BiznesPolecane tematy

Nowe technologie nie wystarczą do poprawy efektywności, zaangażowania i innowacyjności pracowników

Krytyczne znaczenie dla zwiększenia efektywności pracy, skuteczności konkurowania o talenty i utrzymywania pracowników, a także wspierania oddolnych innowacji ma kultura organizacyjna, która powinna być nastawiona na wykorzystywanie pełni potencjału posiadanych w firmie rozwiązań cyfrowych. Takie wnioski płyną z analizy przeprowadzonej na zlecenie firmy Microsoft.

Nowe technologie nie wystarczą do poprawy efektywności, zaangażowania i innowacyjności pracowników

Wyniki badania zrealizowanego przez Ipsos pokazują, że samo posiadanie technologii w miejscu pracy nie wystarczy do podniesienia efektywności, zaangażowania i innowacyjności pracowników. aby było to realne niezbędna staje się kultura organizacyjna wspierająca wykorzystanie potencjału istniejących w firmie rozwiązań na wszystkich szczeblach firmy. Jednocześnie pracę w firmach o silnej kulturze cyfrowej deklaruje tylko nieco ponad 15 proc. uczestniczących w badaniu pracowników polskich firm.

Zdaniem autorów raportu kultura organizacyjna ukierunkowana na wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych oznacza dla pracowników konieczność uczenia się i rozwoju kompetencji, co z perspektywy firmy oznacza dodatkowy środek budowania lojalności pracowników. Jak pokazują analizy zlecone przez Microsoft, w polskich przedsiębiorstwach o silnej cyfrowej kulturze ponad połowa pracowników (52 proc.) ma poczucie znaczącego wpływu na rozwój firmy. Z kolei w firmach o słabszym nastawieniu na wykorzystanie nowych technologii odsetek ten wynosi jedynie 8 proc.

Wnioski z badania pozwalają też sądzić, że firmy o wysokim poziomie kultury cyfrowej są w stanie pozyskiwać najlepszych specjalistów z rynku oraz utrzymywać pracowników w organizacji bardziej efektywnie niż przedsiębiorstwa o mniejszym nastawieniu na rozwiązania cyfrowe. “Pracownicy wyposażeni w technologię mają poczucie, że mogą realizować swoje zadania na maksymalnym poziomie swoich możliwości. To szczególnie istotne dla firm, którym zależy na przyciągnięciu i utrzymaniu pracowników. Kulturę cyfrową należy rozwijać m.in. w celu wzmocnienia potencjału swoich pracowników oraz zachęcania ich do tego, by osiągali więcej” – mówi Daria Gostkowska, Dyrektor HR w polskim oddziale Microsoft.

Przeczytaj również
Raport FEP: Kobiety w branży technologicznej wciąż muszą mierzyć się z seksizmem

Dodatkowo, jak pokazuje badanie Ipsos, kultura organizacyjna wspierająca wykorzystanie nowych technologii szczególnego znaczenia nabiera w firmach, które zatrudniają pracowników o dużym zróżnicowaniu wiekowym. “Firmy o silnej kulturze cyfrowej aktywnie przyjmują zmiany. Organizacje te nagradzają mentalność „ucz się wszystkiego”, zamiast „wiem wszystko”, zachęcając swoich pracowników do ciągłego kształcenia się i rozwoju. W takim środowisku ludzie mają poczucie wpływu na organizację. Kończą dzień pracy z przekonaniem, że dali z siebie wszystko a jutro mogą osiągnąć jeszcze więcej. Faktem jest, że bez ciągłego rozwijania się, podnoszenia kwalifikacji i zdolności przekwalifikowania, pracownicy mogą nie mieć umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodów przyszłości” – podkreśla Daria Gostkowska.

Badanie ankietowe przeprowadzono na zlecenie firmy Microsoft przez Ipsos na grupie 1000 pracowników polskich firm zatrudniających od 50 do 250 osób.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *