CyberbezpieczeństwoPolecane tematy

Badanie Fortinet: Cyberbezpieczeństwo priorytetem dla 88% polskich organizacji

Co piąta firma w Polsce zwiększyła budżet na cyberbezpieczeństwo z powodu pandemii – wynika z badania zleconego przez Fortinet firmie ARC Rynek i Opinia. Najwięcej środków przeznaczono na nowe rozwiązania i usługi ochronne, jak np. firewalle czy oprogramowanie antywirusowe (51%). Z kolei 88% respondentów przyznało, że cyberbezpieczeństwo jest obecnie priorytetem dla zarządów ich przedsiębiorstw.

Badanie Fortinet: Cyberbezpieczeństwo priorytetem dla 88% polskich organizacji

We wspomnianej analizie czytamy, że w ponad połowie organizacji (54%), które wprowadziły pracę zdalną personelu, nie była ona wcześniej praktykowana. A nawet 84% firm zwiększyło liczbę osób pracujących w modelu home office. Pomimo tego w większości przypadków proces ten przebiegł bez większych problemów: 54% przedsiębiorstw zadeklarowało, że odbył się płynnie i bez konieczności specjalnego dostosowania się do zmian, a 23% potrzebowało na to mniej niż tydzień.

58% ankietowanych wdrażało pracę zdalną na podstawie dotychczasowej polityki bezpieczeństwa, a 34% potrzebowało wprowadzić jedynie niewielkie poprawki. Jak wskazują twórcy badania, świadczy to dobrze o dotychczasowej polityce firm w zakresie bezpieczeństwa IT.

Rośnie znaczenie cyberbezpieczeństwa

Respondenci dostrzegali jednak, że pandemia przyniosła ze sobą nowe rodzaje ryzyka związane z bezpieczeństwem i lepiej uwidoczniła już te istniejące. Okazuje się, że wpłynęło to na punkt widzenia osób zasiadających w zarządach firm, które bardziej doceniły znaczenie bezpieczeństwa w planowanych działaniach z obszaru ciągłości biznesowej. I tak, łącznie 88% ankietowanych przyznało, że cyberbezpieczeństwo jest dla zarządu priorytetowe lub przynajmniej istotne.

“Widzimy dużą zmianę, jaka zaszła w ciągu ostatnich trzech lat. Według badania, które przeprowadziliśmy w 2017 roku, tylko 31% ankietowanych było zdania, że cyberbezpieczeństwo jest traktowane przez zarządy priorytetowo. Na szczęście ten sposób myślenia się zmienia, co jest bardzo ważne zwłaszcza obecnie, kiedy praca zdalna stworzyła kolejne wyzwania dla cyberbezpieczeństwa” – komentuje Jolanta Malak, dyrektor Fortinet w Polsce.

Przeczytaj również
Citrix kupuje Wrike, wzmocni ofertę i przyspieszy transformację modelu biznesowego

Wśród działań, które miały świadczyć o wzroście znaczenia ochrony środowisk IT, badani wymieniali m.in. nacisk na przeprowadzenie przeglądów procesów bezpieczeństwa oraz zwiększenie budżetu, zarówno w odniesieniu do rozwiązań ochronnych, jak i szkoleń dla pracowników. Wzrosły też oczekiwania zarządu co do częstotliwości raportowania działań związanych z bezpieczeństwem.

Nowe realia, nowe wyzwania

Poza wspomnianymi już wydatkami na nowe rozwiązania i usługi ochronne, nowe realia wymusiły też konieczność inwestycji w licencje na oprogramowanie ochronne instalowane na urządzeniach pracowników zdalnych, wdrożenie nowych zasad bezpieczeństwa oraz szkolenia i certyfikację personelu. 41% firm dostrzegło konieczność modernizacji istniejących zabezpieczeń, wskazują autorzy badania. Najniższy priorytet miała natomiast rekrutacja nowych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Największym wyzwaniem dla przedsiębiorstw w czasie przechodzenia na pracę zdalną było zapewnienie pracownikom odpowiedniego sprzętu do pracy, jak np. laptopów (45% wskazań), a następnie zdalna instalacja odpowiedniego oprogramowania (23%). Pandemia spowodowała także konieczność radzenia sobie na odległość z awariami sprzętu (21%). Odrębne problemy dotyczyły kwestii związanych z zarządzaniem personelem (głównie przeszkolenia go z korzystania z narzędzi do pracy zdalnej i stosowania zasad bezpieczeństwa), a także zmiana mentalności w stosunku do pracy z domu, czytamy w analizie Fortinet.

Co po pandemii?

Przedstawiciele badanych firm deklarują, że po ustaniu pandemii chcieliby powrócić do stanu sprzed marca 2020 roku (55% wskazań) lub utrzymać pracę zdalną w mniejszym zakresie (16%). Tylko 5% respondentów deklarowało, że nawet po ustaniu zagrożenia epidemicznego będzie chciało utrzymać obecną liczbę osób pracujących zdalnie oraz ich wymiar pracy.

Przeczytaj również
Usługi Google Workspace sposobem na dostosowanie firmy do sprawnego działania w czasach nowej normalności

Zdecydowana większość badanych zapowiedziała, że po powrocie do tradycyjnego modelu pracy wydatki na bezpieczeństwo IT pozostaną na dotychczasowym poziomie. Niewielki odsetek badanych przewidywał, że mogą one nawet wzrosnąć. Z kolei wśród obszarów, które będą wymagały inwestycji w najbliższym czasie, zostały wskazane przede wszystkim modernizacja posiadanych zabezpieczeń oraz dalsze inwestycje w nowe rozwiązania i usługi ochronne.

Badanie przeprowadzono wśród działających w Polsce przedsiębiorstw w dniach 6-28 października 2020 roku metodą CATI. Ankietowanych zostało 151 osób na stanowisku specjalisty lub wyższym, odpowiedzianych lub współodpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT w firmach zatrudniających 150 lub więcej pracowników.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.