BranżaRynek

ZUS wybrał Asseco Poland i Comarch w przetargu na modyfikację KSI ZUS

W przetargu na modyfikację i rozwój Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS wpłynęły dwie oferty: Asseco Poland i Comarch. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podjął decyzję o wyborze obu oferentów. Będą oni ubiegać się o realizację projektów w ramach budżetu, przewidzianego w kontrakcie.

ZUS wybrał Asseco Poland i Comarch w przetargu na modyfikację KSI ZUS

W ciągu 4 lat ZUS na modyfikację i rozwój Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI) przeznaczyć chce niemal 350 mln zł brutto. Zamówienie dotyczyło zawarcia umowy ramowej z maksymalnie 3 wykonawcami na modyfikację i rozbudowę systemu KSI. Ostatecznie jest ich 2 – Asseco Poland i Comarch.

Zgodnie z ogłoszeniem, wykonawcy będą m.in. wykonywać i dostarczać modyfikacje systemu wraz z kodami źródłowymi, świadczyć usługi serwisowe oraz usługi szkoleniowe. Z ogłoszenia wynikało, że jedynym kryterium oceny ofert przez zamawiającego będzie cena zaoferowana przez wykonawcę.

Przypomnijmy, w 2013 roku ZUS podpisał 4-letnią umowę ramową na rozwój KSI z trzema wykonawcami: Capgemini Polska, konsorcjum Hewlett-Packard Polska oraz Kamsoft i Asseco Poland. Jak pisał w styczniu 2018 roku Puls Biznesu, według informacji podawanych przez ZUS ok. 80% zleceń rozwojowych trafiło do Asseco Poland. “Co ciekawe, w kilku ostatnich postępowaniach wykonawczych jedynie Asseco w ogóle składało oferty” – pisali autorzy tekstu.

Jednocześnie kilka miesięcy temu Comarch wygrał przetarg na utrzymanie KSI ZUS. Wartość 4-letniej umowy z Comarch to 242 mln zł brutto. Poprzedni kontrakt z Asseco Poland (na lata 2013-2017) opiewał na 595 mln zł brutto. „Po raz pierwszy w historii możemy mówić o realnej konkurencji w przetargu na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Wszystkie działania zarządu na polu IT były ukierunkowane na wypracowanie partnerskich relacji z rynkiem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako instytucja zarządzająca jednym z największych w tej części Europy systemem IT, nie może podlegać w materii zamówień publicznych presji usługodawców. Dziś nasze działania przynoszą wymierne efekty, a są nimi oszczędności w największym przetargu segmentu IT w administracji publicznej” – mówiła wówczas prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przeczytaj również
Comarch: 44,9 mln zł zysku w pierwszym kwartale 2020 roku

Jednocześnie Asseco Poland podpisała również umowę na modyfikację systemu KSI ZUS w związku z nowymi przepisami, dotyczącymi przechowywania akt pracowniczych. Modyfikacja KSI ZUS ma związek ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, a także zmian optymalizacyjnych w programie Płatnik. Prace w ramach tej modyfikacji realizowane będą w dwóch etapach przez najbliższe 12 miesięcy. Umowa ta opiewa ona na 24,5 mln zł brutto (9990 zł za 1 CFP).

W ramach umowy ramowej, Asseco będzie świadczyć usługi związane z rozwojem oraz modernizacją Systemu.
Poprzednia umowa była podpisana z 3 wykonawcami. Pomimo, że każda z tych firm ubiegała się o realizację zleceń rozwojowych, to jednak w ok. 80% modyfikacji najlepsze oferty składało Asseco. To pokazuje, że jesteśmy świetnie przygotowani, aby wdrażać nawet te najbardziej wymagające projekty. Przykładem jest chociażby wprowadzenie e-Składki, czy modyfikacja KSI ZUS, wynikająca z obniżenia wieku emerytalnego. W ostatnich latach udowodniliśmy, że można na nas polegać i że bierzemy pełną odpowiedzialność za realizowane zadania” – przekonuje Arkadiusz Wójcik, dyrektor Pionu Ubezpieczeń Społecznych, Asseco Poland.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *