BranżaRynek

Passus zadebiutował na rynku NewConnect

Do obrotu na NewConnect trafiło 71 400 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 63 400 akcji zwykłych na okaziciela serii D, a także 248 300 akcji zwykłych na okaziciela serii F. Środki pozyskane z emisji akcji serii F – w kwocie 1,259 mln zł – zostaną przeznaczone na rozwój oferty firmy, w tym przez budowę grupy kapitałowej.

Passus zadebiutował na rynku NewConnect

Passus jest jednym z liderów polskiego rynku APM/NPM (Application/Network Performance Management). Ma także mocną pozycję w obszarze bezpieczeństwa IT. W minionych trzech latach zdołał wypracować 4,7 mln zł zysku. Od samego początku większość zysków przeznaczamy na rozwój własnych produktów.

Wyniki finansowe Passus SA

Passus najwięcej przychodów generuje z usług związanych z monitoringiem wydajności sieci i aplikacji (APM/NPM) – 58%. Na drugim miejscu są usługi związane z infrastrukturą (21,8%) i bezpieczeństwem IT (20%). Najwięcej klientów Passus pochodzi z sektora publicznego (48,1%), telekomunikacyjnego (26,5%), finansowego (13,3%) i handlowego (12,1%). Od początku działalności spółka osiągała zysk. W ciągu ostatnich 3 lat działalności firma wygenerowała 75 mln zł przychodów. W ostatnim roku nasza spółka wypracowała 26,9 mln zł przychodów, a zysk netto z działalności operacyjnej spółki wyniósł 2 mln zł.

Passus zadebiutował na rynku NewConnect

Wyniki finansowe Passus charakteryzują się pewną specyfiką, która wynika z charakteru naszego biznesu – większość projektów, które realizujemy jest długoterminowa – rok i więcej. Rozliczenie któregoś z nich może okresowo zwiększyć przychody spółki. Dlatego warto analizować nasze wyniki finansowe w dłuższych okresach. Jednocześnie od początku naszej działalności inwestujemy większość zysków spółki w rozwój własnych produktów oraz zwiększamy ilość umów ramowych, żeby tą okresowość w zwiększaniu przychodów stopniowo wyeliminować” – mówią przedstawiciele firmy.

Przeczytaj również
Firma SSK S.A. podpisała list intencyjny w sprawie połączenia z VR Factory

Inwestycje w system StressTester i rozwój Grupy Kapitałowej

Najważniejsze obecne produkty Passus SA to Passus Ambience (umożliwia ekstrakcję danych z ruchu sieciowego i strumieni informacji, ich przekształcenie, w tym uzupełnienie o dane z zewnętrznych źródeł, i przekazanie do dowolnego sytemu) i nDiagram (system do wizualizacji danych z sieci rozległych).

Środki z debiutu giełdowego chcemy przeznaczyć na rozwój rozwiązania StressTester, które umożliwi automatyczne prowadzenie testów wydajności aplikacji w oparciu o rzeczywisty ruch sieciowy. Na rozwój tego projektu wcześniej pozyskaliśmy też dotację z UE w wysokości 3 367 360 zł” – mówi Tadeusz Dudek, prezes zarządu Passus SA. „Będziemy też rozwijać naszą ofertę przez budowę Grupy Kapitałowej. Pierwszą inwestycją w 2018 roku było nabycie akcji Chaos Gears, która specjalizuje w realizacji projektów z wykorzystaniem chmury publicznej dla dużych firm i instytucji, a także szybko rozwijających się start-up’ów” – dodaje.

Passus zadebiutował na rynku NewConnect

Chaos Gearsbuduję ofertę z wykorzystaniem technologii Amazon Web Services, udostępniając szereg usług i narzędzi służących automatyzacji procesów migracji i zarządzania infrastrukturą i aplikacjami w chmurze. Oferta Chaos Gears jest komplementarna w stosunku do oferty Passus, który ma w swoim portfolio rozwiązania dla dużych organizacji zapewniające bezpieczny i wydajny dostęp do chmury, m.in. firm Riverbed i Symantec.

Podobnie jest w przypadku naszej najnowszej inwestycji, którą jest spółka AISecurity. Specjalizuje się ona w zarządzanych usługach bezpieczeństwa, a jej celem jest zajęcie wiodącej pozycji na rynku MSS (Managed Security Services). AISecurity zamierza zrealizować ten cel przez stworzenie Security and Network Operating Center (SNOC) i sprzedaż kompleksowych usług z zakresu monitoringu, analizy i rozwiązywania problemów wszystkich aspektów działania infrastruktury IT organizacji.

Przeczytaj również
W firmach brakuje kompetencji w obszarze bezpieczeństwa środowisk chmurowych

Środki z debiutu giełdowego Passus chce przeznaczyć na rozwój rozwiązania StressTester, które umożliwi automatyczne prowadzenie testów wydajności aplikacji w oparciu o rzeczywisty ruch sieciowy. Na rozwój tego projektu firma pozyskała też dotację z Unii Europejskiej w wysokości 3 367 360 zł. Passus chce też rozwijać ofertę przez budowę Grupy Kapitałowej. Pierwszą inwestycją w 2018 roku było nabycie akcji Chaos Gears, która specjalizuje w realizacji projektów z wykorzystaniem chmury publicznej, a drugą AISecurity specjalizującej się w zarządzanych usługach bezpieczeństwa.

Innowacyjność rozwiązania AISecurity będzie polegać m.in. na jego kompleksowości – usługi świadczone za pośrednictwem SNOC nie tylko umożliwią diagnozę i przeciwdziałanie incydentom związanym z bezpieczeństwem, ale zapewnią również ciągłość i wydajność działania sieci i krytycznych aplikacji. Oferta AISecurity będzie kierowana zarówno do firm, które posiadają własne działy IT, jak i przedsiębiorstw, które są zainteresowane outsourcingiem tego obszaru działalności. Rozwój oferty usług AISecurity pozwoli Grupie Passus pozyskać klientów, którzy posiadają zbyt małe zespoły IT, aby efektywnie wykorzystywać dane pozyskiwane za pomocą zaawansowanych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT lub APM/NPM. Docelowo usługi AISecurity będą oferowane także klientom zagranicznym, którzy są zainteresowani outsourcingiem IT” – mówi Tadeusz Dudek.

Passus zadebiutował na rynku NewConnect

Te dwie spółki to nie koniec budowy Grupy Kapitałowej Passus. Szukamy spółek specjalizujących się w jednym z trzech interesujących nas segmentów rynku: monitoringu wydajności sieci i aplikacji, bezpieczeństwa IT lub cloud computing” – dodaje prezes Passus SA. Firma myśli też o ekspansji zagranicznej, w tym otwieraniu oddziałów w krajach Unii Europejskiej. Obecnie – za pośrednictwem partnerów – Passus działa w Skandynawii i Niemczech.

Przeczytaj również
Grupa Polsat kupuje od Bauer Media Group Interię

Historia spółki Passus

Passus, jako jedno z niewielu przedsiębiorstw IT w Polsce, posiada świadectwo przemysłowe potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „tajne”, o klauzuli „NATO secret” i „NATO confidential” oraz klauzul „EU secret” i „EU confidential”, przyznane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Indywidualne certyfikaty pracowników i firmy umożliwiają samodzielne realizowanie projektów dla służb mundurowych oraz strategicznych gałęzi przemysłu.

Passus SA powstał w wyniku wydzielenia się w 2014 roku Działu Sieci i Bezpieczeństwa IT z Passus sp. z o.o., firmy działającej w branży IT od 1992 roku. Z usług Passus korzysta dziś ponad 300 największych polskich firm i instytucji. Naszymi klientami jest 8 z 10 największych banków w Polsce, cztery z pięciu największych firm telekomunikacyjnych, większość firm energetycznych oraz służby mundurowe.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *