InfrastrukturaRynek

Schneider Electric uruchamia program dotyczący zarządzanych usług zasilania dla dostawców rozwiązań IT

Program Edge Software & Digital Services, to – jak zapewniają przedstawiciele Schneider Electric – kompleksowy zestaw korzyści, narzędzi wsparcia oraz certyfikatów, które umożliwiają dostawcom rozwiązań IT rozwijanie ich praktyki w zakresie zarządzanych usług zasilania (Managed Power Services). Stworzono go w związku ze znacznym wzrost w dziedzinie przetwarzania brzegowego (Edge Computing). Program umożliwia ustanowienie stałych źródeł przychodów, oferując zdalne monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą fizyczną w sieciach swoich klientów poprzez wykorzystanie oprogramowania i usług Schneider Electric EcoStruxure.

Schneider Electric uruchamia program dotyczący zarządzanych usług zasilania dla dostawców rozwiązań IT

Instytut Gartnera szacuje, że do 2025 roku 75% danych generowanych przez przedsiębiorstwa będzie tworzonych i przetwarzanych poza tradycyjnym, scentralizowanym centrum danych lub chmurą. Jednak w związku z faktem, iż infrastruktura brzegowa jest rozproszona geograficznie, często bez lokalnego IT, wymaga niezmiennie zdalnego monitorowania i zarządzania. To toruje drogę do dużych możliwości w sprzedaży Managed Power Services. Obecnie jednak zaledwie 27% dostawców rozwiązań IT oferuje usługi zarządzania energią.

„Przyspieszenie edge computing stwarza ogromną szansę dla dostawców rozwiązań informatycznych na zwiększenie swoich stałych strumieni przychodów dzięki sprzedaży Managed Power Services” – powiedział David Terry, wiceprezes ds. Kanałów IT w Schneider Electric Europe. „Stworzyliśmy kompleksowy program dla partnerów, który upraszcza i przyspiesza czas potrzebny do skonfigurowania ich praktyki Managed Power Service. Umożliwi to zaspokojenie potrzeb klientów poprzez skuteczne monitorowanie i zarządzanie punktami edge klientów, co jest obecnie uważany za priorytet o kluczowym znaczeniu dla biznesu”

Podstawowe składniki programu Edge Software & Digital Services (który jest częścią wielokrotnie nagradzanego programu partnerskiego mySchneider IT Solutions) obejmują:

  • Program obejmujący cały cykl życia produktów – stała korzyść finansowa dla dostawców rozwiązań informatycznych w zakresie reinwestycji w ich działalność.
  • E-przewodnik krok po kroku – „Podstawowy przewodnik po rozwoju firmy dzięki zarządzanym usługom zasilania”.
  • Ścieżki certyfikacyjne – kursy edukacyjne mające na celu zwiększenie sprawności technicznej i biznesowej w zakresie oprogramowania do zdalnego monitorowania cyfrowego i opcji usług.
  • Oprogramowanie EcoStruxure i inne usługi cyfrowe – dostęp do elastycznej oferty firmy Schneider Electric, oferującej zaawansowane, zdalne monitorowanie 24/7 oraz zdalne wsparcie na miejscu.

Managed Power Services zapewnia 1,5-krotne dodatkowe przychody

Rynek usług zarządzanych generuje obecnie prawie 160 miliardów dolarów przychodów IT, zarządzanych przez dostawców rozwiązań IT. Dzięki ustanowieniu praktyki Managed Power Services mogą oni tworzyć nowe źródła przychodów poprzez monitorowanie i zarządzanie elementami infrastruktury fizycznej w ich środowisku edge. Obejmuje to zasoby związane z zasilaniem, chłodzeniem, ochroną środowiska i zabezpieczeniami fizycznymi. W rzeczywistości dodanie Managed Power Services zapewnia 1,5-krotne dodatkowe przychody w całym cyklu życia zasobu. Ponadto, jak wskazują przedstawiciele Schneider Electric, dostawcy rozwiązań informatycznych mogą pomóc w poprawie odporności na cyberataki dzięki proaktywnej konserwacji i identyfikowaniu odświeżania sprzętu, aby zmniejszyć koszty operacyjne u klientów.

Aby zrównoważyć koszty początkowe, program Edge Software & Digital Services obejmuje rabat w cyklu życia klienta. Inicjatywa ta została opracowana na podstawie informacji zwrotnych od dostawców rozwiązań IT i nagradza partnerów IT mySchneider za różne działania w całym cyklu życia klienta, w tym dołączanie, monitorowanie, serwisowanie i aktualizowanie zasobów klienta – informują specjaliści Schneider Electric.

Zasoby i oprogramowanie EcoStruxure

Jak wskazują przedstawiciele spółki, program Edge Software & Digital Services zapewnia partnerom bezpłatny dostęp do zasobów, w tym do przewodnika krok po kroku, który umożliwia płynne rozwijanie praktyki zarządzania usługami. Program oferuje również wspomniane już dwie nowe ścieżki certyfikacji, dostosowane do specyfiki partnerów, czy to w zakresie dystrybucji oprogramowania i usług, czy też pełnego monitorowania i zarządzania usługami. Oba certyfikaty mają na celu podniesienie kompetencji partnerów w zakresie zarządzania usługami energetycznymi, niezależnie od obecnego etapu biznesowego i możliwości.

Certyfikowani partnerzy mają dostęp do doświadczonego, dedykowanego menedżera dla partnerów, który poprowadzi ich, pomoże stworzyć plan rozwoju i skróci czas do uzyskania przychodów. Wszyscy uczestnicy programu mają dostęp do narzędzi projektowych, a także do Schneider Electric Exchange Platform, która jest otwartą platformą biznesową łączącą ekspertów branżowych i partnerów technologicznych w celu zwiększenia konkurencyjności i innowacji biznesowych.

Z kolei oprogramowanie i usługi cyfrowe EcoStruxure zapewniają elastyczność w zarządzanych usługach, umożliwiając dostawcom rozwiązań IT skalowanie ich działalności zgodnie z wymaganiami, wskazują przedstawiciele Schneider Electric. Elastyczne, modyfikowalne portfolio umożliwia dostawcom rozwiązań IT dostarczanie zaawansowanego zdalnego monitorowania 24/7 oraz wsparcia zarówno zdalnego, jak i na miejscu. Istnieje również możliwość wykorzystania inwestycji w usługi lub outsourcingu do ekspertów serwisowych firmy Schneider Electric. Portfolio usług cyfrowych wspierane jest przez platformę informatyczną EcoStruxure, która ma za zadanie pomagać w pomyślnym wdrażaniu, monitorowaniu i konserwacji w edge computing. I tak, dostawcy rozwiązań informatycznych mySchneider mogą wybierać i nakładać warstwy oprogramowania i usług cyfrowych, aby stworzyć rozwiązanie, które najlepiej odpowiada ich modelowi biznesowemu oraz potrzebom klientów – podsumowują specjaliści Schneider Electric.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *