Praca

Jak oceniamy nowe zasady Kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej i hybrydowej?

Co piąta firma nie wprowadziła zmian w związku z nowymi przepisami dotyczącymi pracy zdalnej i hybrydowej – tak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego ClickMeeting. A już przed tegorocznymi zmianami w prawie, nawet 28% osób pracowało zdalnie lub hybrydowo. Jednocześnie 31% pracowników uważa, że w ich miejscach pracy nie przeprowadzono żadnych szkoleń na temat narzędzi ułatwiających wykonywanie obowiązków online. Równocześnie, prawie co trzeci ankietowany deklaruje, że chętnie uzupełniłby swoją wiedzę w tym zakresie.

Jak oceniamy nowe zasady Kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej i hybrydowej?

Tegoroczna nowelizacja Kodeksu Pracy określiła zasady dotyczące pracy zdalnej oraz hybrydowej. Jak wskazuje badanie ClickMeeting, nawet 30% ankietowanych uważa nowe przepisy za korzystne. Jednocześnie 22% Polaków informuje, że w ich firmach, nie wprowadzono żadnych zmian, natomiast 18% deklaruje, że nie zmieniły one niczego istotnego. Negatywnie ustawę ocenia 6% badanych, którzy twierdzą, że spowodowała ona jedynie większy chaos w firmach. Natomiast 25% respondentów odpowiedziało, że nie interesuje ich ta zmiana.\

Znajomość narzędzi do pracy zdalnej oraz hybrydowej

Ankietowanych zapytano również o poziom wiedzy na temat narzędzi ułatwiających pracę zdalną oraz hybrydową. Co ciekawe, 31% badanych uważa, że je zna, a kolejne 31% jedynie częściowo. Równocześnie 27% respondentów deklaruje, że nie zna narzędzi pomagających w takich formach pracy. Ponadto 11% badanych zna je tylko częściowo i uważa, że ich wiedza jest niewystarczająca.

Jak oceniamy nowe zasady Kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej i hybrydowej?

Część z Polaków, chciałaby jednak uzupełnić swoje informacje w tym zakresie. Nawet 32% osób wyraziło chęć uczestnictwa w szkoleniach z narzędzi ułatwiających pracę zdalną i hybrydową. Z kolei 27% nie wie, czy chciałoby, a 25% badanych uważa, że takie szkolenie mało by im dało. Jednocześnie 16% ankietowanych uważa, że już obecnie wie na ten temat wystarczająco dużo.

Przeczytaj również
Najbardziej poszukiwani specjaliści IT na świecie

“Wyniki badania pokazują, że coraz więcej osób interesuje się pracą zdalną oraz hybrydową, a spora grupa jest również zainteresowana rozwojem swoich kompetencji w tym obszarze, np. poprzez udział w szkoleniach. Przepisy prawa dynamicznie się zmieniają. W tym kontekście istotne jest, aby w każdej firmie relacja między pracodawcą a pracownikiem opierała się na partnerstwie. Kluczowym czynnikiem jest transparentność. Nowe technologie dają nam szansę na skuteczną komunikację, informowanie o najnowszych zmianach prawnych, a także edukację pracowników. ClickMeeting wspiera takie podejście, oferując nowoczesne narzędzia zapewniające zarówno komunikację online w ramach spotkań, jak i organizację interaktywnych szkoleń i webinarów” – skomentowała Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager w ClickMeeting.

Szkolenia z nowoczesnych narzędzi do pracy

Polacy odpowiedzieli również na to, czy ich pracodawca zapewnił pracownikom edukację na temat narzędzi przydatnych do pracy zdalnej lub hybrydowej. W tym przypadku 31% badanych uważa, że w ich miejscu pracy nie było takich szkoleń, a 22% nie jest pewnych. Jedynie 21% ankietowanych potwierdza, że ich pracodawca zapewnił pracownikom szkolenia w tym zakresie. Jednocześnie 18% uważa, że w ich miejscach pracy one nie nastąpią. Z kolei 8% uważa, że ich pracodawca planuje je w najbliższym czasie.

Z badania przeprowadzonego przez ClickMeeting wynika, że 18% Polaków pracowało w trybie hybrydowym już przed tegorocznymi zmianami w prawie. Natomiast 10% ankietowanych wypełniało obowiązki służbowe w pełni zdalnie. Po wprowadzeniu zmian w Kodeksie Pracy 6% osób zaczęło korzystać z możliwości pracy zdalnej, a 3% hybrydowej. Co zaskakujące, najwięcej, czyli 64% ankietowanych, nigdy nie miała okazji do wykonywania pracy na odległość.

Przeczytaj również
Co czwarta firma liczy się z pogorszeniem terminowości płatności - pomóc mogą nowe technologie

Badanie przeprowadzono na grupie 500 osób zatrudnionych na umowach o pracę.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *