BiznesPolecane tematy

Nowe technologie nie wystarczą do poprawy efektywności, zaangażowania i innowacyjności pracowników

Krytyczne znaczenie dla zwiększenia efektywności pracy, skuteczności konkurowania o talenty i utrzymywania pracowników, a także wspierania oddolnych innowacji ma kultura organizacyjna, która powinna być nastawiona na wykorzystywanie pełni potencjału posiadanych w firmie rozwiązań cyfrowych. Takie wnioski płyną z analizy przeprowadzonej na zlecenie firmy Microsoft.

Nowe technologie nie wystarczą do poprawy efektywności, zaangażowania i innowacyjności pracowników

Wyniki badania zrealizowanego przez Ipsos pokazują, że samo posiadanie technologii w miejscu pracy nie wystarczy do podniesienia efektywności, zaangażowania i innowacyjności pracowników. aby było to realne niezbędna staje się kultura organizacyjna wspierająca wykorzystanie potencjału istniejących w firmie rozwiązań na wszystkich szczeblach firmy. Jednocześnie pracę w firmach o silnej kulturze cyfrowej deklaruje tylko nieco ponad 15 proc. uczestniczących w badaniu pracowników polskich firm.

Zdaniem autorów raportu kultura organizacyjna ukierunkowana na wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych oznacza dla pracowników konieczność uczenia się i rozwoju kompetencji, co z perspektywy firmy oznacza dodatkowy środek budowania lojalności pracowników. Jak pokazują analizy zlecone przez Microsoft, w polskich przedsiębiorstwach o silnej cyfrowej kulturze ponad połowa pracowników (52 proc.) ma poczucie znaczącego wpływu na rozwój firmy. Z kolei w firmach o słabszym nastawieniu na wykorzystanie nowych technologii odsetek ten wynosi jedynie 8 proc.

Wnioski z badania pozwalają też sądzić, że firmy o wysokim poziomie kultury cyfrowej są w stanie pozyskiwać najlepszych specjalistów z rynku oraz utrzymywać pracowników w organizacji bardziej efektywnie niż przedsiębiorstwa o mniejszym nastawieniu na rozwiązania cyfrowe. “Pracownicy wyposażeni w technologię mają poczucie, że mogą realizować swoje zadania na maksymalnym poziomie swoich możliwości. To szczególnie istotne dla firm, którym zależy na przyciągnięciu i utrzymaniu pracowników. Kulturę cyfrową należy rozwijać m.in. w celu wzmocnienia potencjału swoich pracowników oraz zachęcania ich do tego, by osiągali więcej” – mówi Daria Gostkowska, Dyrektor HR w polskim oddziale Microsoft.

Przeczytaj również
Multienergetyczny Orlen wymaga całościowego spojrzenia na IT

Dodatkowo, jak pokazuje badanie Ipsos, kultura organizacyjna wspierająca wykorzystanie nowych technologii szczególnego znaczenia nabiera w firmach, które zatrudniają pracowników o dużym zróżnicowaniu wiekowym. “Firmy o silnej kulturze cyfrowej aktywnie przyjmują zmiany. Organizacje te nagradzają mentalność „ucz się wszystkiego”, zamiast „wiem wszystko”, zachęcając swoich pracowników do ciągłego kształcenia się i rozwoju. W takim środowisku ludzie mają poczucie wpływu na organizację. Kończą dzień pracy z przekonaniem, że dali z siebie wszystko a jutro mogą osiągnąć jeszcze więcej. Faktem jest, że bez ciągłego rozwijania się, podnoszenia kwalifikacji i zdolności przekwalifikowania, pracownicy mogą nie mieć umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodów przyszłości” – podkreśla Daria Gostkowska.

Badanie ankietowe przeprowadzono na zlecenie firmy Microsoft przez Ipsos na grupie 1000 pracowników polskich firm zatrudniających od 50 do 250 osób.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *