InfrastrukturaRynek

Nowa wersja SUSE Linux Enterprise ułatwi zarządzanie hybrydowymi środowiskami IT

Najnowsza wersja platformy SUSE Linux Enterprise ma w szczególny sposób odpowiadać na wymagania stawiane IT w czasach cyfrowej transformacji. Nowa platforma systemowa SUSE zyskała m.in. nowe funkcjonalności ułatwiające zarządzanie heterogenicznymi środowiskami IT, rozwiązaniami infrastrukturalnymi definiowanymi programowo, a także tymi, zbudowanymi w oparciu o architekturę zorientowaną na aplikacje.

Nowa wersja SUSE Linux Enterprise ułatwi zarządzanie hybrydowymi środowiskami IT

Za sprawą nowych narzędzi platforma SUSE Linux Enterprise 15 ma efektywnie wspierać zarówno nowoczesne, zwinne aplikacje biznesowe, jak i oprogramowanie oparte na bardziej klasycznych architekturach. W efekcie, nowa odsłona środowiska operacyjnego SUSE Linux Enterprise ma ułatwiać wdrażanie i wspierać funkcjonowanie rozwiązań IT odpowiadających na potrzeby biznesowe wynikające m.in. z cyfrowej transformacji oraz rosnącej popularności rozwiązań definiowanych programowo. Zdaniem przedstawicieli producenta funkcjonalności wprowadzone w SUSE Linux Enterprise 15 wpisują się też w potrzeby związane z zapewnieniem jak największej elastyczności infrastruktury oraz optymalizacji kosztów IT.

“Organizacje na całym świecie tak przekształcają swoje systemy informatyczne, by mogły wykorzystać nowoczesne i zwinne technologie. Potrzebują jednocześnie różnych infrastruktur IT do obsługi poszczególnych aplikacji i obciążeń serwerowych. Często oznacza to konieczność integracji posiadanych w firmie platform z rozwiązaniami opartymi na chmurze, łączenia tradycyjnego rozwoju aplikacji z programowaniem opartym na kontenerach, czy potrzebę uzupełnienia starszych aplikacji o mikrousługi” – uważa Thomas Di Giacomo, dyrektor ds. technologii w firmie SUSE. Jego zdaniem w najnowszej wersji platforma SUSE Linux Enterprise ułatwia zarządzanie złożonymi, multimodalnymi środowiskami IT, a także – przenoszenie aplikacji oraz obciążeń serwerowych pomiędzy infrastrukturą lokalną i środowiskami działającymi w modelu chmury obliczeniowej. SUSE Linux Enterprise 15 ułatwiać ma też wdrażanie koncepcji chmury prywatnej.

Nowa,oznaczona numerem 15 wersja SUSE Linux Enterprise jest następcą wydanej w 2014 roku wersji 12. Zmianę numeracji przedstawiciele SUSE uzasadniają spotykaną w kulturze chińskiej chęcią uniknięcia wystąpień liczby 4 (Tetrafobia). Z analogicznego powodu wcześnie nie zdecydowano się na wydanie opatrzone numerem 13.

Wraz z wprowadzeniem na rynek platformy SUSE Linux Enterprise 15 w ofercie producenta znalazły się też nowe odsłony rozwiązań SUSE Manageroraz SUSE Linux Enterprise High Performance Computing. Przedstawiciele firmy SUSE podkreślają, że nowe rozwiązania stworzono pod kątem wspierania innowacji oczekiwanych przez użytkowników biznesowych w ramach projektów cyfrowej transformacji, a także konieczności utrzymywania bardziej klasycznych rozwiązań IT.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *