Rynek

Znaczące wzrosty sprzedaży rozwiązań Comarchu w 2018 roku

W minionym roku przychody Comarchu były o ponad jedną piątą wyższe niż rok wcześniej. Wypracowany zysk operacyjny wzrósł niemal dwukrotnie. Zdaniem przedstawicieli firmy dynamiczny wzrost przychodów wynika z rozwoju sprzedaży krajowej, ale też pozyskania nowych kontraktów poza granicami Polski. Ponad połowa przychodów Comarchu pochodzi obecnie z działalności na rynkach zagranicznych.

Znaczące wzrosty sprzedaży rozwiązań Comarchu w 2018 roku

W 2018 roku przychody ze sprzedaży usług i rozwiązań Grupy Comarch 1,36 mld zł i były o 21,3 proc. wyższe niż przed rokiem. Zysk operacyjny wyniósł 112 mln złotych – o 91,8 proc. więcej niż w roku 2017. “Dobre wyniki finansowe gwarantują stabilną pozycję Grupy Comarch i odporną na zmienną sytuację makroekonomiczną zarówno w Polsce, jak i na świecie” – kwituje Konrad Tarański, wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch.

Największy udział w ubiegłorocznych przychodach Grupy Comarch miały zamówienia realizowane dla firm z branży telekomunikacyjnej. Wartość sprzedaży dla tego sektora wyniosła 312,5 mln zł i była o 47,6 mln zł wyższa niż rok temu. Przychody na poziomie 204 mln zł zanotowano w sektorze finansów i bankowości. Do poziomu 200 mln zł wzrosła też sprzedaż dla klientów z sektora handlu oraz usług. Przychody ze sprzedaży w sektorze publicznym sięgnęły 194 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 200 procent w porównaniu z wynikami finansowymi w 2017 roku. “To pokazuje, że Comarch skutecznie wykorzystał trwające kilka lat wyhamowanie na rynku zamówień publicznych, rozbudowując portfolio produktów i usług dla instytucji publicznych. Dzięki temu Comarch wygrał kilka dużych postępowań przetargowych i umocnił się w sektorze usług informatyzacji administracji publicznej” – mówi Konrad Tarański. Z działalności w sektorze produkcyjnym oraz użyteczności publicznej Grupa Comarch zanotowała wpływy na poziomie 138 mln zł.

Przeczytaj również
Zaawansowane szyfrowanie AMD SEV-ES dostępne dla użytkowników VMware

Przedstawiciele firmy podkreślają, że blisko 54 proc. przychodów Comarchu pochodzi obecnie z działalności na rynkach zagranicznych. “Grupa stale inwestuje w rozwój nowych produktów oraz rozpoczyna działalność biznesową w kolejnych branżach gospodarki. Dodatkowo rozwija struktury na kolejnych rynkach zagranicznych. Strategia spółki oparta na kilku filarach, którymi są: dywersyfikacja biznesu pod względem geograficznej struktury sprzedaży oraz portfolio produktów, innowacyjność oparta o działalność R&D oraz koncentracja na sprzedaży własnych rozwiązań pozwalają na długofalowy i stały rozwój oraz budowanie przewagi konkurencyjnej na przyszłość” – dodaje Konrad Tarański. Spółki Grupy Comarch prowadzą działalność w ponad 100 krajach z całego świata.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *