PracaBranża ITProgramowanie

15 najlepiej płatnych specjalizacji IT w 2023 roku

Specjaliści IT z odpowiednimi umiejętnościami mają obecnie wiele możliwości, aby znaleźć atrakcyjną pracę. Niezależnie od tego, czy są architektami aplikacji czy analitykami bezpieczeństwa danych, jeśli tylko mają wysokie kwalifikacje mogą liczyć na dobrze płatne stanowiska. Firma rekrutacyjna Robert Half opublikowała 2023 Salary Guide, w którym wskazuje m.in. 15 najlepiej płatnych specjalizacji w IT.

15 najlepiej płatnych specjalizacji IT w 2023 roku

Wielu liderów technologicznych, również w Polsce, podnosi obecnie wynagrodzenia lub oferuje premie, aby zatrzymać najlepszych pracowników i przyciągnąć największe talenty. Jak wynika ze wspomnianego opracowania, na największe pensje w branży IT mogą liczyć następujący specjaliści:

1. Big Data engineer

Organizacje potrzebują specjalistów potrafiących przekształcić duże ilości nieprzetworzonych danych w przydatne informacje do ustalania strategii, podejmowania decyzji oraz innowacji. Specjaliści ci zazwyczaj tworzą oprogramowanie i architekturę sprzętową firmy, a także systemy potrzebne do pracy z danymi. Inżynierowie Big Data mają zazwyczaj wykształcenie informatyczne oraz matematyczne i doświadczenie w  bazach danych.

2. DevOps engineer

Inżynierowie DevOps stanowią pomost między kodowaniem a inżynierią. Specjaliści ci pracują w różnych działach, aby pomóc zwiększyć produktywność firmy poprzez rozwijanie i ulepszanie różnych systemów IT. Osoby na tych stanowiskach potrzebują doświadczenia z językami kodowania, inżynierią oprogramowania i systemami bezpieczeństwa, a także silnych umiejętności analitycznych, rozwiązywania problemów oraz współpracy.

3. Systems security manager

Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, pracodawcy potrzebują wykwalifikowanych specjalistów ds. bezpieczeństwa IT, którzy pomogą zapewnić bezpieczeństwo wrażliwych danych i systemów. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny na to stanowisko, powinni posiadać wiedzę techniczną z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci oraz zdolności interpersonalne i przywódcze. Kluczowe są zwłaszcza umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów, podobnie jak doskonałe zdolności komunikacyjne. Specjaliści na tym stanowisku muszą być również na bieżąco z trendami w zakresie bezpieczeństwa oraz z regulacjami rządowymi.

4. Mobile applications developer

Wystarczy spojrzeć na aplikacje na telefon lub tablet, aby od razu zrozumieć, dlaczego programiści aplikacji mobilnych są pilnie poszukiwani. Osoby te potrzebują wiedzy specjalistycznej do tworzenia aplikacji na popularne platformy, takie jak iOS i Android. Muszą również posiadać doświadczenie w kodowaniu za pomocą mobilnych frameworków i języków programowania mobilnego, a także znajomość języków programowania stron internetowych.

5. Applications architect

Ci specjaliści projektują główne części aplikacji – w tym interfejs użytkownika, oprogramowanie pośredniczące oraz infrastrukturę. Oprócz silnych umiejętności technicznych, muszą także potrafić współpracować w zespołach – a czasem nimi zarządzać. Na stanowisku tym wymagane są również doskonałe umiejętności komunikacji oraz planowania. Jest to jedna z najlepiej płatnych specjalizacji IT, ponieważ prawie każda firma chce ulepszać istniejące aplikacje lub tworzyć nowe.

6. Data architect

Osoby pracujące na tym stanowisku odpowiedzialne są za skomplikowane procesy niezbędne do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Przedkładają oni wymagania biznesowe nad rozwiązania bazodanowe i nadzorują przechowywanie danych oraz sposób ich organizacji. Częścią ich pracy jest również zapewnienie bezpieczeństwa baz danych.

7. Database manager

Menedżerowie baz danych utrzymują i wspierają środowisko baz danych firmy, a także pomagają wykorzystywać dane w sposób strategiczny, aby przedsiębiorstwa osiągały swoje cele biznesowe. Specjaliści ci muszą posiadać silne umiejętności przywódcze oraz planowania strategicznego. Są szczególnie potrzebni w tych większych organizacjach, które mają duże ilości danych do zarządzania.

8. Data security analyst

Analitycy bezpieczeństwa danych muszą dogłębnie rozumieć bezpieczeństwo komputerów i sieci, w tym administrowanie zaporami sieciowymi, technologie szyfrowania oraz protokoły sieciowe. Praca ta wymaga również doskonałych umiejętności komunikacyjnych i rozwiązywania problemów oraz znajomości trendów w zakresie bezpieczeństwa.

9. Data scientist

Specjaliści IT pracujący na tym stanowisku wykorzystują swoją wiedzę z zakresu statystyki i modelowania, aby nadać sens złożonym danym pochodzącym z różnych źródeł. Oprócz solidnego doświadczenia w statystyce, matematyce i informatyce, muszą posiadać również wiedzę biznesową oraz umiejętności komunikacyjne. Aby wykonywać tę pracę niezbędna jest znajomość języków programowania, takich jak Python, Java i, coraz częściej, R. Umiejętności uczenia maszynowego są również cenione na tym stanowisku.

10. Network/cloud architect

Dzięki doskonałym umiejętnościom rozwiązywania problemów technicznych, architekci sieci/chmury planują, projektują i modernizują projekty sieciowe i chmurowe. Osoby te powinny mieć kilkuletnie doświadczenie z technologiami sieciowymi i chmurowymi oraz posiadać silne umiejętności komunikacyjne.

11. Network/cloud engineer

Specjaliści IT na tym stanowisku muszą być ekspertami w dziedzinie sprzętu i oprogramowania sieciowego oraz chmurowego, ponieważ są odpowiedzialni za realizację, projektowanie, utrzymanie i codzienne wsparcie usług sieciowych i chmurowych. Pracodawcy poszukują silnego wsparcia w zakresie interfejsów, bezpieczeństwa oraz infrastruktury serwerowej i sieciowej, a także umiejętności analitycznych i rozwiązywania problemów.

12. Senior web developer

Programiści stron internetowych zbierają wymagania biznesowe i opracowują specyfikacje dla aplikacji internetowych, dzięki czemu strony internetowe wyglądają spójnie i atrakcyjnie. Zapewniają również pomoc techniczną administratorom sieci i integrują systemy front-end i back-end. Starsi programiści stron internetowych zazwyczaj muszą mieć doświadczenie w tworzeniu witryn w PHP i Ruby on Rails oraz w pracy z różnymi systemami zarządzania treścią. Cenione jest również doświadczenie w tworzeniu front-endów.

13. Site reliability engineer

Inżynierowie ds. niezawodności witryn monitorują wydajność aplikacji i muszą posiadać dogłębne zrozumienie aplikacji oraz kodu. Powinni również tworzyć kod jak każdy programista, zasadniczo wypełniając lukę między rozwojem a operacjami w produkcji aplikacji. Osoby te pracują często w zespołach wsparcia technicznego, pomagając w obsłudze zgłoszeń lub usterek oraz zapewniając wsparcie w sytuacjach awaryjnych.

14. ERP integration manager

Menedżerowie ds. integracji ERP kierują wdrażaniem systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa, a także projektami mającymi na celu ulepszenie tych systemów i są obecnie bardzo poszukiwani. Aby pomóc firmie w opracowywaniu planów strategicznych i rozwiązywaniu codziennych problemów, osoby na tym stanowisku powinni posiadać wysokie umiejętności zarządzania projektami, doświadczenie w tworzeniu oprogramowania i dogłębne zrozumienie rozwiązań ERP. Ważne są również silne umiejętności przywódcze, ponieważ specjaliści ci nadzorują często zespół programistów czy koordynują współpracę z dostawcami.

15. Software engineer

Inżynierowie oprogramowania projektują i tworzą specyfikacje inżynieryjne zarówno dla aplikacji, jak i oprogramowania, co oznacza, że prawie zawsze są poszukiwani. Muszą oni posiadać wiedzę na temat systemów informatycznych i zazwyczaj wykształcenie informatyczne. Na tym stanowisku wymagana jest także znajomość konkretnych języków programowania, a także silne umiejętności komunikacyjne.

Dostęp do pełnej analizy firmy Robert Half znajduje się tu.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *