane od A do Z, przy tym jestem pewna, że o niczym nie zapomnę. Pozdrawiam

  2. Chmura, jako narzędzie biznesowe, przydaje się na każdym etapie działalności małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą optymalizować swoje procesy, ograniczać koszty i dostosowywać prowadzoną działalność do wymagań rynku, inwestując w konkretne rozwiązania. Decyzja o zaimplementowaniu rozwiązań chmurowych przekłada się też dzisiaj często na zwiększenie bezpieczeństwa firmy, która może liczyć na oferowane przez dostawców usług chmurowych wsparcie techniczne z SLA w razie awarii, regularne aktualizacje czy back-up.