Rynek

Transition Technologies Managed Services zwiększa zatrudnienie

W 2021 roku liczba nowo przyjętych pracowników w Transition Technologies MS S.A. (TTMS), dostawcy nowoczesnego outsourcingu IT dla globalnych korporacji, była niemal trzykrotnie wyższa niż rok wcześniej i wyniosła ponad 150 osób. Od momentu powstania Spółki w 2015 r. zatrudnienie w niej wzrosło o niemal 600 proc. – wynika z raportu niefinansowego ESG za 2021 r. dotyczącego kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych, który opublikował TTMS.

Przedstawiciele firmy Transition Technologies Managed Services (TTMS) podkreślają, że spółka jest jednym z beneficjentów dynamicznego rozwoju europejskiego rynku outsourcingu usług IT i biznesowych. W ciągu ostatnich 7 lat, które minęły od powstania spółki jej obroty wzrosły dwunastokrotnie. Obecnie TTMS posiada oddziały m.in. Malezji, Wielkiej Brytanii, Danii, Stanach Zjednoczonych, Australii oraz w Singapurze. W parze z ambitnymi planami rozwoju idzie systematyczny wzrost zatrudnienia. Na koniec 2021 roku w strukturach TTMS pracowało niemal 700 osób, z czego ponad 150 zatrudniono w zeszłym roku. Są to głównie eksperci z zakresu IT, czyli programiści, architekci systemów, testerzy, kierownicy projektów oraz osoby zajmujące się bezpośrednim wsparciem klienta.

Aktualnie firma koncentruje się głównie na pozyskiwaniu pracowników z lokalnych rynków, choć w polskim zespole TTMS pracują również eksperci z innych krajów, głównie z Europy Środkowej. Jednocześnie, analizowany jest także potencjał rynków pracy z innych regionów, przykładowo, z Kenii. “Prognozy dotyczące przyszłości rynku pracy IT, mówią o niewystarczającej liczbie specjalistów kończących studia, co oznacza utrzymywanie się „rynku pracownika”. Sytuacja ta przekłada się na rywalizację o specjalistów na polach innych niż jedynie wysokość wynagrodzenia. Liczy się atrakcyjność realizowanych projektów, styl zarządzania zespołami, obrane technologie, lecz również pakiet korzyści pozapłacowych oraz przyjazna atmosfera. W TTMS staramy się to wszystko zapewnić naszym pracownikom” – mówi Sebastian Sokołowski, prezes zarządu firmy Transition Technologies Managed Services.

Przeczytaj również
W HR wszystkie drogi prowadzą do technologii

Jednocześnie, strategia firmy Transition Technologies Managed Services zakłada ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zakłada ona m.in. osiągnięcie neutralności klimatycznej do końca 2025 roku. “Mając na uwadze odpowiedzialność, jaka spoczywa na każdej dużej i dynamicznie rozwijającej się spółce, podjęliśmy decyzję o raportowaniu niefinansowym. W naszym pierwszym raporcie ESG za 2020 r. znalazły się przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, a także zasady tworzące nasz ład korporacyjny. Konieczność raportowania nadała naszym działaniom ramy i zmieniła nasz sposób myślenia o biznesie. Dzięki temu raport za 2021 r. jest już w pełni usystematyzowanym kompendium” – podkreśla Sebastian Sokołowski. Plany zakładają, że pod koniec przyszłego roku ślad węglowy spółki będzie o połowę niższy niż obecnie. Dwa lata później ma być bliski zera. Strategia firmy w tym obszarze przewiduje m.in. wymianę floty samochodowej na elektryczną i hybrydową, a także wykorzystanie na szeroką skalę energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *