CDOCIO

Więcej sztucznej inteligencji w usługach Oracle Cloud Platform

Platforma chmurowa Oracle zyskała szereg nowych funkcji, w tym rozwiązania pozwalające na zautomatyzowanie wielu działań związanych z konfiguracją, utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem usług IT. Autonomiczne usługi typu PaaS na szeroką skalę wykorzystują m.in. mechanizmy sztucznej inteligencji. Wspierają też aspekty pozwalające na poprawę bezpieczeństwa danych i dostępności systemów IT wykorzystujących usługi platformy Oracle Cloud Platform.

Więcej sztucznej inteligencji w usługach Oracle Cloud Platform

Wraz z wprowadzeniem nowych funkcji platformy Oracle Cloud Platform przedstawiciele Oracle poinformowali o rozszerzeniu – stosowanej dotąd w ramach najnowszych rozwiązań bazodanowym – koncepcji autonomicznych rozwiązań na wszystkie usługi dostępne w ramach oferty chmurowej koncernu. Z oficjalnych informacji wynika, że wprowadzone do platformy chmurowej Oracle funkcje pozwalają wykorzystać możliwości sztucznej inteligencji oraz algorytmów uczenia maszynowego na potrzeby poprawy efektywności i elastyczności środowisk IT, zmniejszenia kosztów i ryzyka ich funkcjonowania, a także – prowadzenia rozbudowanych analiz predykcyjnych. “Przyszłość odnoszących sukcesy działów informatycznych to pełna, całościowa automatyzacja” — twierdzi Thomas Kurian, szef działu rozwoju produktów Oracle. “Włączamy funkcje autonomiczne w strukturę naszej chmury, aby pomóc klientom chronić ich systemy, szybciej wprowadzać innowacje i zapewnić im przewagę nad konkurencją dzięki podejmowaniu lepszych decyzji w czasie rzeczywistym” – dodaje.

Za sprawą nowych rozwiązań usługi chmurowe Oracle wspierają automatyzację działań związanych m.in. z bieżącą konfiguracją i monitorowaniem działania usług, optymalizacją podziału dostępnych zasobów, wprowadzaniem poprawek i aktualizacji oraz tworzeniem kopi zapasowych. Dodatkowe – także wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji – funkcje sprzyjać mają optymalizacji poszczególnych usług pod kątem zapewnienia najwyższej wydajności, dostępności i bezpieczeństwa korporacyjnych systemów IT. Nowe funkcje automatycznej naprawy platformy Oracle Cloud Platform zapewniać mają, przykładowo, zautomatyzowaną ochronę przed wszystkimi – planowanymi i nieplanowanymi – przestojami, umożliwiając zachowanie dostępności usług na poziomie 99,995 proc., co przekłada się na ok. 2,5 minuty przestoju miesięcznie. W obszarze bezpieczeństwa funkcje autonomiczne wspierają natomiast m.in. analizę zachowań użytkowników w celu automatycznego izolowania oraz eliminowania potencjalnie niebezpiecznych działań oraz prognozowanie wystąpienia incydentów w sposób umożliwiający zapobieganie wyciekom danych. Nowe funkcje integracyjne mają z kolei pozwalać m.in. na automatyczne definiowanie integracji i przepływów danych na potrzeby różnych aplikacji, a także repozytoriów lub strumieni danych. Przedstawiciele koncernu podkreślają jednocześnie, że autonomiczne funkcje stanowią integralną część platformy Oracle Cloud Platform.

Warto dodać, że na 2018 rok zapowiedziano udostępnienie kolejnych, autonomicznych rozwiązań bazodanowych. Nowe usługi będą dostosowane do określonych rodzajów obciążeń. W nowej ofercie znajdą się m.in. wyspecjalizowana pod kątem zastosowań analitycznych platforma Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud Service, przeznaczona do obciążeń transakcyjnych i mieszanych platforma Oracle Autonomous Database OLTP, a także zoptymalizowana pod kątem jak największego skrócenia czasu operacji zapisu i odczytu na masową skalę platforma oraz Oracle Autonomous NoSQL Database. Na pierwszą połowę br. zapowiedziano też premierę nowych, opartych na sztucznej inteligencji funkcjonalności wspierających tworzenie aplikacji mobilnych, botów, a także rozwiązań integracyjnych oraz narzędzi analitycznych, usług bezpieczeństwa i rozwiązań wspierających zarządzanie środowiskiem IT.

Zdaniem analityków, z perspektywy klientów wprowadzenie mechanizmów sztucznej inteligencji do usług typu PaaS pozwoli na skrócenie czasu konfiguracji usług, poprawę ich wydajności i efektywności użycia, a także ograniczenie błędów i obniżenie kosztów zasobów wykorzystywanych w modelu chmury obliczeniowej. “Prezentując autonomiczne usługi PaaS oparte na sztucznej inteligencji i automatycznym uczeniu, Oracle oferuje przedsiębiorstwom poszukującym sposobów na szybsze wprowadzanie innowacji większą wydajność, obniżenie kosztów i eliminację błędów ludzkich. Autonomiczne, wchodzące w skład Oracle Cloud Platform, funkcje PaaS pozwolą przedsiębiorstwom łatwiej rozbudowywać, tworzyć kopie zapasowe, modernizować, przeprowadzać diagnostykę, korygować i zabezpieczać firmowe usługi PaaS” – mówi Saurabh Sharma, główny analityk firmy Ovum. Dodaje przy tym, że usługi typu PaaS stają się dziś najbardziej newralgicznym komponentem modelu usług cloud computing ponieważ to od tej warstwy usług najczęściej zależą możliwości rozbudowy środowiska IT, a co za tym idzie także poprawy elastyczności i innowacyjności biznesu.

W uproszczeniu działań związanych z integracją i administracją rozwiązaniami funkcjonującymi na styku usług w modelu PaaS i SaaS pomóc ma także nowe narzędzie – Oracle Digital Assistant. To, oparte na rozwiązaniach z zakresu sztucznej inteligencji, rozwiązanie ma w automatyczny sposób wspierać procesy związane z korelacją różnego rodzaju danych przetwarzanych w ramach systemów klasy CRM, ERP, czy HCM, a także niestandardowych aplikacji oraz rozwiązań analitycznych. Funkcjonalność Oracle Digital Assistant obejmuje m.in. integrację z rożnego rodzaju asystentami głosowymi, w tym: Amazon Echo (Alexa), Apple Siri, Google Home, czy Microsoft Cortana; obsługę botów pozwalających na efektywne przetwarzanie treści wprowadzanych przez użytkownika, a także – oparte na sieci neuronowej rozwiązania pozwalające prawidłowo interpretować i operacjonalizować komunikaty głosowe. Oprogramowanie Oracle Digital Assistant dysponuje też funkcjami pozwalającymi na kontekstowe sugerowanie lub automatyzowanie działań użytkownika w obrębie wszystkich wspieranych zestawów danych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *