Artykuł z magazynu ITwizPracaBranża ITPolecane tematy

Wynagrodzenia w polskiej branży IT ciągle rosną

Wokół pracy i zarobków w branży IT narosło wiele mitów. Firma Sedlak & Sedlak przygotowała raport, który przedstawia, jak kształtują się płace informatyków w Polsce. Opisuje także same zachowania pracowników i pracodawców. Eksperci w branży IT mogą liczyć na wysokie zarobki, liczne dodatkowe świadczenia, bardziej elastyczne formy pracy.

Wynagrodzenia w polskiej branży IT ciągle rosną

Firma Sedlak & Sedlak przygotowała raport płacowy dla branży IT w 2017 roku. Analizuje on dane o 9143 pracownikach zatrudnionych w 87 firmach. Ponad połowa (54%) badanych przedsiębiorstw zajmuje się produkcją oprogramowania, 25% to firmy o profilu usługowym, a po 10% stanowią firmy z sektora finansowego i telekomunikacyjnego. W raporcie ujęto zarówno płace władz firmy, kadry zarządzającej, jak i specjalistów, poddano analizie łącznie 93 różne stanowiska. Oprócz analizy wynagrodzenia w raporcie ujęte zostały informacje o praktykach związanych z wynagrodzeniem, w tej części badania udział wzięło 66 firm. W 2017 roku w branży IT można było liczyć na podwyżki rzędu 3%-7%.

Mediany zarobków specjalistów IT

Połowa młodszych specjalistów w polskiej branży IT zarabia ponad 4 560 zł. Doświadczony specjalista powinien oczekiwać na zarobki na poziomie 6921 zł, a starszy specjalista na poziomie 9484 zł. Eksperci zarabiają nawet ponad 12 975 zł. Mediana zarobków prezesów i dyrektorów generalnych przekracza 33 000 zł. Na niewiele mniej mogą liczyć dyrektorzy poszczególnych jednostek biznesowych. Mediana ich płac w Polsce wynosi 30 000 zł. Podane wartości są kwotami brutto.

Niestety w upublicznionych danych z raportu nie znajdziemy informacji o najniższych i najwyższych płacach na danych stanowiskach. Natomiast przedstawiono zestawienie z uwzględnieniem dolnego i górnego kwartylu. Pokazuje to jak duża jest rozpiętość płacowa na poszczególnych stanowiskach w branży IT. Dość ciekawe są różnice w zarobkach pomiędzy firmami z polskim kapitałem, a kapitałem zagranicznym. Młodszy specjalista w firmie zagranicznej może liczyć na pensję wyższą o 900 zł w porównaniu do takiego samego stanowiska w przedsiębiorstwie z rodzimym kapitałem. W przypadku ekspertów te różnice sięgają już ponad 2 000 zł. W badaniu ujęto medianę wynagrodzeń dla danego stanowiska, czyli połowa badanej grupy zarabia mniej, a połowa powyżej tej kwoty.

Najwyższe zarobki na kontrakcie

Zarobki w branży IT różnią się także ze względu na języki, w których programują specjaliści IT oraz co dość oczywiste na miejsce, w którym pracują. Starsi programiści w województwie mazowieckim (Warszawa) mogą liczyć na pensje na poziomie 11 000 zł, w województwie małopolskim (Kraków) będzie to 9 800 zł, w województwie pomorskim (Trójmiasto) 8 500 zł, a w województwie śląskim 8 200 zł. Także forma zatrudnienia decyduje o wysokości pensji, na najwyższe zarobki mogą liczyć osoby zatrudnione na kontrakcie i są to kwoty nawet o 2 000 zł wyższe niż w przypadku umów na zlecenie. Lepiej zarabiają też osoby z umową o pracę niż na umowie o dzieło.

Badanie przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak potwierdza też wyższe zarobki w sektorze finansowym. Eksperci IT pracujący w branży finansowej mogą liczyć na zarobki o ponad 3 000 zł wyższe niż w sektorze usług i o 4 000 zł wyższe niż w produkcji oprogramowania. Wyższe pensje w branży finansowej otrzymują nawet młodsi specjaliści.

Większość firm nie ma jasno określonych tabeli płac i ustalonego systemu premii

W ujawnionej części raportu przedstawione zostały świadczenia pozapłacowe jakie firmy oferują liderom zespołów. Zdecydowana większość (97-98%) przedsiębiorstw proponuje szkolenia zawodowe, dodatkową opiekę medyczną oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne. Nieco rzadziej (w 81% badanych przypadków) firmy decydują się zaoferować również szkolenia językowe i dodatkowe polisy na życie. Także w 80% firm możliwa jest częściowa praca zdalna. Natomiast w 83 proc. funkcjonuje elastyczny czas pracy. W tabeli przedstawiamy, jak prezentują się te możliwości dla poszczególnych stanowisk przy umowie o prace.

Dodatkowe świadczenia zależą także od rodzaju umowy. Na najmniejsze, dodatkowe benefity mogą liczyć osoby z umową o dzieło. Najwięcej zyskują zaś osoby zatrudnione na umowę o pracę. Do najczęstszych benefitów oferowanych specjalistom IT należą szkolenia zawodowe i finansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Polski rynek pracy nie należy do zbyt transparentnych. Same płace zwykle są tematem tabu zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Odzwierciedla to też przeprowadzone badanie, z którego wynika, że 56% przedsiębiorstw nie posiada tabeli płac. Posiada je natomiast 44% firm. Natomiast system premiowania posiada 41 z 66 badanych firm. Z kolei ogólnodostępny regulamin premiowania posiada już wyłącznie 31 przedsiębiorstw biorących udział w analizie firmy Sedlak&Sedlak.

Pracownicy IT na wagę złota

Niedobór ekspertów w branży IT sprawia, że każdy dobry pracownik jest przez firmy mile widziany. Dlatego też w 70% badanych przedsiębiorstw stosuje się praktykę premii za polecenie kandydata przez pracownika.

Według badania Sedlak&Sedlak, wskaźnik rezygnacji pracowników w branży IT wynosi 6,23%, dla wszystkich branż jest to 4,59%. W IT także staż pracy na pracownika jest o ponad rok krótszy od wyników ogólnopolskich. Firmy, aby utrzymać pracownika muszą zdecydować się na jego awansowanie. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że pracownicy IT mają niższy wskaźnik absencji chorobowej, względem ogólnych wyników (7,1 dni do średniej 13,6 dni). Wynika to jednak przede wszystkim z elastycznych form pracy i możliwości pracy zdalnej.

Ciekawe dane raport dostarcza na temat efektywności pracowników w branży IT. Okazuje się, że zespoły IT są dużo mniejsze. Na jednego kierownika przypada 40% mniej pracowników niż w innych branżach. Jednocześnie rentowność działów IT jest niższa, a średnie wynagrodzenie wyższe. Z raportu wynika też, że pracownicy IT mają mniej godzin nad liczbowych, co może nieco dziwić. Zapewne wynika to też z różnych sposobów rozliczania pracy. Na pracowników IT przypadają również wyższe nakłady na szkolenia niż w przypadku pozostałych pracowników.

Upubliczniona wersja raportu Sedlak&Sedlak nie zawiera wszystkich danych. Przykładowo nie ma tam informacji o zarobkach w poszczególnych województwach. Jednocześnie z raportu mamy dość klarowny obraz polskiej branży IT. Potwierdza on, że płace w IT są wyższe niż w innych branżach i to również na niższych stanowiskach, praca jest bardziej elastyczna, a pracownicy częściej zmieniają firmy. Aby pozostać, muszą być kuszeni także pozapłacowymi dodatkami. Płace są też zależne od języków, w których programują specjaliści, a kapitału firmy, a także obszaru w jakim firma działają. Najlepsze warunki finansowe zapewnione maję informatycy pracujący w sektorze finansowym.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *