BranżaRynek

Schneider Electric wspiera rozwój kompetencji z obszaru data center

Firma modernizuje dotychczasową platformę edukacyjną i wprowadza bezpłatne szkolenia dla specjalistów z obszaru data center. Niezależne od dostawców kursy mają pomóc sprostać potrzebom biznesowym w zakresie podnoszenia kwalifikacji oraz pozyskiwania wiedzy związanej z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań centrów danych, a także wdrażaniem inicjatyw związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz koniecznością poprawy efektywności energetycznej ośrodków przetwarzania danych.

Schneider Electric wspiera rozwój kompetencji z obszaru data center

W ramach ogłoszonej niedawno aktualizacji platformy edukacyjnej znanej wcześniej jako APC Data Center University udostępnione zostaną nowe, bezpłatne kursy pozwalające użytkownikom na systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie rozwiązań dla centrów danych, a także nowych technologii oraz inicjatyw wspierających zrównoważony rozwój biznesu. Przedstawiciele firmy Schneider Electric zapewniają, że podejmowane działania pozwolą lukę kompetencyjną istniejącą na świecie w obszarze rozwiązań dla centrów danych.

Wedle zapowiedzi, w ramach platformy działającej już pod marką Schneider Electric University dostępne będą bezpłatne kursy w 14 językach. Tym samym platforma edukacyjna Schneider Electric ma oferować łatwo dostępną edukację w krajach, w których jest ona najbardziej potrzebna. “W ciągu ostatnich kilku lat zapotrzebowanie na moc obliczeniową centrów danych rosło wykładniczo, osiągając rekordowe wartości wraz z przyspieszeniem cyfryzacji i adaptacji chmury. Niedobór talentów w sektorze pozostaje poważnym wyzwaniem i ma potencjalne implikacje dla innych powiązanych branż. Dostarczając wskazówek dotyczących najnowszych technologii i inicjatyw związanych ze zrównoważonym rozwojem, wierzymy, że Uniwersytet Schneider Electric oferuje bezcenne zasoby, które pomogą zniwelować lukę w umiejętnościach poprzez wzmocnienie ekosystemów biznesowych, przekwalifikowanie siły roboczej i wyszkolenie następnej generacji profesjonalistów, którzy będą budować centra danych przyszłości” – podkreśla Rob McKernan, wiceprezes działu Secure Power w europejskim oddziale firmy Schneider Electric.

Przeczytaj również
Pliki cookies na nowo, czyli jak będzie wyglądało teraz śledzenie internautów?

Nowe szkolenia obejmują m.in. tematykę z zakresu zarządzania zasilaniem, chłodzenia, rodzajów szaf i bezpieczeństwa infrastruktury fizycznej, a także planowania lokalizacji ośrodków data center oraz optymalizacji projektów centrów danych w celu zwiększenia odporności, efektywności energetycznej i realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Ogółem, dostępna obecnie pod nazwą Schneider Electric University platforma zawiera obecnie ponad 200 kursów i obejmuje dwa programu certyfikacyjne: Professional Energy Manager (PEM) oraz Data Center Certified Associate (DCCA). Wszystkie kursy dostępne są jako 1-godzinne moduły do samodzielnej nauki w 14 różnych językach. Co ważne, jak przekonują przedstawiciele firmy Schneider Electric, wszystkie kursy zachowują 100 proc. neutralności wobec dostawców technologii oraz rozwiązań dla centrów danych.

Z oficjalnych informacji wynika, że do tej pory w ramach platformy edukacyjnej Schneider Electric przeprowadzono ponad milion kursów dla ponad 650 tys. użytkowników centrów danych z ponad 180 krajów.

Zdaniem ekspertów rozwój kompetencji w dziedzinie data center jest o tyle istotny, że w skali świata podaż umiejętności potrzebnych do planowania, zarządzania i rozwoju centrów danych nie nadąża za potrzebami gospodarki. Z analiz Uptime Institute wynika jednocześnie, że za trzy lata na świecie potrzebnych będzie nawet 2,3 mln specjalistów ds. centrów danych. Tymczasem, już obecnie 47% pracodawców z branży data center zgłasza trudności w zatrudnieniu specjalistów na istniejących już stanowiskach. Kolejne 32% pracodawców z tego sektora deklaruje trudności w utrzymaniu pracowników.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.